Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-01-25 Nr.103

 

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2021 M. SAUSIO 25 D.,

PROTOKOLAS   Nr.103

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1. Dėl tarptautinio šaškių kompozicijų sudarymo konkurso „Lietuva - 2021“ reglamento patvirtinimo.

2. Dėl šaškių kompozicijų sprendimo II atskyrio patvirtinimo Aleksej Domčev.

Svarstyta:

1. Dėl tarptautinio šaškių kompozicijų sudarymo konkurso „Lietuva - 2021“ reglamento patvirtinimo.

Informavo: Algimantas Kačiuška.

Nutarta:

Patvirtinti tarptautinio šaškių kompozicijų sudarymo konkurso „Lietuva – 2021“ reglamentą (reglamentas pridedamas).

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

2. Dėl šaškių kompozicijų sprendimo II atskyrio patvirtinimo Aleksej Domčev.

Informavo Steponas Petrauskas.

Nutarta:

Aleksej Domčev suteikti II šaškių kompozicijų sprendimo atskyrį.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2021 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator