Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

Lietuvos šaškių kompozitoriai

Šaškių kompozicijų sprendimas

 

   I.  Klasifikacija

 

9 lentelė

Vardai ir atskyriai

Vardai

Meistras M

Kandidatas į meistrus KM

Atskyriai

Pirmas - I

Antras - II

Trečias - III


 

 

II. Vardų ir atskyrių suteikimas

 

  II.1. Vardai ir atskyriai skaičiuojami bendrai šimtalangėms, paprastosioms ir braziliškoms šaškėms.

  II.2. Meistro vardas suteikiamas:

       II.2.1. Į vykdžius klasifikacijos normą, nurodytą 10 lentelėje.

     II.2.2. Be klasifikacinės normos reikalinga 5 – ių metų laikotarpyje (iš eilės) Lietuvos kompozicijų sprendimo čempionatuose tapti bent kartą čempionu arba bent du kartus      prizininku. Šis reikalavimas netaikomas užėmus 1 – 5 vietas asmeninėse akivaizdinėse Pasaulio ar Europos kompozicijų sprendimo čempionatuose.

  II.3. Kandidato į meistrus vardas ir atskyriai suteikiami įvykdžius klasifikacijos normą, nurodytą 10 lentelėje.

 

III. Šaškių kompozicijų sprendimo klasifikacijos normos

                                                                                                                             

 10 lentelė

Vardai ir atskyriai

Klasifikacinių balų suma

Meistras M

300

Kandidatas į meistrus KM

225

I atskyris

150

II atskyris

100

III atskyris

50

  III.1. Klasifikacinių balų suma (10 lentelė) gaunama sudedant 5 – ių metų laikotarpyje (iš eilės) ne daugiau kaip trijose asmeninėse akivaizdinėse kompozicijų sprendimo  varžybose surinktus klasifikacinius balus.

 

IV. Klasifikacinių balų surinkimo tvarka vienose asmeninėse akivaizdinėse šaškių kompozicijų sprendimo varžybose

 

           IV.1.Klasifikaciniai balai už varžybose užimtą vietą (11 lentelė).

11 lentelė

 

Pastaba: Klasifikaciniai balai už užimtą vietą neskiriami sprendėjui varžybose užėmusiam paskutinę vietą.

 

  IV.2. Klasifikaciniai balai už varžybose surinktus taškus skiriami visiems sprendėjams ir skaičiuojami pagal metodiką:

  IV.2.1. Klasifikaciniai balai apskaičiuojami pagal formulę: sprendėjo surinkti taškai dalinami iš sprendėjo galimų  surinkti taškų ir dauginami iš 100.

  Pastaba. Už surastus šalutinius sprendimus arba surastus neišsprendžiamumus skiriami taškai ir į galimų surinkti taškų skaičių įsumuojami tik tais atvejais, kai juos varžybų metu suranda ir užrašo nors vienas sprendėjas.

  IV.2.2. Atsižvelgus į užduočių sunkumą, gautiems klasifikaciniams balams taikomas užduočių sunkumo koeficientas (12 lentelė).

12 lentelė

 

Pastabos:

1. Sprendėjų surinktų taškų procentas apskaičiuojamas pagal formulę: visi sprendėjų surinkti taškai dalinami iš visų sprendėjų galimų surinkti taškų ir dauginami iš 100. Gautas procentas apvalinamas iki sveiko skaičiaus.

2. Pritaikius iš šios lentelės koeficientą ir apskaičiavus klasifikacinius balus už surinktus taškus, maksimali klasifikacinių balų suma negali viršyti 100.

 

IV.2.3.Atsižvelgus į varžybų rangą gautiems klasifikaciniams balams taikomas varžybų rango koeficientas (13 lentelė).

 

13 lentelė

 

IV.3. Klasifikacinių balų suma, surinkta sprendėjo vienose varžybose, gaunama sudedant  klasifikacinius balus už užimtą vietą ir klasifikacinius balus už surinktus taškus.

 

 

                                                Copyright © 2008-2013 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator