Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-02-07 Nr.94

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2019 M. VASARIO 7 D. 

P R O T O KO L A S Nr.94

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas                              Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                               Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1.Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0223 už laikotarpius 2017.01.01-2017.12.31 ir 2018.01.01-2018.12.31 tvirtinimas.

Svarstyta:

1. Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0223 už laikotarpius 2017.01.01-2017.12.31 ir 2018.01.01-2018.12.31 tvirtinimas.

Informavo  R.Mackevičius (rinkinys pridedamas).

Pasisakė: Algimantas Kačiuška.

Nutarta: Patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinius už laikotarpius 2017.01.01-2017.12.31 ir 2018.01.01-2018.12.31.

Balsuota: Už -6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

Posėdžio pirmininkas                                             Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                               Rimas Mackevičius     

 

   

                                                Copyright © 2008-2019 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator