Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-04-11 Nr.104

 

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2021 M. BALANDŽIO 11 D.,

PROTOKOLAS   Nr.104

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1. Dėl Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0223 už 2020.01.01-2020.12.31 tvirtinimo.

2. Dėl LŠKMS XVIII (2021 m.) suvažiavimo vietos, laiko, darbotvarkės.

3. Dėl 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

4. Dėl 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėjo, vyriaus. sekretoriaus.

5. Dėl lėšų skyrimo 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui.

6. Dėl 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų jaunių sprendimo čempionato reglamento.

7. Dėl 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių čempionato vyriaus. teisėjo, vyriaus. sekretoriaus.

8. Dėl lėšų skyrimo 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių čempionato priziniam fondui.

Svarstyta:

1.Dėl Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0223 už 2020.01.01-2020.12.31 tvirtinimo.

Informavo Rimas Mackevičius.

Pasisakė Algimantas Kačiuška.

Nutarta:

Patvirtinti Finansinių ataskaitų rinkinį Nr.FS0223 už 2020.01.01-2020.12.31.

Balsuota: už - 6, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

2. Dėl LŠKMS XVIII (2021 m.) suvažiavimo vietos, laiko, darbotvarkės.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė  Rimas Mackevičius ir Steponas Petrauskas.

Nutarta:

2.1.LŠKMS XVIII (2021 m.) suvažiavimą pravesti Vilniaus šachmatų ir šaškių sporto mokyklos patalpose Vasario 16-osios g.14, Vilniuje. Suvažiavimo pradžia 2021 m. birželio 19 d. 13 val.

2.2.Patvirtinti LŠKMS XVIII (2021 m.) suvažiavimo darbotvarkę:

2.2.1.LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

2.2.2.LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

2.2.3.Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

2.2.4.Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

2.2.5.LŠKMS prezidento rinkimai.

2.2.6.LŠKMS Vykdomojo komiteto narių rinkimai.

2.2.7.LŠKMS Revizijos komisijos rinkimai.

2.2.8.Rinkimai į kitas LŠKMS pareigybes.

2.2.9.LŠKMS 2022 metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

2.2.10.Kiti klausimai.

2.3.Jeigu LŠKMS suvažiavime 2021-06-19 nebus kvorumo, LŠKMS XVIII (2021 m.) suvažiavimą pravesti 2021 m. liepos 3 d. Vilniaus šachmatų ir šaškių sporto mokyklos patalpose Vasario 16-osios g.14, Vilniuje. Suvažiavimo pradžia 2021 m. liepos 3 d. 13 val. Pagal  LR Asociacijų įstatymą galios paskelbta 2021-06-19 suvažiavimo darbotvarkė.

Balsuota: už - 6, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

3. Dėl 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Kalbėjo Rimas Mackevičius ir Steponas Petrauskas.

Nutarta:

Patvirtinti 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentą.

Balsuota: už - 6, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

4. Dėl 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėjo, vyriaus. sekretoriaus.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Kalbėjo Steponas Petrauskas.

Nutarta:

2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėju patvirtinti Steponą Petrauską, vyriaus. sekretoriumi Algimantą Kačiušką.

Balsuota: už - 6, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

5. Dėl lėšų skyrimo 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Kalbėjos Rimas Mackevičius.

Nutarta:

2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui iš LŠKMS lėšų skirti 100 EUR.

Balsuota: už - 6, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

6. Dėl 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų jaunių sprendimo čempionato reglamento.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Kalbėjo Steponas Petrauskas.

Nutarta:

Patvirtinti 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų jaunių sprendimo čempionato reglamentą.

Balsuota: už - 6, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

7.Dėl 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių čempionato vyriaus. teisėjo, vyriaus. sekretoriaus.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Kalbėjo Rimas Mackevičius.

Nutarta:

2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėju skirti Algimantą Kačiušką, vyriaus. sekretoriumi Rimą Mackevičių.

Balsuota: už - 6, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

8.Dėl lėšų skyrimo 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių čempionato priziniam fondui.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Kalbėjo Rimas Mackevičius.

Nutarta:

2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių čempionato priziniam fondui iš LŠKMS lėšų skirti 80 EUR – po 40 EUR vaikinų ir merginų grupėms.

Balsuota: už - 6, susilaikiusių ir prieš nebuvo.

 

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2021 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator