Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 2022-03-12 Nr.107

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2022 M. KOVO 12 D.

PROTOKOLAS   Nr.107

Dalyvauja: Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

 1. Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių (2006 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato reglamento.

2. Dėl darbo grupės sudarymo LŠKMS įstatų pakeitimo projektui paruošti.

3. Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato problemų-100 skyriaus teisėjo atšaukimo ir šio skyriaus naujo teisėjo paskyrimo.

4. Dėl Viktoro Šulgos (Viktor Shulga) ir Vitalijaus Vorušilo (Vitali Varushyla) narystės LŠKMS sustabdymo.

Svarstyta:

 1. Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių (2006 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato reglamento.

Pasisakė Algimantas Kačiuška.

Nutarta:

Patvirtinti 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių (2006 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato reglamentą. Reglamentas pridedamas.

Balsuota: už-5, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

2. Dėl darbo grupės sudarymo LŠKMS įstatų pakeitimo projektui paruošti.

Pasisakė Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

Nutarta:

2.1. Sudaryti darbo grupę LŠKMS įstatų pakeitimams paruošti: Algimantas Kačiuška (pirmininkas), Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas (nariai).

2.1. Įpareigoti darbo grupę projektą paruošti ir jį pateikti visiems LŠKMS nariams iki 2022-08-15.

Balsuota:  už-5, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

3. Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato problemų-100 skyriaus teisėjo atšaukimo ir šio skyriaus naujo teisėjo paskyrimo.

Pasisakė Algimantas Kačiuška.

Nutarta:

Dėl Lietuvos šaškių federacijos Vykdomojo komiteto (LŠF) 2022-02-25 nutarimo sustabdyti  Baltarusijos sportininkų dalyvavimą varžybose Lietuvoje, implikuojant, kad tai liečia ir sporto varžybų teisėjus:

3.1. Atšaukti Vadimą Bulatą (Baltarusija) iš 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato problemų-100 skyriaus teisėjo pareigų.

3.2. 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato problemų-100 skyriaus teisėju paskirti Nicolas Doubovy (Prancūzija).

Balsuota:  už-5, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

4. Dėl Viktoro Šulgos (Viktor Shulga) ir Vitalijaus Vorušilo (Vitali Varushyla) narystės LŠKMS sustabdymo.

Pasisakė: Algimantas Kačiuška. Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

Nutarta:

Dėl Pasaulinės šaškių federacijos (FMJD), Europos šaškių konfederacijos (EDC), LŠF valdymo organų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos priimtų sprendimų ryšium su Rusijos ir Baltarusijos agresija prieš Ukrainą, pritariant ir palaikant tuos sprendimus, sustabdyti Viktoro Šulgos (Viktor Shulga) ir Vitalijaus Vorušilo (Vitali Varushyla) narystę LŠKMS.

Balsuota:  už-5, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                   Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                                                                     Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2022 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator