Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-10-26 Nr.100

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2019 M. SPALIO 26 D.

PROTOKOLAS   Nr.100

Dalyvauja:  Arūnas Bučinskas, Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas, Petras Rimša

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius - Rimas Mackevičius

Darbotvarkė:

1. Dėl 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato nuostatų tvirtinimo.

2. Dėl 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato teisėjų kolegijos tvirtinimo.

3. Dėl 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato prizinio fondo tvirtinimo.

Svarstyta:

1. Dėl 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato nuostatų tvirtinimo.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė Rimas Mackevičius.

Nutarta:

Patvirtinti 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato nuostatus.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

2. Dėl Dėl 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato teisėjų kolegijos tvirtinimo.

Informavo Algimantas Kačiuška.

Pasisakė Rimas Mackevičius.

Nutarta:

Patvirtinti 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato teisėjų kolegiją tokios sudėties: vyriaus. teisėjas A.Kačiuška; vyriaus. sekretorius V.Bieliauskas; skyrių teisėjai M.Levandovskij (miniatiūros), A.Tavernier (problemos), R.Mackevičius (daminės problemos), J.Bastiaannet (etiudai); konsultantas A.Polevoj.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

3. Dėl 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo  čempionato prizinio fondo tvirtinimo.

Informavo Rimas Mackevičius.

Pasisakė Algimantas Kačiuška.

Nutarta:

Patvirtinti 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato prizinį fondą 240 EUR:  po 30 EUR už pirmąją vietą kiekviename iš keturių skyrių, po 20 EUR už antrąją vietą kiekviename iš keturių skyrių, po 10 EUR  už trečiąją vietą kiekviename iš keturių skyrių.

Balsuota: už - 6, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

Posėdžio pirmininkas                                           Algimantas Kačiuška

Posėdžio sekretorius                                            Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2019 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator