Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

    Suvažiavimai

     XIX suvažiavimo medžiaga

LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS (LŠKMS) SUVAŽIAVIMO, ĮVYKUSIO 2022 M. RUGSĖJO 24 D.

P R O T O K O L A S

Vilnius, Vilniaus sporto mokykla „Sostinės tauras“  (Vasario 16-osios g. 14)

2022 m. rugsėjo 24 d. Suvažiavimo pradžia - 13.00 val., suvažiavimo pabaiga – 14.30 val.

Yra 14 LŠKMS narių.

Dalyvauja 10 LŠKMS narių: 8 dalyvauja asmeniškai, 2 suvažiavimui yra pateikę Balsavimo teisės perleidimo sutartis (dalyvių sąrašas ir Balsavimo teisės perleidimo sutartys pridedami prie šio protokolo).

LŠKMS suvažiavimą (toliau – Suvažiavimas) pradeda LŠKMS prezidentas Algimantas Kačiuška.

Visais balsais išrenkami Suvažiavimo pirmininkas ir sekretorius:

Suvažiavimo pirmininkas: Algimantas Kačiuška

Suvažiavimo sekretorius: Steponas Petrauskas

PASIŪLYTA patvirtinti tokią, iš anksto skelbtą, Suvažiavimo darbotvarkę:

1.LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

2.LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

3.Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

4.Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

5.Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0323 už 2021.01.01-2021.12.31 tvirtinimas.

6.LŠKMS įstatų naujos redakcijos aptarimas.

7.LŠKMS įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

8.LŠKMS 2023 metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

9.Kiti klausimai

NUTARTA:

Patvirtinti pasiūlytą Suvažiavimo darbotvarkę.

Balsuota: už-10, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

SVARSTYTA:

1.LŠKMS prezidento metinė ataskaita.

Ataskaitą pateikė ir pakomentavo Algimantas Kačiuška, pažymėdamas, kad ji visiems LŠKMS nariams buvo išsiųsta dar prieš Suvažiavimą, ji pridedama prie šio protokolo.

2.LŠKMS Revizijos komisijos metinė ataskaita.

Algimantas Kačiuška informavo, kad LŠKMS generalinis sekretorius Rimas Mackevičius, tvarkantis LŠKMS finansus, rugsėjo 21d. dėl rimtų komplikacijų skubiai paguldytas į ligoninę, kur šiuo metu tebėra, todėl LŠKMS Revizijos komisijai prieš suvažiavimą nepateikti buhalteriniai LŠKMS dokumentai ir ši komisija negalėjo padaryti revizijos. Tą patvirtino LŠKMS Revizijos komisijos pirmininkas Vytautas Gudelionis. Revizijos komisijos ataskaita suvažiavimui nebuvo pateikta.

3.Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

Pasisakė Steponas Petrauskas, Vytautas Gudelionis, Petras Rimša.

4.Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų tvirtinimas.

PASIŪLYTA patvirtinti LŠKMS prezidento ataskaitą.

NUTARTA:

Patvirtinti LŠKMS prezidento metinę ataskaitą.

Balsuota: už-10, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

5.Finansinių ataskaitų rinkinio Nr.FS0323 už 2021.01.01-2021.12.31 tvirtinimas.

Pasisakė Algimantas Kačiuška, kuris informavo, kad Finansinių ataskaitų rinkinys Nr.FS0323 už 2021.01.01-2021.12.31 LŠKMS Vykdomojo komiteto posėdyje jau buvo patvirtintas 2022-04-18, bet būtų gerai, kad jį patvirtintų ir Suvažiavimas.

PASIŪLYTA patvirtinti Finansinių ataskaitų rinkinį Nr.FS0323 už 2021.01.01-2021.12.31.

NUTARTA:

Patvirtinti Finansinių ataskaitų rinkinį Nr.FS0323 už 2021.01.01-2021.12.31.

Balsuota: už-10, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

6.LŠKMS įstatų naujos redakcijos aptarimas.

LŠKMS įstatų naujos redakcijos projektą pristatė ir jį pakomentavo Algimantas Kačiuška, pažymėdamas, kad dar prieš Suvažiavimą šis projektas buvo išsiųstas visiems LŠKMS nariams.

Pasisakė: Steponas Petrauskas, Petras Rimša.

7.LŠKMS įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

PASIŪLYTA patvirtinti LŠKMS įstatų naują redakciją.

NUTARTA:

Patvirtinti LŠKMS įstatų naują redakcija. Įpareigoti LŠKMS prezidentą Algimantą Kačiušką įregistruoti LŠKMS įstatų naują redakciją. LŠKMS Vykdomajam komitetui suteikti teisę, registruojant įstatų naują redakciją, esant reikalui, daryti neesminius pakeitimus ir papildymus įstatų naujos redakcijos tekste.

Balsuota: už-10, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

LŠKMS įstatų nauja redakcija pridedama prie šio protokolo.

8.LŠKMS 2023 metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

Pasisakė: Vytautas Gudelionis, Steponas Petrauskas, Romualdas Račinskas.

PATEIKTI PASIŪLYMAI.

NUTARTA:

2023 m. pravesti 2023 m. Lietuvos paprastųjų šaškių kompozicijų sudarymo čempionatą, 2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (šimtalangės šaškės, paprastosios šaškės) sprendimo čempionatą, 2023 m. Lietuvos jaunių šaškių kompozicijų (šimtalangės šaškės, paprastosios šaškės) sprendimo čempionatą. Šių čempionatų tikslias pravedimo datas (kompozicijų sprendimo čempionatų – ir vietas) pavesti tvirtinti LŠKMS Vykdomajam komitetui.

Balsuota: už-10, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

9.Kiti klausimai.

Algimantas Kačiuška perskaitė Rimo Mackevičiaus 2022-07-18 el. laišką, parašytą LŠKMS Vykdomame komitete aptariant 2022 m. LŠKMS suvažiavimo darbotvarkės projektą, kuriame Rimas Mackevičius 2022 m. LŠKMS suvažiavime darbotvarkės punkte Kiti klausimai siūlė aptarti Baltarusijos piliečių Vitali Varushyla ir Viktor Shulga pašalinimą iš LŠKMS narių. Algimantas Kačiuška pažymėjo, kad LŠKMS Vykdomasis komitetas savo 2022-03-12 nutarimu yra sustabdęs Vitali Varushyla ir Viktor Shulga narystę LŠKMS, bet nėra priėmęs nutarimo juos pašalinti iš LŠKMS narių, tada aptariant šį klausimą LŠKMS Vykdomajame komitete tai buvo pasiūlyta palikti Suvažiavimo kompetencijai.

Bendru sutarimu nutarta svarstyti šį klausimą.

Pasisakė: Algimantas Kačiuška, Steponas Petrauskas, Vytautas Gudelionis, Petras Rimša.

PASIŪLYTA balsavimui pateikti nutarimą pašalinti Vitali Varushyla ir Viktor Shulga iš LŠKMS narių.

Balsuota: už-6, prieš-0, susilaikė-4.

Nutarimas nepriimtas, nes pagal galiojančius LŠKMS įstatus nesurinko reikalingo balsų skaičiaus.

Suvažiavimo pirmininkas                                                                             Algimantas Kačiuška

Suvažiavimo sekretorius                                                                               Steponas Petrauskas 

                                                Copyright © 2008-2022 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator