Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 2023-11-24 Nr.113

 

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2023 M. LAPKRIČIO 10 D.

PROTOKOLAS Nr.113

Dalyvauja:  Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1. Dėl 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato teisėjų kolegijos tvirtinimo.

2. Dėl 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato prizinio fondo tvirtinimo.

3. Dėl 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato nuostatų tvirtinimo.

4. Dėl šaškių kompozicijų sprendimo atskyrių suteikimo.

Svarstyta:

1. Dėl Dėl 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato teisėjų kolegijos tvirtinimo.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

Nutarta:

Patvirtinti 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato teisėjų kolegiją tokios sudėties: vyr. teisėjas A. Kačiuška; vyr. sekretorius V. Bieliauskas; skyrių teisėjai: A. Tavernier (miniatiūros),  N. Doubovy (problemos), O. Malyuta (daminės problemos), J.Bastiaannet (etiudai).

Balsuota: už - 3, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

2. Dėl 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato prizinio fondo tvirtinimo.

Informavo Rimas Mackevičius.

Pasisakė Algimantas Kačiuška.

Nutarta:

Patvirtinti 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato prizinį fondą 240 EUR:  po 30 EUR už pirmąją vietą kiekviename iš keturių skyrių, po 20 EUR už antrąją vietą kiekviename iš keturių skyrių, po 10 EUR  už trečiąją vietą kiekviename iš keturių skyrių.

Balsuota: už - 3, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

3. Dėl 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato nuostatų tvirtinimo.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

Nutarta:

Patvirtinti 2024 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato nuostatus.

Balsuota: už - 3, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

4. Dėl šaškių kompozicijų sprendimo atskyrių suteikimo.

Informavo Steponas Petrauskas.

Pasisakė Rimas Mackevičius.

Nutarta:

Suteikti šaškių kompozicijų sprendimo I atskyrį Matui Sketerskui, II atskyrį – Erikui Sabaliauskui ir Vaidui Stasyčiui.

Balsuota: už - 3, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius 

                                                Copyright © 2008-2023 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator