Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-09-03     Nr.86

 

Posėdžio pirmininkas    Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius     Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja : Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Stasys Žilevičius.

Darbotvarkė: 

1. Dėl LŠKMS XV suvažiavimo darbotvarkės projekto.

 

1. SVARSTYTA: LŠKMS XIII suvažiavimo darbotvarkės projektas.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas

Balsuota: 4 – už, prieš ir susilaikiusių nėra.

 

NUTARTA: Siūlyti LŠKMS XV suvažiavimo darbotvarkę:

1. LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

3. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

4. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

5. LŠKMS prezidento ir kitų vadovaujančių institucijų rinkimai.

6. LŠKMS 2018 metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

7. Vitalij Vorušilo (Baltarusija) prašymo jį priimti į LŠKMS narius pakartotinis svarstymas - 2016 m.

 XIV suvažiavime padaryto nutarimo ( protokolo 6 punktas ) aptarimas ir persvarstymas dalyvaujant

 pačiam pretendentui.

8. Kiti klausimai.

 

Posėdžio pirmininkas                                                        Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                         Rimas Mackevičius

                                                Copyright © 2008-2017 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator