Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020-03-10 Nr.101

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2020 M. KOVO 10 D.

PROTOKOLAS   Nr.101

Dalyvauja:  Arūnas Bučinskas, Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1. Dėl Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0223 už 2019.01.01-2019.12.31 tvirtinimo.

2. Dėl 30 EUR išlaidų kompensavimo LŠKMS komandos nariams, sumokėjusiems starto mokestį 2019 m. LR klubų „64“ komandiniame čempionate.

Svarstyta:

1. Dėl Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0223 už 2019.01.01-2019.12.31 tvirtinimo.

Informavo Rimas Mackevičius.

Pasisakė Algimantas Kačiuška.

Nutarta:

Patvirtinti Finansinių ataskaitų rinkinį Nr.FS0223 už 2019.01.01-2019.12.31.

Už 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

2. Dėl 30 EUR išlaidų kompensavimo LŠKMS komandos nariams, sumokėjusiems starto mokestį 2019 m. LR klubų „64“ komandiniame čempionate.

Informavo Algimantas Kačiuška. LŠKMS komanda šiame čempionate pasirodė labai gerai – 6 vieta iš čempionate dalyvavusių 19 komandų. Tai – LŠKMS vardo garsinimas.

Pasisakė Rimas Mackevičius.

Nutarta:

Kompensuoti 30 EUR išlaidas LŠKMS komandos nariams, sumokėjusiems starto mokestį 2019 m. LR klubų „64“ komandiniame čempionate.

Už 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

Posėdžio pirmininkas                                        Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                          Rimas Mackevičius

 

 

                                                Copyright © 2008-2020 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator