Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

    Suvažiavimai

     XVII suvažiavimo medžiaga

Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos (LŠKMS) suvažiavimas               

                                                                                                                                     2020-09-26 , Vilnius

 

LŠKMS prezidento Algimanto Kačiuškos ataskaita

Kadangi 2019 m. LŠKMS (toliau – Sąjunga) suvažiavimas 2019-09-28 neįvyko dėl kvorumo stokos, ši ataskaita bus už 2 metus.

2018-12-14 naujai išrinktas Sąjungos VK pasitvirtino Darbo planą 2019-2020 metams. Šiame ataskaitiniame pranešime visų pirma remsiuosi šiuo Darbo planu, iš eilės jo punktais, referuodamas, kas padaryta ir kas nepadaryta (ne už visas priemones buvau atsakingas aš vienas, bet, kaip organizacijos vadovas, atsakau už viską). Aišku, vėliau apžvelgsiu ir kitus faktus bei aspektus.

1.

VĮ Registrų centras įregistruoti VK narius

Kadangi 2018 m. rudenį Sąjunga jau neturėjo sutvarkytų duomenų VĮ Registrų centre, man reikėjo ten įforminti 2018 m. Sąjungos suvažiavimo protokolą, kitus duomenis. 2019 m. sausio mėn. tai, tame tarpe ir VK narių įregistravimas, buvo baigtas atlikti.

2.

VĮ Registrų centras pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas už kelis praėjusius metus ir pasiekti, kad LŠKMS būtų sugrąžintas Paramos gavėjo statusas

2019 m. pradžioje, man sutvarkius duomenis VĮ Registrų centras, buvo gautas leidimas el. būdu prisijungti prie VĮ Registrų centras (ataskaitas ten galima priduoti tik taip). 2018.12-2019.03. Sąjunga atsiskaitė su VĮ Registrų centras ir Valstybine mokesčių inspekcija (VMI) už 2015-2019 metus (2020 m. pradžioje atitinkamai buvo atsiskaityta už 2019 metus), pateikdama metines finansines ataskaitas, kitas formas. VĮ Registrų centrui duomenis pateikė Rimas Mackevičius, VMI – aš. Bet, kadangi  pagal LR Vyriausybės 2015-12-09 nutarimą Nr.1292 buvo sugriežtintos sankcijos už finansinių duomenų nepateikimą, atėmus Paramos gavėjo statusą, pakartotinai jį buvo  galima atgauti ne anksčiau, kaip po metų. Sąjungai toks statusas buvo panaikintas 2018 m. spalio mėn. 2019 m. pabaigoje, praėjus nurodytam terminui, kreipiausi į VĮ Registrų centras ir, kadangi pas mus ta prasme jau viskas tvarkoje, 2019 gruodžio mėn. viduryje VĮ Registrų centras Sąjungai grąžino Paramos gavėjo statusą. Nuo to laiko jau galima pervesti paramą į Sąjungos sąskaitą ir dirbantieji gali pravesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį Sąjungai. Kiek žinau, keli žmonės įstatyme numatytą dalį savo GPM 2020 m. pradžioje pervedė Sąjungai, tie pinigėliai į Sąjungos sąskaitą turėtų įkristi 2020 m. lapkričio mėn.

3.

Pritraukti rėmėjų/sponsorių lėšas

Buvau numatęs 2020 m. pakalbėti su 2 potencialiais rėmėjais, bet prasidėjus Covid-19 pandemijai ir jų įmonėms patiriant sunkumus, tai buvau priverstas atidėti geresniems laikams. Iš fizinių asmenų, Sąjungai grąžinus Paramos gavėjo statusą, 2020 m. kaip parama į LŠKMS sąskaitą buvo pervesta 240 EUR: pervedė 195 EUR Algimantas Kačiuška ir 45 EUR Valdas Bieliauskas. Be to, dar maždaug už 40 EUR aš pagaminau Sąjungos diplomus, Padėkos ir Sveikinimo raštus.

4.

Užtikrinti, kad visi LŠKMS nariai iki nustatyto laiko sumokėtų metinį nario mokestį

Nario mokesčio sumokėjimas pagerėjo, yra neblogas, bet ne idealus. Pagal Sąjungos įstatus metinį mokestį kiekvienais metais reikia sumokėti iki kovo 31 d. Pvz. 2020-09-18 nario mokestį už 2019 m. buvo sumokėję visi Sąjungos nariai, nario mokesčio už 2020 m. dar buvo nesumokėję 7 Sąjungos nariai, t.y. vos ne pusė Sąjungos narių.

5.

Pravesti 2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionatą (64)

Čempionatas, mano nuomone, pravestas labai gerai, labai gerai savo pareigas atliko pagrindinis čempionato vykdytojas, čempionato vyriaus. sekretorius R.Mackevičius, kaip ir  čempionato skyrių teisėjai V.Bieliauskas ir A.Pančenko, konsultantas A.Polevoi. Čempionato prizinis fondas buvo 180 EUR. Čempionate dalyvavo 11 dalyvių, iš jų 3 – be konkurencijos. Kaip „64“ – neblogai.

6.

Pravesti 2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatą

Čempionatą labai gerai pravedė jo vyriaus. teisėjas S.Petrauskas. Dalyvavo 8 dalyviai. Kiek mažoka. Čempionato rezultatai paskelbti, visiems žinomi.

7.

Pravesti XVII LŠKMS suvažiavimą (2019 m.)

Suvažiavimas neįvyko, atvykus tik 7 Sąjungos nariams iš 19 (kvorumas – 9).

8.

Pravesti 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionatą (100)

Čempionatas, mano nuomone, pravestas labai gerai, labai gerai savo pareigas atliko pagrindinis čempionato vykdytojas, čempionato vyriaus. sekretorius V.Bieliauskas, kaip ir  čempionato skyrių

teisėjai M.Levandovski, A.Tavernier, R.Mackevičius, J.Bastiaannet, konsultantas A.Polevoi. Čempionato prizinis fondas buvo 240 EUR. Čempionate dalyvavo 9 dalyviai, iš jų 2 - be konkurencijos. Kaip „100“ – galėjo būti kiek daugiau. Mano žiniomis pora žmonių nedalyvavo dėl objektyvių priežasčių, matyt, yra nedalyvavusių ir dėl kitokių priežasčių. Čempionato rezultatai paskelbti, visiems žinomi, gal tik išskirtinai reikėtų pažymėti V.Bieliausko rezultatą – I vieta visuose 4 čempionato skyriuose (iki šiol Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionatuose nuo pat 1981 m. nė vienas dalyvis nėra laimėjęs visuose to čempionato skyriuose).

Kaip žinote, savo nacionalinius šaškių kompozicijų sudarymo čempionatus dabar vykdo tik 3 šalys: Lietuva, Baltarusija, Ukraina. Mano žiniomis, vieninteliuose mūsų čempionatuose jau eilę metų nors ir minimaliai, nors gana simboliškai (po 30-45 EUR) yra sumokama čempionato teisėjams, konsultantui. Tam lėšas skiria LŠF, pvz. 2020 m. - 240 EUR (dar 60 EUR - sudarymo čempionato vyriaus. teisėjui), perveda ne per Sąjungos sąskaitą, bet čempionato vyriaus. teisėjui, kuris atsiskaito su kitais čempionato teisėjais, konsultantu.  

9.

Pravesti 2020 m. atvirą Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatą (tarptautines varžybas)

2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas, kaip žinoma, bus pravestas 2020.09.26-27. Klausimas dėl atviro čempionato (tarptautinių varžybų) atkrito dėl Covid-19 pandemijos, t.y. pasidarė aišku, kad tokias varžybas pravesti bus neįmanoma/labai rizikinga.

10.

Pravesti XVIII LŠKMS suvažiavimą (2020 m.)

Organizuojamas/pravedamas. Beje, jį gal geriau vadinti XVII Sąjungos suvažiavimu, nes, kaip žinome, 2019 m. XVII Sąjungos suvažiavimas neįvyko.

 

11.

Inicijuoti naujos sudėties šaškių kompozicijos komisijos atkūrimą Pasaulinėje šaškių federacijoje (FMJD) arba, tai nepavykus, savarankiškos tarptautinės sportinės šaškių kompozicijos (sudarymas, sprendimas) organizacijos sukūrimą

2019 m. Turkijoje įvyko eilinis Pasaulinės šaškių federacijos (FMJD) kongresas, rengiamas kas 2 metai. Prieš jį atsargiai bandžiau zonduoti Tarptautinės šaškių kompozicijos komisijos (CPI) FMJD atkūrimą kolegų Baltarusijoje ir Ukrainoje tarpe, bet buvo aišku, kad tai – beviltiška, niekas nenori imtis konkrečių žingsnių ir įsipareigojimų. Kongreso Turkijoje metų, atsakydamas į Rusijos šaškių federacijos atstovo klausimą dėl padėties tarptautinėje sportinėje šaškių kompozicijoje, FMJD gen. sekretorius V.Čertok atsakė, kad bent jau kol bus rietenos šaškių kompozitorių tarpe, FMJD nenori savo šaškių kompozicijos struktūrų. Buvusi CPI FMJD, būtent tokiu statusu 2019-2020 dar pravedė taip vadinamą Etiudų sudarymo pasaulio čempionatą, po to jau baigė savo egzistavimą ir kaip buvusi.

Kadangi Europos šaškių konfederacijos (EDC) naujos sudėties Vykdomojo komitete yra Vladislav Splender (Baltarusija), Baltarusijos šaškių federacijos viceprezidentas, mūsų Sąjungos narys V.Varushyla ėmėsi iniciatyvos, kad EDC būtų įkurta šaškių kompozicijos struktūra. 2019-09-28  EDC VK posėdyje buvo paskelbta, kad bus kuriama tokia struktūra. Kiek žinau, pritraukti norinčius ten dirbti ar bent būti, buvo sunku. 2020-07-25 EDC VK buvo paskelbta EDC CPI (Tarptautinės šaškių kompozicijos komisijos) sudėtis: pirmininkas VVarushyla (Baltarusija), sekretorius – R.Šajachmetov (Rusija), nariai A.Kačiuška, M.Levandovski (Ukraina), G,Thimens (Olandija). Sutikau dirbti šioje komisijoje, vykdydamas mūsų Darbo plano šį punktą ir tikėdamasis, kad bent šiek tiek bus išjudinta tarptautinės sportinė šaškių kompozicija. Gal ne paslaptis, kad man buvo siūloma būti šios komisijos prezidentu ar sekretoriumi, bet aš atsisakiau. Ypatingai daug ko tikėtis sunku – ir dėl objektyvių priežasčių, ir dėl subjektyvių. Objektyvios: EDC nėra klasifikacijos, taigi jos nebus ir šaškių kompozicijoje, EDC kultivuoja tik šaškes „100“, EDC turi labai mažai lėšų (kol kas EDC neturi net savo sąskaitos banke, naudojasi FMJD sąskaita, nors EDC gyvuoja jau keli dešimtmečiai). EDC -  žymiai silpnesnė organizacija negu irgi nelabai pajėgi FMJD. Subjektyvios: toliau tęsiasi rietenos ir nesibaigiantys priekaištai/pretenzijos šaškių kompozitorių tarpe, EDC CPI sudėtis, mano nuomone, silpnoka. Pradžiai EDC CPI organizuoja šaškių kompozicijų sudarymo 2021-2022 Europos Taurės varžybas iš 3-5 etapų, kol kas vieną iš tokių etapų ėmėsi organizuoti Baltarusijos šaškių federacija, kitą – aš (kaip mūsų Sąjungos varžybas arba, jeigu tam nebus Sąjungoje pritarta, kaip savo privačias. Bet kuriuo atveju – savo arba beveik vien savo lėšomis su 2 kategorijomis ir ne mažesniu kaip 200 EUR priziniu fondu), dar ieškomi organizatoriai (juridiniai arba privatūs asmenys) 1-3 etapams, manau, maždaug iki 2021-01-01 bus paskelbti patvirtinti Europos Taurės nuostatai/reglamentas. Manau, kad EDC CPI, lyginant su buvusia FMJD CPI,  bus ryškesnė kryptis oficialių akivaizdinių tarptautinių šaškių kompozicijų sprendimo varžybų organizavime, bent jau jaunimo tarpe (aišku, jau po Covid-19 pandemijos).

12.

Įvykdžiusiems normatyvus, suteikti sportinius vardus ir atskyrius (sudarymas, sprendimas, praktinio žaidimo atskyriai)

Suteikiama.

13.

Kartą per metus, metų pradžioje, atnaujinti klasifikacines lenteles (sudarymas, sprendimas)

Atnaujinama, skelbiama Sąjungos tinklalapyje, čia labai kruopščiai savo pareigas vykdo Sąjungos Klasifikacinės komisijos pirmininkas Valdas Bieliauskas.

Beje, čia iškilo ginčas tarp minėtos komisijos pirmininko Valdo Bieliausko ir Sąjungos gen. sekretoriaus Rimo Mackevičiaus, ar klasifikuoti rezultatus, kuriuos mūsų šalies šaškių kompozitoriai pasiekia dalyvaudami šaškių kompozicijų sudarymo varžybose be konkurencijos (iš esmės tai liečia Baltarusijos čempionatus). Kol kas tokie rezultatai Komisijos pirmininko pasiūlymu yra neklasifikuojami. Siūloma šį  klausima spręsti šių metų Sąjungos suvažiavimui (prie „Kiti klausimai“).

14.

Į LŠKMS pritraukti bent keletą naujų narių

2019-08-30 į Sąjungą priimtas Antanas Smaidrys. Daugiau narių nepriimta, todėl, galima, sakyti, šis darbotvarkės punktas neįvykdytas. Asmeniškai aš ir artimiausioje ateityje šia kryptimi realių ryškesnių pokyčių nematau, bet, aišku, padirbėti, pasistengti reikėtų. Visiems.

15.

Populiarioje Lietuvos spaudoje, internetiniuose portaluose paskelbti keletą straipsnių apie šaškių kompoziciją

Iš esmės - neįvykdyta. Nors kai kuriuose populiariuose šaškių portaluose – LŠF forume, „Šaški v Rossiji“ apie šaškių kompoziciją, tame tarpe ir Lietuvos, aš gana nuolat rašau, bet tai šiek tiek ne tas. Kadangi 2021 metai jubiliejiniai tiek sportinei šaškių kompozicijai Lietuvoje (40 metų), tiek mūsų Sąjungai (20 metų), reikėtų tai padaryti bent jau 2021 metais.

16.

Siekiant ir toliau pristatyti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų rezultatus ir kūrybą tarptautinėje arenoje, ir toliau publikuoti atitinkamus straipsnius žurnale „De Problemist“

Neįvykdyta. Tiesa, šiuo metu „De Problemist“ redakcijai yra įteiktas mano straipsnis apie 2020 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato sportinius ir kūrybinius rezultatus, turėtų ten pasirodyti spalio mėn. numeryje. 2021 m. ten, ryšium su minėtais jubiliejais, reikėtų bent vieno apžvalginio straipsnio. Be to, „De Problemist“ Naujų problemų“ ir „Endšpilio“ skyreliuose ataskaitiniu laikotarpiu kiekviename šio žurnalo numeryje buvo spausdinami nauji Rimo Mackevičiaus kūriniai, „Naujų problemų“ skyrelyje labai dažnai – Algimanto Kačiuškos, taip pat šiame skyrelyje per ataskaitinį laikotarpį buvo išspausdinta ir Jono Šiožinio, Vytauto Gudelionio kūrinių.

17.

 LŠKMS komandai dalyvauti Lietuvos klubų komandiniuose šaškių čempionatuose (64 ir 100)

Lietuvos klubų komandiniuose čempionatuose „64“ Sąjungos komanda dalyvauja labai sėkmingai.

Sąjungos įstatuose mūsų Sąjungai nėra priskirta rūpintis praktiniu šaškių žaidimu, bet dalyvavimas, tuo labiau – sėkmingas dalyvavimas, minėtose varžybose atkreipia dėmesį į mūsų Sąjungą, kelia jos prestižą.

2018 m. Lietuvos klubiniame komandiniame čempionate Bačkonyse dalyvavo 22 komandos, Sąjungos komanda užėmė 11 vieą, Sąjungos komandoje žaidė A.Bučinskas, R.Mackevičius, A.Smaidrys, V.Gudelionis, R.Račinskas (iš komandos narių sėkmingiausiai žaidė A.Bučinskas).

2019 m. Lietuvos klubiniame komandiniame čempionate Bačkonyse dalyvavo 19 komandų, Sąjungos komanda užėmė išties labai aukštą 6 vietą. Sąjungos komandoje žaidė A.Bučinskas, R.Mackevičius, A.Smaidrys ir jaunasis „legionierius“ M.Sketerskas (iš komandos narių vėl sėkmingiausiai žaidė A.Bučinskas, bet ir visų likusių 3 komandos narių asmeniniai rezultatai – geri).

Tiesa, dar derėtų paminėti Sąjungos narės Agnės Lizdenės aukštą 4 vietą 2020 m. Lietuvos moterų šaškių „64“ čempionate.

Tuo Darbo plano vykdymo apžvalgą baigiu.

Šiek tiek dar apie kai kuriuos kitus Sąjungos veiklos aspektus ir pan.

Esu dėkingas visiems Sąjungos VK nariams: visi kontaktuodavo, dalyvaudavo, kiek blogiau, kad Benjaminas Morkus neturi el. pašto. Ypač dėkingas Sąjungos gen. sekretoriui Rimui Mackevičiui.

Labai dėkingas šiuo metu vis dar ne Sąjungos nariui, bet, neklysiu pasakyti, mūsų kolegai Gintarui Magelinskui už sąžiningą, kruopštų Sąjungos tinklalapio tvarkymą.

Būtina paminėti kelias tarptautines varžybas, tuo labiau, kad dėl visiems žinomų priežasčių tarptautinėje sportinėje šaškių kompozicijoje – štilis.

2019 m. Rimas Mackevičius labai sėkmingai savo lėšomis pravedė tarptautinį šaškių kompozicijų sudarymo konkursą, skirtą Algimanto Mazečio atminimui (šaškės „64“, problemos) su 45 USD priziniu fondu. Konkurse dalyvavo 30 dalyvių, iš mūsų šalies kompozitorių – 5: V.Bieliauskas, R.Mackevičius, J.Šiožinys, S.Petrauskas, P.Rimša. Iš jų aukščiausią 5 vietą užėmė V.Bieliauskas. Be jų šiame konkurse dalyvavo ir dar 3 Sąjungos nariai, ne Lietuvos piliečiai (G.Andrejevs – 4 vieta, V.Shulga ir V.Varushyla).

Buvusi FMJD CPI 2019-2020 m. pravedė taip vadinamą „buvusios FMJD CPI pasaulio etiudų-100 sudarymo čempionatą“, kurį oficialiu oficialios/pripažintos organizacijos pasaulio čempionatu pripažinti/traktuoti niekaip negalima, bet kurį, mano nuomone, galima gerbti kaip labai rimtas tarptautines varžybas. Jame dalyvavo 15 etiudistų, iš jų 3 mūsų šalies kolegos: V.Masiulis užėmė 5 vietą, R.Mackevičius – 8, J.Šiožinys – 13. Dalyvavo ir dar vienas Sąjungos narys, ne Lietuvos pilietis (V.Shulga – 9 vieta).

Kalbant apie Sąjungos būsimą veiklą 2021 metais, patariu viską planuoti realiai: jeigu kas ką nors siūlo, tai visų pirma turi pats kartu pranešti, kaip jis prisidės prie siūlomos priemonės įgyvendinimo. Kadangi dalyvauju keliose visuomeninėse organizacijose, galiu pasakyti, kad šis principas galioja daugelyje iš jų.

Ačiū už dėmesį.

                                                Copyright © 2008-2020 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator