Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 2022-07-28 Nr.109

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2022 M. LIEPOS 28 D.,

PROTOKOLAS   Nr.109

Dalyvauja: Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1.Dėl LŠKMS XIX (2022 m.) suvažiavimo vietos, laiko, darbotvarkės.

2.Dėl lėšų skyrimo 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui.

3.Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

4.Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėjo, vyriaus. sekretoriaus.

5.Dėl šaškių kompozicijų sprendimo atskyrių suteikimo.

Darbotvarkės projektą pristatė Algimantas Kačiuška.

Darbotvarkės tvirtinimas: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

 

Svarstyta:

1.Dėl LŠKMS XIX (2022 m.) suvažiavimo vietos, laiko, darbotvarkės.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė  Rimas Mackevičius ir Steponas Petrauskas.

Nutarta:

1.1.LŠKMS XIX (2022 m.) suvažiavimą pravesti Vilniaus sporto mokyklos „Sostinės tauras“ patalpose Vasario 16-osios g.14, Vilniuje. Suvažiavimo pradžia 2022 m. rugsėjo 24 d. 13 val.

1.2.Patvirtinti LŠKMS XIX (2022 m.) suvažiavimo darbotvarkę:

1.2.1.LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

1.2.2.LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

1.2.3.Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

1.2.4.Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

1.2.5. Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0323 už 2021.01.01-2021.12.31 tvirtinimas.

1.2.6.LŠKMS įstatų naujos redakcijos aptarimas.

1.2.7.LŠKMS įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

1.2.8.LŠKMS 2023 metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

1.2.9.Kiti klausimai.

1.3.Jeigu LŠKMS suvažiavime 2022-09-24 nebus kvorumo, LŠKMS XIX (2022 m.) suvažiavimą pravesti 2022 m. spalio 15 d. Vilniaus sporto mokyklos „Sostinės tauras“ patalpose Vasario 16-osios g.14, Vilniuje. Suvažiavimo pradžia 2022 m. spalio 15 d. 13 val. Pagal  LR Asociacijų įstatymą galios paskelbta 2022-09-24 suvažiavimo darbotvarkė.

Balsuota: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

2.Dėl lėšų skyrimo 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui.

Informavo Rimas Mackevičius.

Pasisakė Algimantas Kačiuška ir Steponas Petrauskas.

NUTARTA:

2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui paskirti 210 EUR.

Balsuota: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

3.Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Kalbėjo Rimas Mackevičius ir Steponas Petrauskas.

Nutarta:

Patvirtinti 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentą.

Balsuota: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

4.Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėjo, vyriaus. sekretoriaus.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Kalbėjo Steponas Petrauskas.

Nutarta:

2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėju patvirtinti Steponą Petrauską, vyriaus. sekretoriumi Algimantą Kačiušką.

Balsuota: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

5.Dėl šaškių kompozicijų sprendimo atskyrių suteikimo.

Informavo Steponas Petrauskas.

Kalbėjo Rimas Mackevičius.

Nutarta:

Šaškių kompozicijų sprendimo II atskyrį suteikti Leonardui Gudynui ir Matui Sketerskui, šaškių kompozicijų sprendimo III atskyrį suteikti Reinardui  Damskiui, Augustui Gainovskiui, Algirdui Neironiui,  Myjai Plėštytei, Daliui Venclovai.

Balsuota: už - 5, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

 

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius 

                                                Copyright © 2008-2022 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator