Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

    Suvažiavimai

     XII suvažiavimo medžiaga

LŠKMS  PREZIDENTO  METINĖ  ATASKAITA  ( 2012.09 – 2013.09 )

Varžybos ir rezultatai:

PWCP-IV(2011-2012) B. Morkus bendroje įskaitoje buvo antras (pagal kategorijas: A- antra ir ketvirta vietos, B – antra vieta, C – trečia ir šešta vieta D kategorijoje).

PWCP – V(2012/2013) B. Morkus pirmąkart šalies istorijoje tapo bendroje įskaitoje pasaulio čempionu! (Pagal kategorijas užimtos tokios vietos: A – antra ir septinta vietos, B – antra ir ketvirta vietos, C – pirma vieta ir D  kategorijoje – penkta vieta). R. Mackevičius, antrasis mūsų atstovas šiame čempionate, taipogi užėmė aukštą penktą vietą ( Pagal kategorijas jo vietos sekančios: A - penkta vieta, B- devinta vieta, C – septinta vieta.

Baltarusių organizuotame konkurse „Krivija- 2011“(2011/2012) R. Mackevičius B kategorijoje buvo devintas.

Tarptautiniame konkurse „Baltarusija -2012“ V. Bieliauskas B kategorijoje užėmė antrą ir penktą vietas, o R. Mackevičius C kategorijoje – šeštą vietą, V. Studencov C kategorijoje buvo ketvirtas, be to , jis ir teisėjavo vienoje iš šio renginio kategorijų.

Tarptautiniame V. V. Bieliausko organizuotame ir aukštame lygyje pravestame konkurse „Miniatiūra – 2012“ , deja, jau a.a. G. Antanaitis užėmė A kategorijoje – 13 ir 15 vietas,  V. Bieliausko vietos vietas pagal kategorijas: A – antra ir ketvirta, B – pirma ir penkta, C – pirma ir penkta.

Tarptautiniame etiudų sudarymo konkurse „Izraelis – 2012“ V. Bieliauskas B kategorijoje buvo šeštas, V. Masiulis tuo tarpu užėmė sekančias vietas: A – devintą, B -aštuntą ir dešimtą, C – šeštą, o bendroje įskaitoje buvo ketvirtas. Natchan Tsomik, deja, retai dalyvaujantis A kategorijoje buvo dešimtas, C – devintas, o bendroje įskaitoje jo rezultatas – aštuntas.

Kita tarptautinė veikla

A.Kačiuška sėkmingai ir toliau tęsia savo veiklą FMJD CPI struktūroje.

Nacionalinė klasifikacija

Nacionaliniu šaškių kompozicijos didmeistriu tapo Virmantas Masiulis. Sveikiname jį su šiuo svariu pasiekimu!

Finansai

Šiuo metu turimos LŠKMS lėšos tesudaro tik apie 1100 litų, dauguma iš jų pagal taip vadinamuosius „2 procentus“. Galima pastebėti, kad ženkliai pagerėjo metinio mokesčio mokėjimas.

Kita LŠKMS veikla

Pravesti 7 LŠKMS VK posėdžiai. Pirmieji du priklauso atsistatydinusio G. Magelinsko  ir a.a. G. Antanaičio plunksnai. Nors G. Magelinskas ir išstojo iš Sąjungos, bet ir toliau sėkmingai bei tvarkingai tvarko  mūsų tinklalapį.

LŠKMS komisijų veikla

Sprendimo komisijos pirmininkas J. Leišys nuoširdžiai ir sėkmingai padirbėjo parinkdamas užduotis šių metų kompozicijų sprendimo čempionatui bei parengdamas jo reglamentą.

Sudarymo komisijos pirmininkas S. Žilevičius parinko teisėjų brigadą 2012 m. šaškių kompozicijų sudarymo čempionato kategorijoms.

Ypatingai didelį darbą nuveikė kvalifikacinės komisijos pirmininkas V. Bieliauskas patikrindamas ir pratęsdamas nacionalinės šaškių kompozicijų sudarymo klasifikacinius reikalus – betrūksta vos keletos štrichų iki pilno išbaigtumo.

Toks būtų nuveiktas darbas per apžvelgtąjį laikotarpį triskart keičiantis prezidentui!

 

 

                                                Copyright © 2008-2017 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator