Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

    Suvažiavimai

     XVII suvažiavimo medžiaga

  LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS (LŠKMS) SUVAŽIAVIMO,

ĮVYKUSIO 2020 M. RUGSĖJO  26 D.

P R O T O K O L A S

Vilnius                                                                                                                                                                 2020 m. rugsėjo 26 d.

Yra 16 LŠKMS narių.

Dalyvauja 8 LŠKMS nariai (sąrašas pridedamas). Suvažiavimo pradžioje, prieš jį pradedant, po registracijos Antanas Smaidrys dėl blogo sveikatos stovio paliko suvažiavimą, tad toliau dalyvauja 7 LŠKMS nariai.

Suvažiavimą pradeda LŠKMS prezidentas Algimantas Kačiuška.

Algimantas Kačiuška paaiškina, kad suvažiavimas pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo 3 skirsnio 8 straipsnio 8 punktą yra legalus. Suvažiavimas gali priimti sprendimus 2019 m. dėl kvorumo stokos neįvykusio LŠKMS suvažiavimo darbotvarkės klausimais.

Visais balsais išrenkami suvažiavimo pirmininkas ir sekretorius:

Suvažiavimo pirmininkas: Algimantas Kačiuška

Suvažiavimo sekretorius: Rimas Mackevičius

PASIŪLYTA  patvirtinti tokią Suvažiavimo darbotvarkę (analogišką 2019 m. dėl kvorumo stokos neįvykusio LŠKMS suvažiavimo darbotvarkei):

1. LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

3. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

4. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

5. LŠKMS 2020 (2021) metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

6. Kiti klausimai.

Balsuota: už-7, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

NUTARTA:

Patvirtinti pasiūlytą suvažiavimo darbotvarkę.

PASIŪLYTA patvirtinti, kas išsamiau bus nagrinėjama 6 darbotvarkės klausimu:

6.1. Finansinių ataskaitų rinkinio FS0223 už 2017-2019 m. tvirtinimas.

6.2. Dėl LŠKMS 2019-09-01 VK posėdžio (protokolas Nr.98) nutarimo dėl Viktor Studencov pašalinimo iš LŠKMS už grubius Sąjungos įstatų 3.8. punkto pažeidimus patvirtinimo.

6.3. Dėl pasiekimų šaškių kompozicijų sudarymo varžybose dalyvaujant be konkurencijos įtraukimo į LŠKMS klasifikaciją.

6.4. Dėl Viktor Shulga atšaukimo iš LŠKMS Revizijos komisijos nario pareigų ir pirmininko pareigų. Dėl naujo nario išrinkimo į Revizijos komisiją. Dėl LŠKMS Revizijos komisijos pirmininko išrinkimo.

6.5. Dėl Petro Rimšos atšaukimo iš LŠKMS Etikos ir ginčų komisijos nario ir pirmininko pareigų. Dėl naujo LŠKMS Etikos ir ginčų komisijos nario išrinkimo. Dėl LŠKMS Etikos komisijos pirmininko išrinkimo.

Balsuota: už-7, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 NUTARTA:

Patvirtinti, kas buvo pasiūlyta nagrinėti 6 darbotvarkės klausimu.

SVARSTYTA:

1. LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

Ataskaitą pateikė Algimantas Kačiuška, ji pridedama prie šio protokolo.

2. LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

Ataskaitą pateikė Revizijos komisijos narys Vytautas Gudelionis, kadangi suvažiavime nedalyvauja Revizijos komisijos pirmininkas Viktor Shulga, ji pridedama prie šio protokolo.

3. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

Pasisakė Vytautas Gudelionis, Rimas Mackevičius.

 

4. Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

PASIŪLYTA patvirtinti LŠKMS prezidento ir LŠKMS Revizijos komisijos ataskaitas.

Balsuota: už-7, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

NUTARTA:

Patvirtinti LŠKMS prezidento ir LŠKMS Revizijos komisijos ataskaitas.

5. LŠKMS 2020 (2021) metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

Pasisakė Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Vytautas Gudelionis, Steponas Petrauskas.

PASIŪLYTA ir NUTARTA patvirtinti tokį 2021 m. varžybų kalendorių:

5.1. 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas.

Jeigu iki 2021 m. vasaros nebus vakcinos nuo Covid-19, LŠKMS VK svarstyti galimybę čempionatą pravesti 2021 m. birželio-rugpjūčio mėn. laikotarpyje.

5.2. Tarptautinį šaškių kompozicijų (100) sudarymo konkursas „Lietuva-2021“, kaip šaškių kompozicijų (100) sudarymo Europos Taurės vienas iš etapų.

Balsuota: 6-už, prieš- nebuvo, 1- susilaikė.

6. Kiti klausimai.

6.1. Finansinių ataskaitų rinkinio FS0223 už 2017-2019 m. tvirtinimas.

Pasisakė Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius.

PASIŪLYTA patvirtinti  finansinių ataskaitų rinkinius FS0223 už 2017-2019 m.

Balsuota: už-7, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

NUTARTA:

Patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinius FS0223 už 2017-2019 m.

6.2. Dėl LŠKMS 2019-09-01 VK posėdžio (protokolas Nr.98) nutarimo dėl Viktor Studencov pašalinimo iš LŠKMS už grubius Sąjungos įstatų 3.8. punkto pažeidimus patvirtinimo.

Pasisakė Rimas Mackevičius, Algimantas Kačiuška, Vytautas Gudelionis, Petras Rimša.

PASIŪLYTA patvirtinti LŠKMS 2019-09-01 VK posėdžio (protokolas Nr.98) nutarimą dėl Viktor Studencov pašalinimo iš LŠKMS už grubius Sąjungos įstatų 3.8. punkto pažeidimus.

Balsuota: už-7, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

NUTARTA:

Patvirtinti LŠKMS 2019-09-01 VK posėdžio (protokolas Nr.98) nutarimą dėl Viktor Studencov pašalinimo iš LŠKMS už grubius Sąjungos įstatų 3.8. punkto pažeidimus.

 

6.3. Dėl pasiekimų šaškių kompozicijų sudarymo varžybose dalyvaujant be konkurencijos įtraukimo į LŠKMS klasifikaciją.

Pasisakė Rimas Mackevičius, Algimantas Kačiuška.

PASIŪLYTA pasiekimus šaškių kompozicijų sudarymo varžybose dalyvaujant be konkurencijos įtraukti į LŠKMS klasifikaciją.

Balsuota: už-7, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

NUTARTA:

Pasiekimus šaškių kompozicijų sudarymo varžybose dalyvaujant be konkurencijos įtraukti į LŠKMS klasifikaciją.

6.4. Dėl Viktor Shulga atšaukimo iš LŠKMS Revizijos komisijos nario pareigų ir pirmininko pareigų. Dėl naujo nario išrinkimo į Revizijos komisiją. Dėl LŠKMS Revizijos komisijos pirmininko išrinkimo.

Pasisakė Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius.

6.4.1. PASIŪLTA Viktor Shulga atšaukti iš LŠKMS Revizijos komisijos nario pareigų ir pirmininko pareigų.

Balsuota: už-7, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

NUTARTA:

Viktor Shulga atšaukti iš LŠKMS Revizijos komisijos nario pareigų ir pirmininko pareigų.

6.4.2. PASIŪLYTA: Antaną Smaidrį išrinkti LŠKMS revizijos komisijos nariu.

Balsuota: už-7, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

NUTARTA:

Antaną Smaidrį išrinkti LŠKMS revizijos komisijos nariu.

6.4.3. PASIŪLYTA Vytautą Gudelionį išrinkti LŠKMS Revizijos komisijos pirmininku.

Balsuota: 6-už, prieš- nebuvo, 1- susilaikė.

NUTARTA:

Vytautą Gudelionį išrinkti LŠKMS Revizijos komisijos pirmininku.

 

6.5. Dėl Petro Rimšos atšaukimo iš LŠKMS Etikos komisijos nario ir pirmininko pareigų. Dėl naujo LŠKMS Etikos ir ginčų komisijos nario išrinkimo. Dėl LŠKMS Etikos komisijos pirmininko išrinkimo.

6.5.1. PASIŪLYTA Petrą Rimšą atšaukti iš LŠKMS Etikos ir ginčų komisijos nario ir pirmininko pareigų.

Balsuota: už-7, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

NUTARTA:

Petrą Rimšą atšaukti iš LŠKMS Etikos ir ginčų komisijos nario ir pirmininko pareigų.

6.5.2. PASIŪLYTA Vytautą Gudelionį išrinkti LŠKMS Etikos ir ginčų komisijos nariu.

Balsuota: 6-už, prieš- nebuvo, 1- susilaikė.

NUTARTA:

Vytautą Gudelionį išrinkti LŠKMS Etikos ir ginčų komisijos nariu.

6.5.3. PASIŪLYTA Vytautą Gudelionį išrinkti LŠKMS Etikos ir ginčų komisijos pirmininku.

Balsuota: 6-už, prieš- nebuvo, 1- susilaikė.

NUTARTA:

Vytautą Gudelionį išrinkti LŠKMS Etikos ir ginčų komisijos pirmininku.

 

Suvažiavimo pirmininkas                                                                             Algimantas Kačiuška

Suvažiavimo sekretorius                                                                               Rimas Mackevičius 

                                                Copyright © 2008-2020 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator