Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-09-01 Nr.98

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2019M.RUGSĖJO 1 D.

P R O T O K O L A S                      Nr.98

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas                               Steponas Petrauskas

Posėdžio sekretorius                                 Rimas Mackevičius

Darbotvarkė: 1. Dėl Viktor Studencov elgesio

Svarstyta: 1. Dėl Viktor Studencov elgesio

Vykdomojo komiteto nariai supažindinti su V.Bieliausko ir R.Mackevičiaus skundais dėl Viktor Studencov elgesio.

V.Studencov iki nustatyto termino raštiško paaiškinimo nepateikė.

Pasiūlyta: Viktor Studencov pašalinti iš LŠKMS už grubius Sąjungos įstatų 3.8.punkto pažeidimus.

Nutarta: Pašalinti Viktor Studencov iš LŠKMS už grubius Sąjungos įstatų 3.8.punkto pažeidimus.

Balsuota: Už-5, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

Posėdžio pirmininkas                                Steponas Petrauskas

Posėdžio sekretorius                                 Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2019 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator