Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

    Suvažiavimai

     XVI suvažiavimo medžiaga

  

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO, ĮVYKUSIO 2018 M.LAPKRIČIO 17 D.

P R O T O K O L A S

Vilnius,                                                                                                                                                             2018m. lapkričio 17 d.

Yra 16 LŠKMS narių.

Dalyvauja 9 nariai (sąrašas pridedamas).

Suvažiavimo pirmininkas                                                  Algimantas Kačiuška

Suvažiavimo sekretorius                                                   Rimas Mackevičius

Suvažiavimo darbotvarkė:

Kadangi LŠKMS prezidentas Virmantas Masiulis 2018-09-08 išstojo iš LŠKMS narių ir pasitraukė iš LŠKMS prezidento pareigų, šiuo metu nėra LŠKMS prezidento ir nėra kam daryti ataskaitos suvažiavimui. Be to, suvažiavime nedalyvauja Revizijos komisijos pirmininkas Viktor Šulga. Todėl siūloma sutrumpinta suvažiavimo darbotvarkė. 

 

Siūloma tokia suvažiavimo darbotvarkė:

1.LŠKMS prezidento, viceprezidentų, vykdomojo komiteto narių rinkimai.

2.Einamieji reikalai.

Darbotvarkė patvirtinta. Balsuota: už - 9, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

Svarstyta:

1.LŠKMS  prezidento, viceprezidentų, vykdomojo komiteto narių rinkimai.

LŠKMS prezidentas, išrinktas LŠKMS suvažiavime 2017-09-23, Virmantas Masiulis 2018-09-08 išstojo iš LŠKMS narių ir pasitraukė iš LŠKMS prezidento pareigų. Iki savo išstojimo ir pasitraukimo Virmantas Masiulis VĮ Registrų centras neįsiregistravo kaip LŠKMS prezidentas. Iki 2017-09-23 LŠKMS prezidentu buvęs ir pagal VĮ Registrų centras duomenis juo oficialiai tebeesantis Stasys Žilevičius mirė 2017-12-18. Pagal VĮ Registrų centras raštą, esant trūkumų paskutinio LŠKMS suvažiavimo (2017-09-23) protokole ir pasibaigus 2015-09-26 išrinko Vykdomojo komiteto narių 2 metų kadencijai, siūloma naujai patvirtinti ir/ar išrinkti visą/pilną Vykdomojo komiteto sudėtį, apibrėžtą LŠKMS įstatuose. Aptartos kandidatūros užimti  LŠKMS prezidento, viceprezidentų, generalinio sekretoriaus, vykdomojo komiteto narių pareigas

1.1.Nutarta: Patvirtinti Virmanto Masiulio atleidimą iš LŠKMS prezidento ir Vykdomojo komiteto nario pareigų. Patvirtinti Stasio Žilevičiaus (miręs), Valdo Bieliausko, Arūno Bučinsko, Juozo Leišio, Rimo Mackevičiaus atleidimą iš Vykdomojo komiteto narių.

Balsuota:Už -9, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

1.2.Nutarta: Naujai patvirtinti ir/ar išrinkti visą Vykdomojo komiteto sudėtį.

Balsuota: Už-9, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

1.3.Nutarta: LŠKMS prezidentu ir vykdomojo komiteto nariu išrinkti Algimantą Kačiušką.

Balsuota:už-8, prieš nebuvo, susilaikė-1.

1.4.Nutarta: LŠKMS viceprezidentu kompozicijų sudarymui ir Vykdomojo komiteto nariu išrinkti Benjaminą Morkų.

Balsuota:už-8, prieš nebuvo, susilaikė-1.

1.5.Nutarta: LŠKMS viceprezidentu kompozicijų sprendimui  ir Vykdomojo komiteto nariu išrinkti Steponą Petrauską.

Balsuota: už-8, prieš nebuvo, susilaikė-1.

1.6.Nutarta: LŠKMS generaliniu sekretoriumi ir Vykdomojo komiteto nariu išrinkti Rimą Mackevičių.

Balsuota: už-8, prieš nebuvo, susilaikė-1.

1.7.Nutarta: LŠKMS vykdomojo komiteto nariu išrinkti Arūną Bučinską.

Balsuota:už-9, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

1.8.Nutarta: LŠKMS vykdomojo komiteto nariu išrinkti Petrą Rimšą.

Balsuota:už-8, prieš nebuvo, susilaikė-1.

1.9.Nutarta: LŠKMS vykdomojo komiteto nariu išrinkti Romualdą Račinską.

Balsuota: už-8, prieš nebuvo, susilaikė -1.

1.10.Nutarta: įpareigoti LŠKMS prezidentą Algimantą Kačiušką VĮ Registrų centras įregistruoti naujai išrinktus LŠKMS vadovus ir Vykdomojo komiteto narius. Įpareigoti suvažiavimo pirmininką Algimantą Kačiušką ir suvažiavimo sekretorių Rimą Mackevičių, esant reikalui, pagal VĮ Registrų centras reikalavimus, daryti korektūrinio ir neesminio pobūdžio pataisymus suvažiavimo protokole.

Balsuota: už-9, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

2.Einamieji reikalai.

Aptarti einamieji klausimai.

2.1.Nutarta: Pavesti Vykdomajam komitetui patvirtinti 2019 m.varžybų kalendorių.

Už-9, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

2.2.Nutarta:  LŠKMS atstovu dalyvauti Lietuvos šaškių federacijos ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje 2018m. gruodžio 1 d. Bačkonyse patvirtinti LŠKMS generalinį sekretorių Rimą Mackevičių.

Balsuota: už-8, prieš nebuvo, susilaikė-1.

 

Suvažiavimo pirmininkas                                                             Algimantas Kačiuška

Suvažiavimo sekretorius                                                              Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2018 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator