Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-05-30 Nr.95

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2019 M. GEGUŽĖS 30 D.,

PROTOKOLAS   Nr.95

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Benjaminas Morkus, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1.Tarptautinio šaškių kompozicijos konkurso, skirto Algimanto Mazečio atminimui, nuostatai.

Svarstyta:

1.Tarptautinio šaškių kompozicijos konkurso, skirto Algimanto Mazečio atminimui, nuostatai.

Informavo R. Mackevičius.

Pasisakė A. Kačiuška.

Nutarta: Patvirtinti Tarptautinio šaškių kompozicijos konkurso, skirto Algimanto Mazečio atminimui, nuostatus.

Balsuota: už-7, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius

 

   

                                                Copyright © 2008-2019 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator