Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionatas

                                                                                              

                                                                  

2019 M. LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJŲ (64) SUDARYMO ČEMPIONATAS

ETIUDAI-64

1.V.Shulga                2.V.Shulga                3.V.Shulga                4.V.Shulga              5.V.Shulga

         

1.  e7(a3A), c1(d4BC), d8(c3D, c3), a5(cb2), b4, d6(a7), c7(b6), a5, b6, g1 x

  A(d4), d8(g3, bc3, c3), Idf6(e3, d2), c3 x Ihf6?(e3, f2) = B(b4), d8(c7), b6, d8(g3), b6(h2), g1 x

C(ab4, g3), d8(h2/f2), f6(g1), b4(d4), a1, e3 x D(e3), f4(b2), c3, f6(g3), c3/a1 x                                      

«Днепр-2016».  ЧРБ 2017.

2. f8(d6AB), e7(f6), f2 x A(e7), h4 x B(ec5), d6, g3 x                                                                               

Опубликована «Народная Воля» 21.02.2017.  ЧРБ 2017.      

3. h6(cd6A), f8(g3B), b4, a3(c7C), b4(g5), e1(h2D), b4(h4), e7(b6), b4(g3), e1(c5, d4), g5(c3), c1 x 

A(ed6, d6, f6), f2 x B(c7), b4, a3(d6), g5, f2 x C(g5), b4(h2), d2(h4), b4(c7), e7(g3), h4 x                     

D(h4), h2(d6), f4 x

4. a3(f4AB), a1, h2(cb6), d6, a5(g3), c5(h2), b4(g1C), a5, c7 x C(b6), a7, bc5 x                                                                        

A(cb6), e1, c7(b6, g3), b6(h2), g1(f4), b4(e3), a7, bc5 x 

B(ab6), a1, b8(c5), a7(b4, g3), d6(h2), g1 x  

5. f8(f4A), a3, If8(fe3B), c5, a7, g1 x A(h2), a3, f4(c3), c1x  B(h2), a7(g1), fc5 x                                            

Id6?(fe3II, d2) =  II(c3), h2(b2), e5, a1 x                           

6.V.Shulga               7.P.Rimša                 8.P.Rimša                 9.S.Petrauskas            10.J.Šiožinys

         

6.  b8(ed4A), a7(h6), c3, a1(f4), g7(e7В), f8(f6), b4(e5), e1(g5), e3, h4 x

A(gf4), e3, c1(d4), c3, a3 x

В(g3, g5), f6, e7 x “Народная Воля” 02. 10. 2018.

7. c3(f2),ed4,e1(bc5A),e7+ A(a5),b4+Nauja

8. g7(f4),h6(hg3A),c1(f2),d4,c7,g1(b4),d4+A(fg3),g5,d4+Nauja

9. b4(d4A),g3,a5,e1+A(hg3),cd6,e5+Nauja

10. g1(d4-c3AB), c5, E1:h4(g7), E1(f6), c3(g5), d2(h4),E1(b4), a5(g3), b6(h2), g1X.

A(a3), a7(b2C), c3, h6(b4),d2(a3), c3x. B(b4-c3), b6, E1:h4x. C(b4), a5(b2), c3, h6x

11.J.Šiožinys          12.J.Šiožinys           13.J.Šiožinys           14.J.Šiožinys          15.J.Šiožinys

         

11. a5(E7A), h2-E5, d8(g3), h4(h2), f2(g1), c5, c7X.A(b6, b6), d6(a5), c5(b4B), a3(g3), c5(h2), g1x.

B(g3), c5-d4, h2x.

12. d6(c5A), a3:f8:h2(d4), c7, b8 (c5B), a7(b4), E3(c3), c1X.A(E5:c7), a3:f8:h2(d6, d6), b8x. B(E5), f4(c3), c1.

13. f4, h6(a1A), E3(b4B), E3-d4, a5(g3), b6(h2), g1X.A(E7/d8), f6, h6:b6/a7x. B(g3), b6/a7(h2), g1x.

Legalumas (g5-h4)...

14. c3(b4:d2A), E1(b6B), c3, a5X. A(d4:b2), a3:d6, a3x. B(c3), a5(f2), b6, E1x.

15. E3-d4(a1:E5A), c7, f2, f2(b8-a7/c7), E3(b6), d4(a5), c5X.A(a1:f6/g7), h8:c3:f4(c3), d2, f2, f2x.

16.R.Mackevičius    17.R.Mackevičius     18.R.Mackevičius      19.R.Mackevičius     20.R.Mackevičius

         

16. h4(f4AB),d8(g3),c7,h4(b4),Ie1(a3),c3+A(d6),II g5(ab4),d8(a3),a5(f4),h6(b2),c3,f8(e5),g7+

B(ed4),d8(c3),c7+I f6?(e7),d8(c3),g5(b2),f6(c1)=  II e1?(f4II-A),b8(cb4II-B),g3(c3,c3)=

II-A (ed4?),g3(e3),c7+ II-B(e5?),d2(cd4),h6(c3),f4(b2),g7(a1II-C),h8(c5),fe5,a7+II-C (c1),gh6,a7+

Planeta  2015-12-20.Baltarusijos čempionatas, 2017-45

17. h4(cd6A),d8(b4),I e3(a3B),II c1(e5),c7(f4),g3/h2(g5),h6,e5+

A(ed6),b8(b4),e7,a5+ B(c5),a7(c3),a5(b2),c3+

I f2?(a3),a5(e5I-A),c3(g5),h4,d4(c1)= IIf6?(c5),a7(g5),h4,d4(c1)=

I-A(c5?),b6/a7(b2),c3+Planeta  2015-12-27.Baltarusijos čempionatas, 2017-35

18. a5(cb2A),Ih8(a1),b6(a3-b2),f4(c1),d8,h4+

A(g5),II b8(d2B),e1(b4),c5,h6,c3+B(ab2),b6,h6(b2),e5+

I a1?(g5),h4(b2),a7(a1)= II c7?(d2),e1(b4 II-A)=     II-A(h4?),b8(b4),c5,e5+

Planeta 2016-05-22.Чемпионат Беларуси 2017-40

19. f8(f4A),c5(b6),a7(b4B),b8(e3),e5,a5(g5C),Ic3/b4(f2D),g3,e5/d6+
A(b6),IIg3(h4),f4(c5),a3(b4),g5,e5+
B(hg5),III c5(h4),d6(b4E),a3(h6),g3,g3,d6+

C(f2),g3,c7+D(f4),e1+

E(h6),dxg3,g1(b4),d4(g5),g3(a3),c3/a1(h4),f4+

Ig3?(f4I-A),e5(f2)b6(e1I-B)=I-A(h4?),f4,c7+I-B(g1?),a7(h2),b8+

II d6?(h4),f4(c5 II-A),e3(cb4 II-B),f2(a3/c3II-C),hg3(b2),g1,a1(hg5),c3(f4II-D),e1(e3),g3(b4 II-E),e5,a5(f2)=

II-A (fg5?),a7,g1(b4 II-F),g3,a3+ II-B(fg5?),ea7(f4),g3,g1(b4),d4(g5),g3+

II-C(hg5?),hg3(a3),g1,f8(b4),a5,c3+

II-D (h4?),e1(b4),a5(g3),b6(h2),g1+

II-E(d2?),e5,e1+ II-F (g5),g3,h6+

IIIf2?(h4),c5(fg5),g3,g1(b4III-A),IVg3(f4III-B,III-C),e5(c3)=III-A(f4?),c5(b4),a3(e3),b4(f2),g3+(III-B (c3?),f4+ III-C (h4?),f2(a3),g1,d4+

IVd4?(f4),g7(e3IV-A),h6(f2)=  IV-A  (a3?),h6(g3),f4,g7+                    

Planeta 2017-12-22

Legalumas (d8-c7),a5-b6(c7xa5)...

20. f4(g3AB),h2(d2),d6,c1(c3),Ige3(d2C),g5,d8+
A(g5),h6(g3),IIhe3,IIIga1(h2),g1+

B(d2),c1(a3),IVh2(g5),h6(b2),V c1(a1),e5,h8(g3),e3(h2),g1+
C(d6),f4(e5),d6/b8(g5),h6(b2),e5+
Ih2(g5 I-A,I-B),h6(b2 I-C),e5(a1),h8(ef6)=
I-A(d6?),b8/c7(g5),h6(b2),e5+
I-B(f6?),hf4(e5),b6/d8(g5),h6(b2),e5+
I-C(f6?),c1(g5),h6(b2),e5+ II c1?(b2),a3(bc3),h2(b2),c5(a1)
=
IIIgb2?(a3),h4(c1)= IVd2?(b4),a5(b2),c5(a1)
=

V h6-f4?(c1V-A,V-B),h6(b2),c1(c3),e5,a1(g3),h8(h2V-C)=

V-A(a1?),e5,h8+V-B (b4?),e3/g1(c3),d4,a1,d4(h2),g1+

V-C(f2?),e3+
Planeta 2017-07-25

 21.R.Mackevičius22.V.Varushyla    23.V.Varushyla     24.V.Varushyla  25.V.Varushyla

         

21. I c1(cb4AB),h6(c5),h8,a1(g3),e3(h2),a7(g1),a1-d4(c5),d4+
A(ab4),h8,a5(g3),e1(h2),g3,h6(e5),f8(b4C),a3(d4),b4(e3),e1+
B(g3),h8,h2-
И.Жгулев,1997,-(cb4),II b8(a3),c7(c3D),e5(ab2),a3(d2),c3+
C(cd4),g7+
D(e3),h6(b2),e5+

I h6?(g3I-A),h8,h2(c3I-B),c7(b2 I-C),e5(a1I-D)=

I-A (ab4?),h8,a5(g3),e1(h2),g3+

I-B (ab4?),c7(bc3),a5(b2),c1(a1I-E,I-F),b2,d2+

I-C(e5?),c1(e3),h6(b2),e5+ I-D (c1?),ef4,a7+

I-E(e3),d6(f2),g3+   I-F(c3),d6/f8(b2),c3+
IIc7?(a3),cf4(b4 II-A),IIIfd2(dc3),e1(cb2),a5(a1)=
II-A(c3?),e5(ab2),a3(d2),c3+
IIIh6(bc3),g7(ab2III-A),a3(e3),a1(f2 III-B)= III-A(e3?)
,a1(f2),e3+
III-B(d2?),c3+ Planeta 2017-07-25.

22. 1.b6-a7

Л.С.[ 1.b6-c7? I c3:e5 2.d6:f4 d2-c1= I1…ca1? 2cb8+ ]

А1...c3:c7 [А 1...c3:a1 2.a7-b8 a1:c7 3.b8:c1+ ]

2.b2-c3 d2:b4 3.a7-b8 b4-a3 4.b8:e5 a3-b2 5.e5:a1 2-0

 23. 1.c7-a5 Ab4-c3[ A1...b4-a3 2.a5-b4 a3:f4 3.b4:h2 +]

2.b2:b6 g5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b6-c7 Bf4-e3

[B 4...f4-g3 5.a5-b6 g3-h2 6.b6-g1 h4-g3 7.c7-b8 g3-f2 8.g1:e3 h2-g1 9.b8-a7 ]

5.c7-b8 Ce3-f2

[C 5...h4-g3 6.b8:h2 e3-f2 7.h2-g3 + ]

6.a5-b6 Df2-g1

[D 6...f2-e1 7.b6-f2 e1:g3 8.b8:h2+ ]

7.b6-a7 g1-h2 8.a7-g1 h4-g3 9.g1-a7 h2-g1

[ 9...g3-f2 10.a7:g1 +] 10.b8:h2 0-2t

24. c3(d2A), d8, d8, h4 xA(g5), d8(d2B), c3 xB(c7), e1, d8Ч-тРБ 2017

25. Ig3(f4A), c3, h2(f4), h8, d4, g1 xA(f2), c3, g1 xIc3, e3(g3,g1) =Ч-т РБ 2017

26.V.Varushyla   27.V.Varushyla

   

26. c1(a5AB), a3(d2), c3, d6 xA(g3), a3(d2C), c3, a7,g1 xC(h2),a7, a3-c5 xB(c5), d6/f8(d2), c3, a3,c5,g1 x  Ч-тРБ 2017

27. Лег. 1…dc7 2.de3 ce5исх.         фейсбук 20.02.19

1.c5-d6 Аe5:c7 [А 1...a3:e7 2.b8-c7 f4:d2 3.c7:e1 ]

2.b8:h2 a3:c5 3.h2-g1 Bg5-h4 4.e3-d4 c5:e3 5.g1:h8 h4-g3 6.h8-d4 g3-h2 7.d4-g1 2-0

B 3…gh6 4.ef4+

Pateikti originalūs dalyvių tekstai.

Pastabos priimamos iki 2019 - 06 - 20 (paskutinė išsiuntimo data) el. pašto adresu mackevicius.rimas@gmail.com arba tradicinio pašto adresu Rimas Mackevičius, Parko 30-25, LT-11241 Vilnius.

 Čempionato vyriaus. sekretorius                                                             R.Mackevičius

                                                                                                                     2019-05-07

                                                Copyright © 2008-2019 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator