Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-11-02 Nr.105

                                                                                                                    

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2021 M. LAPKRIČIO 2 D.

PROTOKOLAS   Nr.105

Dalyvauja:  Arūnas Bučinskas, Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1. Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato teisėjų kolegijos tvirtinimo.

2. Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato prizinio fondo tvirtinimo.

3. Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato nuostatų tvirtinimo.

4. Dėl šaškių kompozicijų sprendimo kandidato į meistrus vardo suteikimo Aleksej Domčev ir šaškių kompozicijų sprendimo III atskyrio suteikimo Emilija Batkovskajai, Leonardui Gudynui, Matui Sketerskui.

Svarstyta:

1. Dėl Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato teisėjų kolegijos tvirtinimo.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė Rimas Mackevičius.

Nutarta:

Patvirtinti 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato teisėjų kolegiją tokios sudėties: vyriaus. teisėjas A.Kačiuška; vyriaus. sekretorius V.Bieliauskas; skyrių teisėjai: A.Tavernier (miniatiūros), V.Bulat (problemos), A.Maliuta (daminės problemos), J.Bastiaannet (etiudai).

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

2. Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato prizinio fondo tvirtinimo.

Informavo Rimas Mackevičius.

Pasisakė Algimantas Kačiuška.

Nutarta:

Patvirtinti 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato prizinį fondą 240 EUR:  po 30 EUR už pirmąją vietą kiekviename iš keturių skyrių, po 20 EUR už antrąją vietą kiekviename iš keturių skyrių, po 10 EUR  už trečiąją vietą kiekviename iš keturių skyrių.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

3. Dėl 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato nuostatų tvirtinimo. Atskirai pateikta balsuoti dėl Valdo Bieliausko siūlomo vieno nuostatų punkto.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

Nutarta:

3.1. Nepatvirtinti Valdo Bieliausko siūlomą nuostatų punktą.

Balsuota: už nepatvirtinimą – 3, už patvirtinimą – nebuvo, susilaikė – 3.

3.2. Patvirtinti 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato nuostatus.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

4. Dėl šaškių kompozicijų sprendimo kandidato į meistrus vardo suteikimo Aleksej Domčev ir šaškių kompozicijų sprendimo III atskyrio suteikimo Emilija Batkovskajai, Leonardui Gudinui, Matui Sketerskui.

Informavo Steponas Petrauskas.

Pasisakė Algimantas Kačiuška ir Rimas Mackevičius.

Nutarta: Aleksej Domčev suteikti šaškių kompozicijų sprendimo kandidato į meistrus vardą. Emilijai Batkovskajai, Leonardui Gudynui, Matui Sketerskui suteikti šaškių kompozicijų sprendimo III atskyrį.

 

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius

 

 

                                                Copyright © 2008-2021 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator