Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-02-20     Nr.84

 

Posėdžio pirmininkas – Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius – Rimas Mackevičius

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl laikino LŠKMS viceprezidento šaškių kompozicijų  sprendimui paskyrimo.

2. Dėl 2017 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento ir paraleliai vykdomo LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso nuostatų.

3. Dėl 2017 metų LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso prizinio fondo.

 

1. SVARSTYTA: Pretendento į laikiną LŠKMS viceprezidentą šaškių kompozicijos sprendimui kandidatūra.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius, kuris  šias pareigas laikinai pasiūlė eiti Steponui Petrauskui (Kėdainių rajonas).

Kalbėjo Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius, kurie palankiai pasisakė pretendento adresu.

Balsuota: 3 - už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: Patvirtinti laikinu LŠKMS viceprezidentu Steponą Petrauską.

 

2. SVARSTYTA: 2017 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo  čempionato ir paraleliai vykdomo LŠKMS šaškių kompozicijų sprendimo konkurso nuostatai.

Pranešėjas: Arūnas Bučinskas, kuris pristatė reglamentą ir nuostatus.

Kalbėjo: Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius. Jie pretenzijų neišreiškė.

Balsuota: 3 – už, susilaikiusių ir prieš nėra.

NUTARTA: Patvirtinti 2017 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentą ir paraleliai vykdomo LŠKMS kompozicijų sprendimo  konkurso nuostatus.

 

3. SVARSTYTA: LŠKMS kompozicijų sprendimo konkurso prizinio fondo dydis.

Pranešėjas: Rimas Mackevičius, kuris pateikė skaičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Stasys Žilevičius, jie pranešėjui neoponavo ir pritarė.

Balsuota: 3 – už, susilaikiusių ir prieš, nėra.

NUTARTA: 2017 metų LŠKMS konkurso priziniam fondui skirti 150 eurų.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                              Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                               Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2017 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator