Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-01-07     Nr.93

 

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO,

ĮVYKUSIO 2019 M.SAUSIO 7  D.,

PROTOKOLAS   Nr.93

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1.2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo  čempionato paprastosiomis šaškėmis nuostatų tvirtinimas.

2.2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato paprastosiomis šaškėmis teisėjų kolegijos tvirtinimas.

3.2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato prizinio fondo tvirtinimas.

4.Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0223 už laikotarpius 2015.01.01-2015.12.31 ir 2016.01.01-2016.12.31 tvirtinimas.

Svarstyta:

1.2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato paprastosiomis šaškėmis nuostatų tvirtinimas.

Informavo A. Kačiuška (projektas pridedamas).

Pasisakė: R.Mackevičius, S.Petrauskas.

Nutarta: Patvirtinti 2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo paprastosiomis šaškėmis nuostatus.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

2. 2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato paprastosiomis šaškėmis teisėjų kolegijos tvirtinimo.

Informavo A. Kačiuška.

Pasisakė R.Mackevičius.

Nutarta: 2019 m.Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato vyr. teisėju patvirtinti A.Kačiušką, vyr. sekretoriumi-R. Mackevičių, problemų- 64 skyriaus teisėju -V.Bieliauską, etiudų- 64 ir daminių problemų -64 skyrių teisėju –A. Pančenko (Ukraina), konsultantu -A.Polevoi (Izraelis).

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

3.2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato prizinio fondo tvirtinimas.

Informavo A.Kačiuška.

Nutarta: Patvirtinti 2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato prizinį fondą 180 EUR:  po 30 EUR už pirmąją vietą kiekviename iš trijų skyrių, po 20 EUR už antrąją vietą kiekviename iš trijų skyrių, po 10 EUR  už trečiąją vietą kiekviename iš trijų skyrių.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

4. Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0223 už laikotarpius 2015.01.01-2015.12.31 ir 2016.01.01-201.12.31 tvirtinimas.

Informavo R.Mackevičius.

Pasisakė A.Kačiuška.

Nutarta: Patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį Nr.FS0223 už laikotarpius 2015.01.01-2015.12.31 ir 2016.01.01-201.12.31.

Balsuota: už – 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2019 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator