Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

 

 

2009-12-09 Kėdainiuose įvykusio sprendimo čempionato skiltis papildyta nuotraukomis.

 

2009-12-08 Patalpintos 2009 metų gruodžio 5-ąją Kėdainiuose įvykusio sprendimo čempionato užduotys ir sprendimai.

 

2009-12-06 Paskelbtas 2010 metų LŠKMS varžybų kalendorius.

 

2009-12-06 Paskelbti 2009m. Kėdainių akivaizdinių sprendimo pirmenybių rezultatai.

 

2009-11-22 Patalpinta informacija apie Kėdainiuose 2009 metų gruodžio 5-ąją įvyksiančias akivaizdines sprendimo pirmenybes. Kviečiame dalyvauti!

 

2009-11-01 Naujų kūrinių skiltyje 3 nauji kūriniai.

 

2009-09-24 Patalpinta 2009 metų sprendimo čempionato medžiaga.

 

2009-09-17 Galutiniai rezultatai konkurso "LIETUVA - 2008" C ir D kategorijose.

 

2009-08-25 Š.m. rugsėjo 19 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Vasario 16 – osios g. 14, šachmatų ir šaškių sporto mokyklos patalpose įvyks VIII LŠKMS suvažiavimas. Suvažiavimo pradžia 13.00 val. Kviečiame dalyvauti! Suvažiavimo darbotvarkės projektas:

     1. LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

     2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

     3. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

     4. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

     5. LŠKMS generalinio sekretoriaus rinkimai.

     6. Dėl LŠKMS 2010 m. varžybų kalendoriaus.

     7. Kiti klausimai.

2009-08-25 Paskelbtas 2009 metų šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamentas. Čempionatas vyks šių metų rugsėjo 19 - 20 dienomis Vilniuje, Vasario 16 – osios g. 14, šachmatų ir šaškių sporto mokyklos patalpose. Čempionato pradžia rugsėjo 19 dieną,
15.00 val.

2009-08-17 Paskutinis nuotraukų papildymas galerijoje: šaškių kompozitoriai.

2009-07-12 Paskelbta: LIETUVA-2008 C ir D kategorijų pastabos ir preliminarūs rezultatai.

2009-06-28 Patalpinta PLSŽ sprendimo varžybų medžiaga.

2009-06-26 Dar 10 nuotraukų papildė galeriją: šaškių kompozitoriai. Taip pat paskelbti sprendimai naujų kūrinių skiltyje.

2009-06-16 Svetainėje atidaroma nauja skiltis: Nauji kūriniai. Naujus kūrinius galima siųsti svetainės administratoriui El.paštu .

2009-06-14 Paskelbtas Pasaulio lietuvių sporto žaidynių šaškių kompozicijų sprendimo akivaizdinių varžybų dalyvių sąrašas.

2009-05-25 Eilinis papildymas nuotraukų galerijoje: šaškių kompozitoriai.

2009-05-19 Paskelbtas Pasaulio lietuvių sporto žaidynių (PLSŽ) šašių kompozicijų sprendimo akivaizdinių varžybų reglamentas.

2009-05-13 Dar keletas nuotraukų papildė skiltį: šaškių kompozitoriai.

2009-04-29 Nuotraukų galerijoje ketvirtoji dalis iš A. Kačiuškos nuotraukų archyvo: Kita.

2009-04-24 Rimui Mackevičiui suteiktas šaškių kompozicijos nacionalinio didmeistrio, o Gintautui Antanaičiui suteiktas šaškių kompozicijos kandidato į meistrus vardas. Sveikiname!

2009-04-18 Nuotraukų galerijoje trečia dalis iš A. Kačiuškos nuotraukų archyvo: Įvairūs šaškių kompozicijos įvykiai.

2009-04-10 Nuotraukų galerija pasipildė antra dalimi iš A. Kačiuškos archyvo: Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo pirmenybės ir čempionatai.

2009-04-05 Atidaryta nauja skiltis „Nuotraukų galerija“. Ir pirma publikacija: iš A. Kačiuškos archyvo: šaškių kompozitoriai.

2009-02-16 Atnaujinta Lietuvos šaškių kompozitorių klasifikacija sudarymui ir sprendimui.

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator