Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

2010-11-28 Baigta talpinti "KĖDAINIŲ TAURĖS" šaškių kompozicijų sprendimo pirmenybių medžiaga.

2010-11-28 Paskelbtos 2010 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato teisėjų ataskaitos.

 

2010-11-27 Paskelbti galutiniai 2010 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato rezultatai.

 

2010-11-27 Kėdainiuose įvyko akivaizdinės "KĖDAINIŲ TAURĖS" šaškių kompozicijų sprendimo pirmenybės. Patalpintos pozicijos.

 

2010-11-08 LŠKMS narių gretas papildė naujas narys: Rimas Mackevičius. Sveikiname sugrįžus! VK nutarimą rasite čia.

 

2010-11-08 Paskelbtos pozicijos ir autoriniai sprendimai konkurso "LIETUVA - 2010"

 

2010-11-06 2010 metų Lapkričio 27 dieną įvyks akivaizdinės "KĖDAINIŲ TAURĖS" šaškių kompozicijų sprendimo pirmenybės. Paskelbti sprendimo pirmenybių nuostatai.

 

2010-11-03 Paskelbta LŠKMS VK posėdžio Nr.54 medžiaga.

 

2010-10-31 Keletas naujų kompozicijų Naujų kūrinių skyrelyje.

 

2010-10-03

 

 

2010-10-01 Paskelbta LŠKMS VK posėdžio Nr.53 medžiaga.

 

2010-10-01 Baigta talpinti sprendimo čempionato įvykusio Vilniuje 2010-09-18,19 dienomis medžiaga. I-o turo 9-ta užduotis unikali šalutinių sprendimų gausa.

 

2010-09-20 Pradėta talpinti sprendimo čempionato įvykusio Vilniuje 2010-09-18,19 dienomis medžiaga.

 

2010-08-24 Paskelbtas 2010 metų šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentas. Čempionatas vyks šių metų rugsėjo 18 - 19 dienomis Vilniuje, Vasario 16 – osios g. 14, šachmatų ir šaškių sporto mokyklos patalpose. Čempionato pradžia rugsėjo 18 dieną,
15.00 val.

 

2010-08-22 Skyrelyje "Nauji kūriniai" naujos pozicijos, naujo autoriaus: Anatolijus Savčenko (Ukraina).

 

2010-08-15 Trys nauji G.Antanaičio kūrinėliai 64 skiltyje.

 

2010-08-08 Š.m. rugsėjo 18 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Vasario 16 – osios g. 14, šachmatų ir šaškių sporto mokyklos patalpose įvyks IX      LŠKMS suvažiavimas. Suvažiavimo pradžia 13.00 val. Kviečiame dalyvauti! Suvažiavimo darbotvarkės projektas:

                   1. LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

                   2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

                   3. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

                   4. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas

                   5. LŠKMS generalinio sekretoriaus rinkimai.

                   6. Dėl LŠKMS 2011 m. varžybų kalendoriaus.

                   7. Kiti klausimai.

2010-07-27 SVEIKINAME Valdą Bieliauską labai gerai pasirodžius PWCP-III ir bendroje įskaitoje užėmus antrą vietą. Sėkmės kūrybiniame kelyje!

2010-07-25 Paskelbti 2010 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato pozicijos ir sprendimai miniatiūrų, problemų ir etiudų skyriuose.

2010-07-17 G.Antanaitis pateikė tris naujus kūrinėlius 64 skiltyje.

2010-07-12 Paskelbti 2010 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato dalyviai ir jų pateiktų kompozicijų skaičius.

2010-07-08 Naujų kūrinių skiltyje 3 nauji kūriniai.

2010-06-02 Jonui Šiožiniui suteiktas: šaškių kompozicijos nacionalinio didmeistrio vardas, o Benjaminui Morkui šaškių kompozicijų sprendimo nacionalinio meistro vardas. SVEIKINAME!!! 

2010-04-30 Paskelbtas tarptautinis šimtalangių šaškių kompozicijų sudarymo konkurso „Lietuva – 2010“

 

2010-04-17 Trys nauji Gintauto Antanaičio kūrinėliai 64 skiltyje.

 

2010-03-24 Paskelbti Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempiono nuostatai.

 

2010-03-15 Trys nauji kūriniai skiltyje 100.

 

2010-02-27 Naujų kūrinių skiltyje 64 Gintautas Antanaitis siūlo tris naujus kūrinius.

 

2010-02-21 Patikslinta 2010 metų „Kėdainių taurės“ šaškių kompozicijų sprendimo varžybų ir Kėdainių rajono šaškių kompozicijų sprendimo čempionato data.

 

2010-01-30 Svetainėje atidaroma nauja skiltis: taisyklės. Pirmiasia patalpinome: nacionalines šaškių kompozicijos taisykles.

 

2010-01-26 Naujų kūrinių skiltyje Gintautas Antanaitis siūlo tris naujas problemas.

 

2010-01-25 Patalpinti klasifikaciniai reikalavimai šaškių kompozitoriams: sudarymui ir sprendimui, taip pat atnaujinta klasifikacija.

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator