Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

2015-12-17 Suvesti rezultatai Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionate. Patalpinta papildomos pastabos pateiktos po preliminarių rezultatų problemų skyriuje, galutiniai rezultatai problemų skyriuje, galutiniai rezultatai daminių problemų skyriuje, galutiniai rezultatai etiudų skyriuje.

 

2015-12-17 Buvo įvelta klaida, pateikiant informaciją apie nuotraukų autorių 2015 m. sprendimo čempionato galerijoje. Pasitaisau, tai ne Stasio Žilevičiaus, o Algimanto Kačiuškos pateiktos  nuotraukos.

 

2015-12-14 Papildyta nuotraukų galerija sprendimo čompionato, vykusio Šiauliuose rugsėjo 26, 27 dienomis.

 

2015-12-06 Patalpinti reglamentai Anglų ir Rusų kalbomis Tarptautinio sudarymo konkurso Alvydo Jovaišo (01-01-1942 ??-05-2010) atminimui.

 

2015-12-06 2015 m. Lapkričio 28 dieną įvyko Kėdainių sprendimo pirmenybės. Su sprendimo pirmenybių medžiaga galima susipažinti čia.

 

2015-12-03 Patalpinti Tarptautinio sudarymo konkurso KvD 2016 nuostatai. Dėkojame Kiprui irValdui Bieliauskams už pateiktą sudarymo nuostatų vertimą į Lietuvių kalbą.

 

2015-11-16 Kiek pavėluotai talpinama informacija apie rengiamą 2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionatą. Patalpinti čempionato nuostatai ir konkurso nuostatai.

 

2015-11-15 Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato medžiagoje atnaujinta/papildyta informacija: problemų (P-64) pastabos. Taip pat patalpinta informacija apie brokuojamas P-64 pozicijas ir preliminarūs problemų skyriaus (P-64) rezultatai.

 

2015-11-08 Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato medžiaga papildyta problemų pastabomis.

 

2015-11-02 Šių metų lapkričio28 dieną Kėdainiuose (Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų centre, Parko g. 6) įvyks XI-osios asmeninės šaškių uždavinių sprendimo pirmenybės ir „Kėdainių taurės“ turnyras. Pirmenybių pradžia 1200 val., prašome registruotis tel. 8 647 08453 iki lapkričio 21-os dienos. Daugiau informacijos pirmenybių nuostatuose. Kviečiame dalyvauti!

 

2015-10-26 Sukurta nauja skiltis: suvažiavimai. Joje patalpinta 2015-09-26 vykusio XIII LŠKMS suvažiavimo medžiaga. Atnaujinta Vykdomojo komiteto sudėtis.

 

2015-10-12 2015 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato medžiaga papildyta daminių problemų ir etiudų pastabomis ir preliminariais rezultatais.

 

2015-10-04 Patalpinta sprendimo čompionato, vykusio Šiauliuose rugsėjo 26, 27 dienomis, medžiaga. Kviečiu pirma spręsti, o tik vėliau peržiūrėti atsakymus. Pirmo turo viena pozicija turi antrą sprendimą, atsakymuose nepateikta. Sėkmės surandant!

 

2015-09-06 Patalpintas LŠKMS VK nutarimas Nr.: 79. Rugsėjo 26 dieną, 12:00 val. šaukiamas XIII LŠKMS suvažiavimas. Papildomai primename: rugsėjo 26 - 27 dienomis organizuojamas sprendimo čempionatas Šiauliuose. Čempionatas vyks adresu: Aušros alėja 15, Šiauliai. Čempionato pradžia 15:00. Kviečiame dalyvauti!

 

2015-08-06 Patalpintos 2015 metų šaškių kompozicijų sudarymo čempionato ir LŠKMS konkurso problemų, daminių problemų ir etiudų pozicijos.

 

2015-07-20 Patalpintas 2015 metų šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentas.

 

2015-07-20 Paskelbta 2015 metų Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų (LŠKMS) kompozicijų sudarymo konkurso pradedantiesiems „Viltys - 2015“ pozicijos, pastabos ir rezultatai. Sveikiname V. Gudelionį su sėkmingu debiutu!

 

2015-07-20 Patalpintas LŠKMS VK nutarimas Nr.: 78.

 

2015-05-03 Paskelbti Tarptautinio šaškių kompozicijų sudarymo konkurso nuostatai Lietuvių, Anglų ir Rusų kalbomis. Konkursas skiriamas Antano Gimbuto, vieno iš iškilesnių Lietuvos šaškių kompozicijos srities veikėjo, atminimui, taip pat paminint jo 75-ąsias gimimo metines.

 

2015-04-21 Paskelbti 2015 metų Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų (LŠKMS) kompozicijų sudarymo konkurso pradedantiesiems „Viltys - 2015“ nuostatai. Kviečiame pradedančiuosius sudalyvauti!

 

2015-04-20 Patalpintas LŠKMS VK nutarimas Nr.: 77.

 

2015-03-29 Patalpintas LŠKMS 2015 metų kalendorius. Taip pat paskelbti 2015 metų sudarymo (64) čempionato ir sudarymo (64) konkurso nuostatai.

 

2015-03-26 Patalpintas VK nutarimas Nr.: 76.

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator