Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2016-06-01 Nr.82

                                   

Posėdžio pirmininkas: Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius: Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

 

DARBOTVARKĖ:

1.Dėl nacionalinio šaškių kompozicijos didmeistrio vardo suteikimo Algimantui Kačiuškai, Šiauliai.

2.Dėl šaškių kompozicijos I atskyrio suteikimo Vytautui Gudelioniui, Kaunas.

3.Dėl šaškių kompozicijos I atskyrio suteikimo Steponui Petrauskui, Kėdainių rajonas.

4.Dėl  2016 m. LŠKMS kompozicijų sprendimo konkurso piniginio fondo.

5.Dėl 2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento ir paraleliai vykdomo LŠKMS sprendimo konkurso nuostatų.

6.Dėl nacionalinio šaškių kompozicijų sprendimo kandidato į meistrus  vardo suteikimo Steponui Petrauskui, Kėdainių rajonas.

7.Dėl nacionalinio šaškių kompozicijų sprendimo kandidato į meistrus vardo suteikimo Mariui Šidlai, Vilnius.

8.Dėl šaškių kompozicijų sprendimo III atskyrio suteikimo Domantui Norkui, Šiauliai.

9.Dėl šaškių kompozicijų sprendimo III atskyrio suteikimo Edgarui Petrauskui, Šiauliai.

10.Dėl šaškių kompozicijų sprendimo III atskyrio suteikimo Jonui Pukštai, Vilnius.

11.Dėl šaškių kompozicijų sprendimo III atskyrio suteikimo Jonui Šiožiniui, Vilniaus rajonas.

 

1.SVARSTYTA: Algimanto Kačiuškos, Šiauliai, kandidatūra nacionalinio šaškių kompozicijos didmeistrio vardui gauti.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo : Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: už – 4, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Pagal kvalifikacinės komisijos teikimą Algimantui Kačiuškai, Šiauliai, suteikti nacionalinio šaškių kompozicijų sudarymo didmeistrio vardą ir pateikti jį tvirtinti LŠF (Lietuvos Šaškių Federacijos ) Vykdomajam komitetui , įpareigojant tą atlikti LŠKMS prezidentą Stasį Žilevičių.

 

2.SVARSTYTA: Vytauto Gudelionio, Kaunas,  kandidatūra šaškių kompozicijos I atskyriui suteikti.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: už – 4, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Pagal kvalifikacinės komisijos teikimą Vytautui Gudelioniui, Kaunas, suteikti   šaškių kompozicijos I atskyrį .

 

3.SVARSTYTA: Stepono Petrausko, Kėdainių rajonas, kandidatūra šaškių kompozicijos I atskyriui suteikti.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: už – 4, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Pagal kvalifikacinės komisijos teikimą Steponui Petrauskui, Kėdainių rajonas, suteikti šaškių kompozicijos  I atskyrį.

 

4.SVARSTYTA: 2016 m. LŠKMS kompozicijų sprendimo konkurso piniginis prizinis fondas.

Pranešėjas: Rimas Mackevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Stasys Žilevičius.

Balsuota: už – 4, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Patvirtinti 2016 m. LŠKMS kompozicijų sprendimo konkurso 150 eurų dydžio piniginį prizinį fondą.

 

5.SVARSTYTA : 2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentas ir paraleliai vykdomo LŠKMS sprendimo konkurso nuostatai.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: už – 4, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Pritarti 2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentui ir paraleliai vykdomo LŠKMS sprendimo konkurso nuostatams.

 

6.SVARSTYTA: Stepono Petrausko, Kėdainių rajonas, kandidatūra nacionalinio šaškių kompozicijų sprendimo kandidato į meistrus  vardui suteikti.

Pranešėjas: Juozas Leišys.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

Balsuota: už – 4, prieš ir susilaikiusių nėra,

 NUTARTA: Pagal kvalifikacinės komisijos teikimą Steponui Petrauskui, Kėdainių rajonas, suteikti nacionalinio šaškių kompozicijų sprendimo kandidato į meistrus vardą ir pateikti jį tvirtinti LŠF ( Lietuvos Šaškių Federacijos ) Vykdomajam komitetui, įpareigojant tą atlikti LŠKMS prezidentą Stasį Žilevičių.

 

7.SVARSTYTA: Mariaus Šidlos, Vilnius, kandidatūra nacionalinio šaškių kompozicijų sprendimo kandidato į meistrus vardui suteikti.

Pranešėjas: Juozas Leišys.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

Balsuota: už – 4, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Pagal kvalifikacinės komisijos teikimą Mariui Šidlai, Vilnius, suteikti nacionalinio šaškių kompozicijų sprendimo kandidato į meistrus  vardą ir pateikti jį tvirtinti LŠF (Lietuvos Šaškių Federacijos) Vykdomajam komitetui, įpareigojant tą atlikti LŠKMS prezidentą Stasį Žilevičių.

 

8.SVARSTYTA: Domanto Norkaus, Šiauliai, kandidatūra šaškių kompozicijų sprendimo III atskyriui gauti.

Pranešėjas: Juozas Leišys.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius,

Balsuota: už – 4, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Pagal kvalifikacinės komisijos teikimą Domantui Norkui, Šiauliai, suteikti šaškių kompozicijų sprendimo III atskyrį.

 

9.SVARSTYTA: Edgaro Petrausko, Šiauliai, kandidatūra šaškių kompozicijų sprendimo III atskyriui gauti.

Pranešėjas: Juozas Leišys.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

Balsuota: už – 4, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Pagal kvalifikacinės komisijos teikimą Edgarui Petrauskui, Šiauliai, suteikti šaškių kompozicijų sprendimo III atskyrį.

 

10. SVARSTYTA: Jono Pukštos, Vilnius, kandidatūra šaškių kompozicijų sprendimo III atskyriui gauti.

Pranešėjas: Juozas Leišys.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

Balsuota: už – 4, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Pagal kvalifikacinės komisijos teikimą Jonui Pukštai, Vilnius, suteikti šaškių kompozicijų sprendimo III atskyrį.

 

11. SVARSTYTA: Jono Šiožinio, Vilniaus rajonas, kandidatūra šaškių kompozicijų sprendimo III atskyriui gauti.

Pranešėjas: Juozas Leišys.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

Balsuota: už – 4, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: Pagal kvalifikacinės komisijos teikimą Jonui Šiožiniui, Vilniaus rajonas, suteikti šaškių kompozicijų sprendimo   III atskyrį.

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                                    Rimas Mackevičius

 

 

 

                                                Copyright © 2008-2016 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator