Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 2022-04-18 Nr.108

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2022 M. BALANDŽIO 18 D.

PROTOKOLAS   Nr.108

Dalyvauja: Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1. Dėl Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0323 už 2021.01.01-2021.12.31 tvirtinimo.

2. Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių (2006 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato vyr. teisėjo, vyr. sekretoriaus.

3. Dėl lėšų skyrimo 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių (2006 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato priziniam fondui.

SVARSTYTA:

1. Dėl Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0323 už 2021.01.01-2021.12.31 tvirtinimo.

Pasisakė: Rimas Mackevičius.

Nutarta:

Patvirtinti Finansinių ataskaitų rinkinį Nr.FS0323 už 2021.01.01-2021.12.31.

Balsuota: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

2. Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių (2006 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato vyr. teisėjo, vyr. sekretoriaus.

Pasisakė: Rimas Mackevičius, Algimantas Kačiuška, Steponas Petrauskas.

Nutarta:

2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių (2006 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato vyr. teisėju skirti Algimantą Kačiušką, vyr. sekretoriumi Rimą Mackevičių.

Balsuota: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

 

3. Dėl lėšų skyrimo 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių (2006 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato priziniam fondui.

Pasisakė: Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius.

Nutarta:

2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių (2006 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato priziniam fondui iš LŠKMS lėšų skirti 100 EUR – po 50 EUR vaikinų ir merginų grupėms.

Balsuota: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

Posėdžio pirmininkas                                                                                   Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                                                                     Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2022 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator