Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020-07-31 Nr.102

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2020 M. LIEPOS 31 D.,

PROTOKOLAS   Nr.102

Dalyvauja: Arūnas Bučinskas, Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1.Dėl LŠKMS XVIII (2020 m.) suvažiavimo vietos, laiko, darbotvarkės.

2.Dėl 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

3.Dėl 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėjo, vyriaus. sekretoriaus.

4.Dėl lėšų skyrimo 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui.

5.Dėl šaškių kompozicijos I atskyrio suteikimo Petrui Rimšai.

 Svarstyta:

1.Dėl LŠKMS XVII (2020 m.) suvažiavimo vietos, laiko, darbotvarkės.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė Rimas Mackevičius.

Nutarta:

      1.1.LŠKMS XVIII (2020 m.) suvažiavimą pravesti Vilniaus šachmatų ir šaškių sporto mokyklos patalpose Vasario 16-osios g.14, Vilniuje. Suvažiavimo pradžia rugsėjo 26 d., 13 val.

1.2.Jeigu 2020 m. suvažiavime nebus kvorumo, pagal LR Asociacijų įstatymą galios paskelbta 2019 m. suvažiavimo darbotvarkė, kadangi 2019 m. suvažiavimas neįvyko dėl kvorumo stokos:

1.2.1.LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

1.2.2.LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

1.2.3.Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

1.2.4.Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

1.2.5.LŠKMS 2021 metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

1.2.6.Kiti klausimai.

1.3.Jeigu 2020 m. suvažiavime 2020-09-26 bus kvorumas, 1.2. punkte numatytą darbotvarkę papildyti šiais klausimais:

1.3.1.LŠKMS prezidento rinkimai.

1.3.2.LŠKMS Vykdomojo komiteto narių rinkimai.

1.3.4.LŠKMS Revizijos komisijos rinkimai.

1.3.5.Rinkimai į kitas LŠKMS pareigybes.

1.4. Jeigu iki 2020m. suvažiavimo dėl situacijos su Covid-19 pandemija Lietuvos Respublikoje bus priimti teisiniai aktai, kurie suvažiavimo pravedimą 2020-09-26 padarys neįmanomu, 2020 m. LŠKMS nerinkiminį suvažiavimą iki 2020 m. pabaigos pravesti neakivaizdiniu būdu pagal 1.2. punkte išdėstytą darbotvarkę.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

3.Dėl 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamento.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas.

Nutarta:

Patvirtinti 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentą (reglamentas pridedamas).

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

3. Dėl 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėjo, vyriaus. sekretoriaus.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė Steponas Petrauskas.

Nutarta:

2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato vyriaus. teisėju patvirtinti Rimą Mackevičių, vyriaus. sekretorium Algimantą Kačiušką.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

4. Dėl lėšų skyrimo 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui.

Informavo Rimas Mackevičius.

Kalbėjo Algimantas Kačiuška.

Nutarta:

2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato priziniam fondui iš LŠKMS lėšų skirti 60 EUR.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

5. Dėl šaškių kompozicijos I atskyrio suteikimo Petrui Rimšai.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Kalbėjusių nebuvo.

Nutarta:

Petrui Rimšai suteikti šaškių kompozicijos I atskyrį.

 

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius

 

 

 

 

                                                Copyright © 2008-2020 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator