Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

                 

2016 – 09 – 10    Nr.83

 

Posėdžio pirmininkas : Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius : Rimas Mackevičius

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2016 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato ir LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso  vyriausiojo teisėjo paskyrimo.

2. Dėl situacijos su nacionalinio šaškių kompozicijų sprendimo kandidatų į meistrus vardų suteikimo Steponui Petrauskui, Kėdainių rajonas ir Mariui Šidlai, Vilnius.

3. Dėl LŠKMS XIV suvažiavimo darbotvarkės projekto.

4. Dėl Sąjungos viceprezidento  sprendimui Juozo Leišio  pareiškimo atsistatydinimui iš šių pareigų ir išstojimui iš LŠKMS narių nuo šių metų gruodžio 20 d. 

5. Dėl gautų prašymų įstoti į LŠKMS iš V. Vorušilo ( Baltarusija) ir M. Cvetov (Izraelis) svarstymo.

 

1.SVARSTYTA: 2016 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato ir LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso vyriausiojo teisėjo kandidatūra.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas , Juozas Leišys.

Balsuota: 3 – už, 1 – susilaikė, prieš nėra.

NUTARTA: 2016 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato ir LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso vyriausiuoju teisėju skirti Rimą Mackevičių (Vilnius).

 

2.SVARSTYTA:  Stepono Petrausko, Kėdainių rajonas ir Mariaus Šidlos, Vilnius, nacionalinio šaškių kompozicijų sprendimo kandidatų į meistrus vardų suteikimas .

Pranešėjas:  Stasys Žilevičius: Kaip informavo LŠF viceprezidentė R. Šidlauskienė, nuo šiol nacionalinio šaškių kompozicijos kandidato į sporto meistrus  vardo LŠF VK nebesuteikinės ir perleidžia  teisę tą daryti  pačiai  LŠKMS.  

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius, Juozas Leišys.

Balsuota: 4 – už, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA:  Pripažinti  2016 – 06 – 01 vykusio LŠKMS Vykdomojo komiteto posėdžio Nr. 82 sprendimus dėl 6.punkto ( dėl nacionalinio šaškių kompozicijų sprendimo kandidato į meistrus suteikimo Steponui Petrauskui , Kėdainių rajonas ) ir 7.punkto (dėl nacionalinio šaškių  kompozicijų sprendimo kandidato į

meistrus suteikimo Mariui Šidlai , Vilnius ) kaip jau įvykusius ir pripažinti juos šiandieniniu Vykdomojo komiteto sprendimu kaip galutinai įsiteisėjusius .

 

3. SVARSTYTA: LŠKMS  XIV suvažiavimo darbotvarkės projektas.

Pranešėjas : Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: 4 – už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: Siūlyti sekančią LŠKMS XIV suvažiavimo darbotvarkę:

       1. LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

3. LŠKMS prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

4. LŠKMS prezidento ir Revizijos  komisijų ataskaitų tvirtinimas.

5. Revizijos komisijos rinkimai.

6. LŠKMS 2017 m. organizuojamų varžybų kalendoriaus aptarimas ir tvirtinimas.

7. V.Vorušilo, Baltarusija ir M.Cvetov ( Izraelis) kandidatūrų į LŠKMS narius priėmimo svarstymas.

8. LŠKMS nario ir viceprezidento  sprendimui Juozo Leišio pareiškimo atsistatydinti iš užimamų pareigų ir išstoti iš Sąjungos tenkinimo patvirtinimo nuo šių metų gruodžio 20 d, kaip jo pareiškime pareikšta .

9. Kiti klausimai.

 

4. SVARSTYTA: LŠKMS nario ir viceprezidento sprendimui  Juozo Leišio  pareiškimas atsistatydinti  iš užimamų pareigų ir išstoti iš Sąjungos  nuo šių metų gruodžio 20 d.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius .

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius.

Balsuota:  4  -  už, susilaikiusių ir prieš.

NUTARTA: Tenkinti  LŠKMS nario ir viceprezidento sprendimui  Juozo Leišio prašymą atsistatydinti iš užimamų pareigų ir išstoti iš Sąjungos, atiduodant tai galutinai išspręsti rugsėjo 17 d. įvyksiančiam suvažiavimui pagal  LŠKMS Įstatų 4.2.8. punktą.

 

5. SVARSTYTA: V.Vorušilo (Baltarusija) ir M.Cvetov (Izraelis) prašymai įstoti LŠKMS.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: a) Dėl V.Vorušilo (Baltarusija) kandidatūros: 3 -už,  1 - susilaikė, prieš – nėra.

b )Dėl M.Cvetov (Izraelis) kandidatūros: 2 - už, 1 - susilaikė, 1 - prieš.

NUTARTA: Tenkinti pretendento į LŠKMS narius V.Vorušilo (Baltarusija) ir M.Cvetov (Izraelis) prašymus ir perduoti šį VK sprendimą pagal LŠKMS Įstatų 4.2.8. punktą tvirtinti suvažiavimui, įvyksiančiam šių metų rugsėjo 17 d.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                 Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                                  Rimas Mackevičius

 

 

 

                                                Copyright © 2008-2016 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator