Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-09-28 Nr.99

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2019 M. RUGSĖJO  28 D KĖDAINIUOSE,

PROTOKOLAS   Nr.99

Dalyvauja:  Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1. Dėl pakartotino LŠKMS suvažiavimo datos.

2. Kiti klausimai.

Svarstyta:

1. Dėl pakartotino LŠKMS suvažiavimo datos.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

Nutarta:

Kadangi 2019.09.28 LŠKMS suvažiavimas neįvyko dėl to, kad nebuvo kvorumo (kvorumas – 9 nariai, į suvažiavimą užsiregistravo 7 nariai), pakartotiną LŠKMS suvažiavimą sušaukti 2020 m. rugsėjo mėn. Jeigu 2020 m. suvažiavime nebus kvorumo, pagal LR Asociacijų įstatymą galios paskelbta 2019 m. suvažiavimo darbotvarkė. Jeigu 2020 m. suvažiavime bus kvorumas, paskelbta 2019 m. suvažiavimo darbotvarkė bus papildyta LŠKMS prezidento, Vykdomojo komiteto narių rinkimo ir kt. tam laikotarpiui aktualiais klausimais. 

Balsuota: už - 5, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

2. Kiti klausimai.

Kalbėjo Algimantas Kačiuška. Įteikti apdovanojimai, apžvelgta, kas padaryta ir nepadaryta per 2019 metus bei ką reikia, galima padaryti per 2020 metus.

Pasisakė Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Petras Rimša.

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius

 

 

                                                Copyright © 2008-2019 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator