Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 2023-07-24 Nr.112

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2023 M. LIEPOS 24 D.,

PROTOKOLAS   Nr.112

Dalyvauja: Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1. Dėl LŠKMS XX (2023 m.) suvažiavimo vietos, laiko, darbotvarkės.

2. Dėl lėšų skyrimo 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui.

3. Dėl 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

4. Dėl 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėjo, vyriaus. sekretoriaus.

5. Dėl šaškių kompozicijų sprendimo atskyrių suteikimo.

Darbotvarkės projektą pristatė Algimantas Kačiuška.

Darbotvarkės tvirtinimas: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

 

Svarstyta:

1. Dėl LŠKMS XX (2023 m.) suvažiavimo vietos, laiko, darbotvarkės.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė  Rimas Mackevičius ir Steponas Petrauskas.

Nutarta:

1.1. LŠKMS XX (2023 m.) suvažiavimą pravesti Šiaulių sporto centro „Dubysa“ patalpose, esančiose Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, adresu Vasario 16-osios g. 26, Šiauliai. Suvažiavimo pradžia 2023 m. rugsėjo 16 d. 13 val.30 min.

1.2. Patvirtinti LŠKMS XX (2023 m.) suvažiavimo darbotvarkę:

1.2.1. LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

1.2.2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

1.2.3. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

1.2.4. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

1.2.5. Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0323 už 2022.01.01-2022.12.31 tvirtinimas.

1.2.6. LŠKMS prezidento rinkimai.

1.2.7. LŠKMS Vykdomojo komiteto narių rinkimai.

1.2.8. LŠKMS Revizijos komisijos rinkimai.

1.2.9. Rinkimai į kitas LŠKMS pareigybes.

1.2.10. LŠKMS 2024 metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

1.2.11. Kiti klausimai.

1.3. Jeigu LŠKMS suvažiavime 2023-09-16  nebus kvorumo, LŠKMS XX (2023 m.) suvažiavimą pravesti 2023 m. spalio 21 d. Šiaulių sporto centro „Dubysa“ patalpose, esančiose Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, adresu Vasario 16-osios g. 26, Šiauliai. Suvažiavimo pradžia 2023 m. spalio 21 d. 13 val. 30 min. Pagal  LR Asociacijų įstatymą galios paskelbta 2022-09-16 suvažiavimo darbotvarkė.

Balsuota: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

2. Dėl lėšų skyrimo 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui.

Informavo Rimas Mackevičius.

Pasisakė Algimantas Kačiuška ir Steponas Petrauskas.

NUTARTA:

2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui paskirti 210 EUR.

Balsuota: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

3. Dėl 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Kalbėjo Rimas Mackevičius ir Steponas Petrauskas.

Nutarta:

Patvirtinti 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentą.

Balsuota: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

4. Dėl 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėjo, vyriaus. sekretoriaus.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Kalbėjo Steponas Petrauskas.

Nutarta:

2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėju patvirtinti Steponą Petrauską, vyriaus. sekretoriumi Algimantą Kačiušką.

Balsuota: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

5. Dėl šaškių kompozicijų sprendimo atskyrių suteikimo.

Informavo Steponas Petrauskas.

Kalbėjo Rimas Mackevičius.

Nutarta:

Šaškių kompozicijų sprendimo II atskyrį suteikti Daliui Venclovui, šaškių kompozicijų sprendimo III atskyrį suteikti Aistei Pukštaitei ir Milanai Šimėnaitei.

Balsuota: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

 

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2023 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator