Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 M. LIEPOS 23 D.                                Nr.90

Posėdžio pirmininkas           Virmantas Masiulis

Posėdžio sekretorius            Rimas Mackevičius

 

Dalyvavo: Virmantas Masiulis, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

 

DARBOTVARKĖ:

1.      Dėl šaškių 64(rusiška versija)pirmo atskyrio suteikimo Steponui Petrauskui.

 

SVARSTYTA:

1.      Dėl šaškių 64(rusiška versija)pirmo atskyrio suteikimo Steponui Petrauskui.

Kalbėjo Rimas Mackevičius (pažyma pridedama).

 

NUTARTA: Suteikti Steponui Petrauskui pirmą šaškių 64(rusiška versija) atskyrį.

Balsuota: Už-2, susilaikė-1.

 

Posėdžio pirmininkas                                  Virmantas Masiulis

Posėdžio sekretorius                                    Rimas Mackevičius

                                                Copyright © 2008-2017 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator