Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-12-14     Nr.92

 

Dalyvavo: A.Bučinskas, A.Kačiuška, R.Mackevičius, S.Petrauskas, P.Rimša, R.Račinskas

Darbotvarkė:

1.Dėl Lietuvos klubų komandinio šaškių klubų čempionato starto mokesčio apmokėjimo.

2.Dėl rusiškų šaškių žaidimo pirmo atskyrio suteikimo Vytautui Gudelioniui.

3.Dėl darbo plano 2019-2020 metams patvirtinimo.

Svarstyta:

1.Dėl Lietuvos klubų komandinio šaškių čempionato starto mokesčio apmokėjimo.

Informavo R.Mackevičius.

Iš LŠKMS lėšų sumokėti 30 EUR starto/dalyvavimo mokestį už LŠKMS komandos dalyvavimą Lietuvos klubų komandiniame čempionate-64.

Paaiškinimas: čempionatas vyko 11.30-12.02 Bačkonyse. LŠKMS komanda pasirodė gerai – 11 vieta iš 22 komandų. Dalyvavimas tokiose praktinio žaidimo varžybose (jeigu tik yra norinčių, galinčių sudaryti komandą) garsina LŠKMS, atkreipia į ją dėmesį tarp kitų šaškininkų.

Nutarta: Apmokėti iš LŠKMS lėšų Lietuvos klubų komandinio čempionato starto mokestį 30 eurų.

Balsuota: už-6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

2. Dėl paprastųjų šaškių žaidimo pirmo atskyrio suteikimo Vytautui Gudelioniui.

Informavo R.Mackevičius.

Paaiškinimas: atskyrius suteikia LŠF klubai, vardus – LŠF VK. Dokumentas: http://old.saske.lt/doc/klasifikacija.pdf

V.Gudelionis  žaidė su (informacija pridedama):

2 dm (A.Domčev,A.Valiuk),normatyvas 5 proc. iš 8 galimų reikia surinkti 0,4

1 m (B.Družinin),normatyvas 20 proc., iš 4 galimų reikia surinkti 0,8

1 km (P.Armanavičius),normatyvas 35 proc.,.iš 4 galimų reikia surinkti 1,4

2 pirmo atskyrio(D.Dambrauskas, V.Deniuš) 50 proc., iš 8 galimų reikia surinkti 4

Viso surinkti 6,6 tšk.(skaičiuoju už partiją 2 tšk., skaičiuojamos visos partijos).

Jis surinko 7 taškus.

Su I atskyrio - 5 tšk.(dvi laimėjo, vieną lygiomis ,vieną pralaimėjo)

Su kandidatu -1 tšk. (su P.Armanavičiumi vieną partiją sužaidė lygiomis)

Su meistru-1 tšk.  (su B.Družininu vieną partiją sužaidė lygiomis).

Nutarta: Suteikti Vytautui Gudelioniui paprastųjų šaškių žaidimo pirmą atskyrį.

Balsuota: už-6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

3.Dėl darbo plano 2019-20 metams patvirtino.

Darbo plano projektą pateikė A.Kačiuška (pridedama).

Nutarta:

Patvirtinti ir visus LŠKMS narius supažindinti su LŠKMS VK ir kitų jos narių Darbo planu 2019-2020 metams.

Balsuota: už -6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

Posėdžio pirmininkas                                        Algimantas Kačiuška

 

Posėdžio sekretorius                                          Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2018 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator