Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2016-03-10 Nr.81

                                   

Posėdžio pirmininkas: Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius: Rimas Mackevičius

 

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius, Stasys Žilevičius.

 

DARBOTVARKĖ:

1.Dėl  2016 m. Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjungos suvažiavimo ir 2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato datos ir vietos galutinio nustatymo, vykdant XIII LŠKMS suvažiavimo 6 punkto, 2 papunkčio pavedimą.

2.Dėl lėšų išskyrimo 2016 m. LŠKMS kompozicijų sudarymo konkurso teisėjų bei konsultanto darbui apmokėti.

 

1.SVARSTYTA: 2016 m. Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjungos  suvažiavimo ir  2016 m Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato datos ir vietos nustatymas.

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys,  Rimas Mackevičius.

Balsuota: už -4, prieš  ir susilaikiusių nėra 

NUTARTA: 2016 m. Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjungos suvažiavimą ir 2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatą surengti šių metų rugsėjo 17 – 18 dienomis  Vilniuje, Šachmatų ir šaškių sporto mokyklos patalpose Vasario 16 – osios  g. , 14. Suvažiavimo pradžia – 13,00 val. 17 d., o sprendimo čempionato pirmo turo -  tą pačią dieną 16,00 val.

 

2.SVARSTYTA: Lėšų išskyrimas 2016 m. LŠKMS kompozicijų sudarymo konkurso teisėjų bei konsultanto darbui apmokėti.                                                                                                                                 

Pranešėjas: Stasys Žilevičius.

Kalbėjo: Arūnas Bučinskas, Juozas Leišys, Rimas Mackevičius.

Balsuota: už - 4, prieš ir susilaikiusių nėra.

NUTARTA: 2016 m. LŠKMS kompozicijų sudarymo konkurso teisėjų bei konsultanto darbo apmokėjimui išskirti 65 eurus.

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                       Stasys Žilevičius

Posėdžio sekretorius                                                                                        Rimas Mackevičius

 

 

 

                                                Copyright © 2008-2016 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator