Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-08-17     Nr.91

 

Posėdžio pirmininkas    Virmantas Masiulis

Posėdžio sekretorius     Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja: Virmantas Masiulis, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

Darbotvarkė: 

 

1.      1. Dėl LŠKMS XVI suvažiavimo darbotvarkės projekto.

2.      2. Dėl 2018 m.LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso prizinio fondo dydžio.

 

3. Dėl 2018 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato ir LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso vyriausio teisėjo kandidatūros.

 

1. SVARSTYTA: LŠKMS XVI suvažiavimo darbotvarkės projektas.

 

Pranešėjas: Virmantas Masiulis.

Kalbėjo: Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas

Balsuota: 3– už, prieš ir susilaikiusių nėra.

 

NUTARTA: Siūlyti LŠKMS XVI suvažiavimo darbotvarkę:

1. LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

3. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

4. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

5. LŠKMS Įstatų aptarimas.

6. LŠKMS prezidento ir kitų vadovaujančių institucijų rinkimai.

7. LŠKMS 2019 metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

8. Kiti klausimai.

 

2. SVARSTYTA: 2018 m.LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso prizinio fondo dydis.

Pranešėjas: Rimas Mackevičius, kuris pateikė konkrečius skaičius.

Kalbėjo: Virmantas Masiulis. Steponas Petrauskas pranešėjui neoponavo ir pritarė.

Balsuota: 3 – už, susilaikiusių ir prieš nėra.

 

NUTARTA: 2018 metų LŠKMS šaškių kompozicijų sudarymo konkurso priziniam fondui skirti 60 eurų.

 

 3. SVARSTYTA: 2018 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato ir LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso vyriausio teisėjo kandidatūra.

Pranešėjas: Pranešėjas Virmantas Masiulis pateikė savo kandidatūrą akcentuodamas, kad sprendimo čempionatuose kaip sprendėjas dalyvavo virš 10 kartų, daugiau norinčių nėra.

Kalbėjo: Rimas Mackevičius tai minčiai pritarė. Tuo labiau, daugiau norinčių pravesti čempionatą nėra.

Balsuota: 2 – už, 1 – susilaikė, prieš nėra.

 

NUTARTA: 2018 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato ir LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso vyriausiu teisėju paskirti Virmantą Masiulį, Kaunas.

 

Posėdžio pirmininkas                                                        Virmantas Masiulis

Posėdžio sekretorius                                                         Rimas Mackevičius

                                                Copyright © 2008-2018 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator