Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2024-03-18

 

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2024 M. KOVO 18 D.

PROTOKOLAS Nr.115

Dalyvauja: Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1. Dėl Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0323 už 2023.01.01-2023.12.31 tvirtinimo.

2. Dėl 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunimo (2005 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato reglamento.

3.Dėl 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunimo (2005 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato vyr. teisėjo, vyr. sekretoriaus.

 

Svarstyta:

1.Dėl Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0323 už 2023.01.01-2023.12.31 tvirtinimo.

Informavo: Rimas Mackevičius.

Pasisakė: Algimantas Kačiuška.

Nutarta:

Patvirtinti Finansinių ataskaitų rinkinį Nr.FS0323 už 2023.01.01-2023.12.31.

Balsuota: už - 3, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

 

2. Dėl 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunimo (2005 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato reglamento.

Informavo: Algimantas Kačiuška.

Pasisakė: Steponas Petrauskas, Rimas Mackevičius.

Nutarta:

Patvirtinti 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunimo (2005 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato reglamentą. Reglamentas pridedamas.

Balsuota: už - 3, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

3.Dėl 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunimo (2005 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato vyr. teisėjo, vyr. sekretoriaus.

Informavo: Algimantas Kačiuška.

Pasisakiusių nebuvo.

Nutarta:

2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunimo (2005 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato vyr. teisėju paskirti Algimantą Kačiušką, vyr. sekretoriumi – Rimą Mackevičių.

Balsuota: už - 3, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                             Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2024 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator