Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sprendimas

2023 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas

                                                                            2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato

REGLAMENTAS

 1. Bendri nurodymai

1.1. 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatą (toliau – čempionatas) organizuoja Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (toliau - LŠKMS) rugsėjo 16-17 dienomis.

1.2. Čempionatas vyks Šiaulių sporto centro „Dubysa“ patalpose, esančiose Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, adresu Vasario 16-osios g. 26, Šiauliai. Čempionato pradžia rugsėjo 16 d. 15 val.

1.3. Čempionate be starto (dalyvio) mokesčio turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai ir/arba Lietuvos nuolatiniai gyventojai, kurie yra LŠKMS nariais, taip pat tie, kurie yra kitų Lietuvos šaškių federacijos (toliau - LŠF) klubų nariais. LŠKMS ir LŠF klubų nariai, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiais ir/ar Lietuvos nuolatiniais gyventojais, čempionate turi teisę dalyvauti be konkurencijos, t.y. čempionate jiems vietos skiriamos su prierašu „be konkurencijos“, jie apdovanojami čempionato nuostatuose nustatytais piniginiais prizais, bet neapdovanojami medaliais ir diplomais. Be starto (dalyvio) mokesčio čempionate taip pat gali dalyvauti vidurinių/gimnazijų ir profesinių mokyklų moksleiviai iki 19 metų amžiaus (imtinai).

Lietuvos Respublikos piliečiai ir/ar nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie nėra LŠKMS ar LŠF klubų nariais, arba kurie nėra vidurinių/gimnazijų ir profesinių mokyklų moksleiviai iki 19 metų amžiaus (imtinai), čempionate gali dalyvauti lygiomis teisėmis su kitais čempionato dalyviais, prieš čempionato pradžią čempionato vykdymo vietoje LŠKMS gen. sekretoriui sumokėję 15 EUR starto (dalyvio) mokestį arba šį mokestį likus ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms iki čempionato dienos pravedę į LŠKMS atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 22 7044 0600 0232 5083.   

Čempionato dalyviai likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki čempionato pradžios privalo užsiregistruoti dalyvauti čempionate šio čempionato vyriausiojo sekretoriaus el. pašto adresu: kaciuska@splius.lt Čempionato teisėjų kolegijai suteikiama teisė neužsiregistravusiems neleisti dalyvauti čempionate.

1.4. Vyriausiąjį teisėją skiria LŠKMS Vykdomasis komitetas (toliau – VK). Vyriausiasis teisėjas parenka kūrinius čempionatui ir pateikia kiekviename ture čempionato dalyviams. Po kiekvieno turo vyriausiasis teisėjas įvertina taškais čempionato dalyvių pateiktus sprendimus.

1.5. Ginčų komisiją sudaro trys nariai. Ginčų komisijai vadovauja vyriausiasis teisėjas, antras komisijos narys – vyriausiasis sekretorius. Trečią narį iš sprendėjų tarpo renka sprendėjai prieš čempionato pradžią.

1.6. Šis reglamentas negali būti keičiamas nei iki čempionato pradžios, nei jo eigoje, išskyrus ypatingas, nenugalimas aplinkybes (force majeure).

1.7. Dalyvavimas čempionate reiškia šio reglamento pripažinimą ar bent jo toleravimą.

 2.  Čempionato vykdymas

2.1. Čempionatas vyksta 2 dienas 2 turais:

2.1.1. I varžybų dieną I turas (3 valandos) - 18 šimtalangių šaškių kompozicijų (12 problemų ir miniatiūrų, 2 daminės problemos, 2 etiudai, 2 uždarymo uždaviniai) sprendimas.

2.1.2. II varžybų dieną II turas (2 valandos) - 12 paprastųjų šaškių kompozicijų (6 problemos,2 daminės problemos, 2  etiudai, 2 uždarymo uždaviniai) sprendimas.

2.2. Sprendimo tikslas: kompozicinio (autorinio) sprendimo nurodymas (suradimas). Ir / arba išsamaus  papildomo sprendimo, dalinio šalutinio sprendimo, neišsprendžiamumo nurodymas (suradimas), jei toks įmanomas:

2.2.1. Kompozicinis (autorinis) sprendimas - tai užduoties sprendimas, atitinkantis tarptautinėms šaškių kompozicijos taisyklėms.

2.2.2. Išsamus papildomas sprendimas - tai kitas kompozicijos sprendimas iš užduotį vykdančių šaškių pusės, kuriuo įvykdoma užduotis (laimėjimas, lygiosios, uždaryti griežtai apibrėžtą baltųjų ar juodųjų šaškių – paprastų ar (ir) damų – kiekį), prasidedantis kitu pirmu ėjimu, nei sumanė autorius.

2.2.3. Dalinis šalutinis sprendimas - tai kitas kompozicijos sprendimas iš užduotį vykdančių šaškių pusės kuriuo įvykdoma užduotis (laimėjimas, lygiosios, uždaryti griežtai apibrėžtą baltųjų ar juodųjų šaškių – paprastų ar (ir) damų – kiekį), prasidedantis antru ėjimu ar sekančiais ėjimais, nei sumanė autorius.

2.2.4. Neišsprendžiamumas - tai sprendimo variantas, kuriame besiginančioji pusė turi stipresnę gynybą, nei sumanė autorius, ko pasėkoje autoriaus sumanymo neįmanoma įvykdyti.

2.3. Sprendimo vertinimas:

2.3.1. Autorinio kompozicinio sprendimo nurodymas I ir II turuose vertinamas nuo 1 iki 5 taškų:

2.3.1.1. Užduoties vertinimas nurodomas šalia diagramos.

2.3.1.2. Teisėjas atsakymuose iš anksto nurodo kiek taškų skiriama:

2.3.1.2.1. Už kombinacijos suradimą ir etiudinių variantų nurodymą problemose.

2.3.1.2.2. Už kiekvieną variantą daugiavariantėse problemose.

2.3.1.2.3. Už etiudų variantų nurodymą.

2.3.1.2.4. Už uždarymo užduoties variantų nurodymą.

2.3.2. Papildomai vertinama: išsamus papildomas sprendimas, dalinis šalutinis sprendimas, neišsprendžiamumas:

2.3.2.1. Už kiekvieną nurodytą teisingą išsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą skiriama tiek pat taškų, kiek yra  paskirta už tos kompozicijos autorinį kompozicinį sprendimą, o jų  suradus daugiau, už kiekvieną sekantį, po 1 tašką.

2.3.2.2. Už kiekvieną nurodytą neteisingą išsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą yra skiriami baudos taškai; jų dydis lygus taškams, skiriamiems už tos kompozicijos autorinio kompozicinio sprendimo nurodymą.

2.3.2.3. Už kiekvieną nurodytą teisingą dalinį šalutinį sprendimą skiriamas vienas taškas, už kiekvieną nurodytą teisingą dalinį šalutinį sprendimą tik viename iš kelių toje užduotyje esančių kompozicinių variantų taip pat skiriama vienas taškas.

2.3.2.4. Už kiekvieną nurodytą bet kokį neteisingą dalinį šalutinį sprendimą skiriamas vienas baudos taškas.

2.3.2.5. Už nurodytą neišsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą taškai neskiriami.

2.4. Kompozicijos sprendimą būtina užrašyti sutrumpinta arba pilna notacija, nurodant šaškių ėjimų numerius.

2.5. Bendras taškų skaičius surenkamas už kompozicijos sprendimą negali būti mažesnis už nulį. Tai yra surinkus -2, sprendėjas gauna 0 taškų už kompozicijos sprendimą.

2.6. Sprendžiant kompozicijas, leidžiama perstatinėti šaškes lentoje.

2.7. Čempionato vykdymo patalpoje draudžiama vartoti alkoholį, narkotines medžiagas, būti apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Čempionato turų metu dalyviams draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitomis elektroninio ryšio priemonėmis. Čempionato turų metu dalyviai turnyrinę salę trumpam palikti ir vėl į ją sugrįžti ir tęsti dalyvavimą čempionate gali tik su vyriaus. teisėjo ar kito teisėjo leidimu esant ypatingai priežasčiai. Čempionato dalyviai, nesilaikantys šių reikalavimų, vyriaus. teisėjo ar kitų teisėjų perspėjami, po pakartotino pažeidimo vyriaus. teisėjo sprendimu gali būti šalinami iš čempionato.

2.8. Po I ir II turo rezultatų paskelbimo per 15 min. sprendėjas gali pateikti apeliaciją vyriausiajam teisėjui dėl neteisingo vertinimo atitinkamame ture.

2.9. Jei teisėjas su pateikta apeliacija nesutinka, ginčų komisija per 30 min. išnagrinėja apeliaciją ir pateikia galutinį ir neginčijamą sprendimą.

2.10. Vietos čempionate nustatomos pagal taškų sumą, surinktą dviejuose turuose (kuo daugiau taškų, tuo aukštesnė vieta). Esant vienodai taškų sumai, aukštesnę vietą čempionate užima:

2.10.1. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 5 tšk. kompozicijas (abiejuose turuose).

2.10.2. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 5 tšk. kompozicijas I čempionato ture.

2.10.3. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 4 tšk. kompozicijas (abiejuose turuose).

2.10.4. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 4 tšk. kompozicijas I čempionato ture.

2.10.5. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 3 tšk. kompozicijas (abiejuose turuose).

2.10.6. Laimėjęs traukiant burtus.

2.11. 3 čempionato prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais ir piniginiais prizais. Čempionato prizinis fondas 210 EUR: už 1 vietą - 60 EUR, 2 vietą - 50 EUR, 3 vietą – 40 EUR,  4 vietą – 30 EUR, 5 vietą – 20 EUR, 6 vietą – 10 EUR.

 3. Papildoma informacija

3.1. Čempionato dalyvių kelionės, maitinimo, nakvynės išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos arba patys čempionato dalyviai.

3.2. Čempionato metu gali būti fotografuojama ar/ir filmuojama, o nuotraukos, vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešuose socialiniuose tinkluose ar/ir media priemonėse. Be čempionato teisėjų kolegijos sutikimo fotografuoti ar/ir filmuoti galima 5 min nuo kiekvieno turo pradžios, taip pat čempionato atidarymo ir uždarymo metu.

3.2. LŠF narių atranka į artimiausias oficialias tarptautines akivaizdines šaškių kompozicijų sprendimo varžybas bus vykdoma pagal šio čempionato rezultatus. Esant galimybei siųsti keletą sprendėjų, galutinį sprendimą priima LŠKMS VK.

3.3. Atsižvelgiant į čempionato rezultatus pagal  kompozicijų sprendėjų kvalifikacinių reikalavimų nuostatus LŠF nariams suteikiami kvalifikaciniai balai.

 

LŠKMS prezidentas                                                                                 Algimantas Kačiuška 

                                                Copyright © 2008-2021 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator