Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 2023-12-12 Nr.114

 

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2023 M. GRUODŽIO 12 D.

PROTOKOLAS Nr.114

Dalyvauja: Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1. Dėl tarptautinio šaškių kompozicijos konkurso „Lietuva-2024“ reglamento patvirtinimo.

Svarstyta:

1. Dėl tarptautinio šaškių kompozicijos konkurso „Lietuva-2024“ reglamento patvirtinimo.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

Nutarta:

Patvirtinti tarptautinio šaškių kompozicijos konkurso „Lietuva-2024“  reglamentą.

Balsuota: už - 3, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                             Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2023 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator