Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

    Suvažiavimai

     XIX suvažiavimo medžiaga

Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos (LŠKMS) suvažiavimas, 2022-09-24

Vilnius

LŠKMS prezidento Algimanto Kačiuškos ataskaita

Nariai.

Per ataskaitinį laikotarpį LŠKMS narių skaičius ne tik, kad nepadidėjo, betgi net 2 sumažėjo, šiuo metu LŠKMS yra 14 narių. Iš LŠKMS, įkūrę savo atskirą šaškių klubą, išstojo Arūnas Bučinskas ir Agnė Lizdenė. Tai nebuvo staigmena, jie tai planavo paskutinius porą metų, nebemokėjo LŠKMS nario mokestį. LŠKMS narių mažėjimas – bloga tendencija.

Po praėjusio LŠKMS suvažiavimo, kuris turėjo įvykti 2021-06-19 (bet dėl kvorumo stokos tada jis įvyko 2021-07-04, dalyvaujant vos 3 LŠKMS nariams, nes pakartotiname suvažiavime pagal LR Asociacijų įstatymą kvorumas nebebūtinas), LŠKMS pravedė 5 varžybas – 2 kompozicijų sudarymo ir 3 kompozicijų sprendimo (pravestų varžybų skaičius solidus):

1.Kompozicijų sudarymo:

1.1.2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionatas. 9 dalyviai, 4 čempionato skyriuose – 126 kompozicijos. 3 čempionato skyriuose nugalėjo Valdas Bieliauskas, 1 – Benjaminas Morkus, čempionato prizininkais tapo Rimas Mackevičius, Algimantas Kačiuška, Viktor Studencov, Jonas Šiožinys.

1.2.Tarptautinis konkursas „Lietuva-2021“, skirtas 3 jubiliejams - 40 metų Kompozicijos komisijos įkūrimui Lietuvos šaškių federacijoje (LŠF), 40 metų nuo pirmojo Lietuvos šaškių kompozicijos (kompozicijų sudarymo) čempionato, 20 metų nuo LŠKMS įkūrimo; jis - šimtalangių šaškių kompozicijos Europos Taurės 2021-2022 II etapas. 2 konkurso kategorijose dalyvavo 31 dalyvis iš 8 šalių, iš viso – 118 kompozicijų. Iš Lietuvos – 8 (daugiausiai, tiek pat ir iš Ukrainos). Konkurse B kategorijoje (problemos) 2 prizines vietas iškovojo Benjaminas Morkus – pirmą ir trečią. I pirmą dešimtuką dar pateko: A kategorijoje (miniatiūros) Valdas Bieliauskas ir Algimantas Kačiuška, B kategorijoje (problemos) – Rimas Mackevičius (dvi jo problemos). Dėkui ir kitiems kolegoms, dalyvavusiems šiame konkurse: Petrui Rimšai, Jonui Šiožiniui, Steponui Petrauskui, Vytautui Gudelioniui. Gerai šiame konkurse pasirodė LŠKMS narys iš Latvijos Gennadij Andrejevs, A kategorijoje užėmęs 3 vietą, B kategorijoje patekęs pirmą dešimtuką. Mūsų šalies atstovai pirmuose 2 Europos Taurės etapuose pasirodė gana gerai, bet, kaip žinote, šios Europos Taurės varžybos buvo sustabdytos Europos šaškių konfederacijos Vykdomojo komiteto (EDC VK) sprendimu , nes jos 3 ir 4 etapus turėjo organizuoti ir vykdyti Rusijos ir Baltarusijos šaškių federacijos, o tai po Rusijos agresijos Ukrainoje tapo neįmanoma (buvo atitinkami Tarptautinio olimpinio komiteto, Pasaulinės šaškių federacijos sprendimai. LŠKMS, LŠF irgi operatyviai  priėmė atitinkamus sprendimus dėl mūsų šaškininkų nedalyvavimo tų šalių varžybose, tų šalių šaškininkų, teisėjų nedalyvavimo mūsų šalies varžybose).

Atskirai reikia paminėti, kad 1.1. ir 1.2. punktuose minimos varžybos praėjo sklandžiai, Lietuvos čempionato vyr. sekretoriumi buvo Valdas Bieliauskas, konkurso „Lietuva-2021“ koordinatoriumi – Algimantas Kačiuška, iš esmės nenuvylė ir šių varžybų teisėjai iš Ukrainos, Prancūzijos, Nyderlandų, JAV. Abiejų šių varžybų prizininkai, kaip jau įprasta mūsų vykdomose varžybose, gavo ir šiokius tokius piniginius prizus, kas gana reta pasaulinėje šaškių kompozicijos varžybų praktikoje, nedidelės piniginės išmokos buvo skirtos ir šių varžybų teisėjams (tai irgi jau kaip ir įprasta pas mus, bet tai - dar retesnis atvejis tarptautinėje šaškių kompozicijos praktikoje).

2.Kompozicijų sprendimo:

2.1. 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas. 7 dalyviai, mažokai. Pirmą kartą kompozicijų sprendimo Lietuvos čempionu tapo šimtalangių praktinio žaidimo tarptautinis didmeistris Aleksej Domčev. Čempionato dalyviai neturėjo priekaištų čempionato vyr. teisėjui Steponui Petrauskui.

2.2.2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių (2005 m. ir jaunesnių) čempionatas. 6 vaikinai, 3 merginos. Iš 9 dalyvių: 8 iš Vilniaus, 1 – iš Šiaulių. Gaila, kad dėl objektyvių priežasčių šis čempionatas įvyko 2021 m. rudenį, jau po 2021 m. Lietuvos suaugusių analogiško čempionato.

2.3.2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių (2006 m. gimimo ir jaunesnių) čempionatas. 9 vaikinai, 3 merginos. Iš 12 dalyvių: 10 iš Vilniaus, 2 – iš Šiaulių. Čempionatas vyko gegužės pabaigoje.

Keli tų jaunių čempionatų dalyviai užsiregistravo dalyvauti 2022 m. analogiškame Lietuvos suaugusių čempionate. Abiejų jaunių čempionatų vyr. teisėju buvau aš, operatyviai tikrinant sprendimus man labai padėjo Rimas Mackevičius. Toks jaunių/jaunučių nacionalinis čempionatas – unikalus, pirmas atvejis tarptautinėje šaškių kompozicijoje. Tuo labiau – be kitų tradicinių apdovanojimų irgi kad ir su nedideliais, bet piniginiais prizais vaikinų ir merginų grupių prizininkams/prizininkėms. Atskirai reikia paminėti trenerio Edvard Bužinskij labai geranorišką požiūrį į tokius jaunių čempionatus ir aplamai į šaškių kompozicijų sprendimo varžybas. Edvard Bužinskij po paskutinio jaunių čempionato LŠF forume išreiškė pageidavimą, kad būtų atrankiniai šaškių kompozicijų sprendimo mini konkursai į tokius jaunių čempionatus (per atitinkamo amžiaus praktinio žaidimo „64“ ir „100“ čempionatus), kad tokie konkursai galėtų būti vykdomi ir per suaugusių praktinio žaidimo varžybas (pvz. Lietuvos klubų čempionatą). Klausimas: kas iš mūsų imsis juos pravesti – parinkti užduotis, nuvykti į tas varžybas, ten pravesti tokius konkursus?

 

Ataskaitiniu laikotarpiu  LŠKMS nariai dalyvavo ir 2 tarptautinėse šaškių kompozicijų sudarymo varžybose, kurias organizavo kitos šalys:

1.Tarptautinis konkursas „Nikolaj Gruševskij memorialas“ (šimtalangių šaškių kompozicijos Europos Taurės 2021-2022 I etapas). Tarp 32 dalyvių – 8 iš Lietuvos (tie patys, kaip ir konkurse „Lietuva-2021“). Konkurso B kategorijoje (praktinės problemos) 1 ir 2 vietas užėmė Benjamino Morkaus kompozicijos, A kategorijoje (daminės problemos) į pirmą dešimtuką pateko 2 Valdo Bieliausko kompozicijos.

2.Tarptautinis konkursas „Šmidt-2022“ (šimtalangės šaškės, problemos). Dalyvavo Rimas Mackevičius ir Jonas Šiožinys, teisėjavo Valdas Bieliauskas.

Dokumentai.

2022 m. pradžioje sužinojau, kad nepaisant to, kad 2021 m. LŠKMS pakartotiname suvažiavime  perrinktas buvęs vadovas ir visi Vykdomojo komiteto (VK) nariai, Registrų centre būtina perregistruoti jų atšaukimą ir naują jų išrinkimą. Kitaip palaipsniui pradėtų strigti LŠKMS veikla: nebeužskaitytų pajamų (kad ir labai nedidelių) iš deklaruojamo Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) LŠKMS naudai, po kurio laiko atsirastų problemų ir su LŠKMS sąskaita banke etc (tokia padėtis, kaip prisimenate,  buvo susidariusi 2018 m. iki mano išrinkimo LŠKMS vadovu), dar po kurio laiko organizaciją išregistruotų. Registrų centrui per kelis kartus teko pateikti 29 lapus „popierių“, sumokėti beveik 100 EUR, 2022-02-17 viskas buvo sutvarkyta ir sėkmingai įregistruoti/perregistruoti vadovas ir VK nariai. Bet tai padaryti pavyko vos vos, su didelėmis pastangomis (pasiekus kompromisą), nes po 2002 m., kai LRTeisingumo ministerijoje buvo įregistruota LŠKMS, jos įstatai, visų organizacijų, įmonių etc. registrą perėmė Registrų centras, keitėsi teisinė bazė, atsirado nauji reikalavimai ir kitoks požiūris į kai kurias sąvokas. Kompromisas: dabar įregistruoja, bet LŠKMS iki kito perregistravimo 2023 m. metų viduryje - rudenį pakeičia/patikslina LŠKMS įstatus.

VĮ Registrų centras ir Valstybinei mokesčių inspekcijai 2022 m. pavasarį reikiamus kasmetinius dokumentus su LŠKMS generaliniu sekretoriumi Rimu Mackevičiumi pateikėme laiku.

Finansai.

Per ataskaitinį laikotarpį finansinė LŠKMS padėtis pagerėjo. Prieš praėjusį suvažiavimą 2021 m. vasarą LŠKMS turėjo 179,31EUR (168,46 EUR banke ir 10,85 EUR kasoje), prieš šį suvažiavimą, 2022-09-14, LŠKMS turi 406,62 EUR (135,77 EUR banke ir 270,85 EUR kasoje). Rimo Mackevičiaus ir Petro Rimšos pastangomis LŠKMS per Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI), kaip deklaruoto GPM dalį, gavo: 2021 m. antroje pusėje 118,20 EUR, 2022 m. pirmoje pusėje – 181,58 EUR. Kaip paramą LŠKMS Rimas Mackevičius pervedė 50 EUR, aš – virš 100 EUR, be to, po 40 EUR LŠKMS paskyrė du 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato teisėjai, prancūzai, LŠKMS naudai atsisakę savo honorarų. Be to, šalia LŠKMS apskaitos, aš iš savo asmeninių lėšų tarptautinio konkurso „Lietuva-2022“ priziniam fondui skyriau 200 EUR, 100 EUR 2022 m. pradžioje sumokėjau Registrų centrui registruojant čia jau minėtus dokumentus. Kiek išaugusios LŠKMS lėšos leido aukščiau minėtoms varžyboms, net išaugus jų skaičiui, užtikrinti prizinius fondus, padidinti prizinį fondą 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatui. Blogai, kad nepritraukta lėšų (kaip paramos) iš verslo struktūrų.

Lietuvos čempionatų teisėjų apmokėjimui kaip ir anksčiau, lėšos gaunamos iš LŠF (be to, LŠF pagamina medalius tų čempionatų prizininkams). Jų 2022 m. gauta ženkliai daugiau negu 2021 m. (daugiau mūsų vykdytų varžybų, be to, pirmą kartą LŠKMS istorijoje iš LŠF pavyko gauti lėšų mūsų vykdyto tarptautinio konkurso teisėjų apmokėjimui, t.y. ne čempionato): 2021 m. gauta apie 100 EUR. 2022 m. – 500 EUR (dar 80 EUR bus gauta jau po suvažiavimo vykdomo sprendimo čempionatui).

Publikacijos etc.

Planuotu laiku, 2022 m. vasarą, man pavyko 300 egz. išleisti knygą „Šaškių kompozicija Lietuvoje“, gaunant reikiamą tam finansavimą iš LŠF. Per 1/3 knygos tiražo atiteko LŠF, per ją knyga pasiekia kai kuriuos LŠF klubų narius. Iš manęs palyginti nemažai knygos egz. įsigijo Nyderlandų ir Kinijos šaškių knygų platintojai, po kelis knygos egz. pasiekė kompozicijos mėgėjus kai kuriose kitose šalyse. Stengiuosi, kad kuo didesnis ratas Lietuvos žmonių daugiau ar mažiau sužinotų, kas yra šaškių kompozicija, sužinotų apie mūsų šaškių kompozicijų kūrėjus ir kompozicijų sprendėjus, jų pasiekimus. Lietuvoje knygą nemokamai gavo LŠKMS nariai, įsigijo kai kurie šaškių mėgėjai, stengiuosi ją paskleisti ir tarp šaškininkų praktikų, ir tarp šaškėmis net nežaidžiančių žmonių. Susidomėjusių knyga yra ir tarp LR Seimo narių, ir tarp žurnalistų. Apie knygą buvo didelis straipsnis regioniniame laikraštyje „Šiaulių kraštas“, buvo įrašų socialiniuose tinkluose, knyga pristatoma Vilniuje kalbos ir kultūros institute „Lingua Lituanica“, apie ją bus informacija artimiausiame Nyderlandų žurnalo „De Problemist“ numeryje. Knygą turi 4 stambiausios/svarbiausios Lietuvos bibliotekos, pora kitų mažesnių. Knygos turinio nekomentuosiu, visi LŠKMS nariai ją turite.

Lietuvos šaškių kompozicijai paskirti 93 puslapiai Valdo Bieliausko teksto knygoje „V kaskadah šašiečnych prijiomov“ (knygos autoriai V.Bieliauskas, A.Balaniuk, A.Maliuta, S.Ustjanov. Odesa/Ukraina, 2021 m. 100 egz. tiražas). Be labai daug Valdo Bieliausko kompozicijų ir teksto apie save, ten Valdas Bieliauskas pateikia įdomius tekstus apie (sų jų kompozicijomis) Stasį Žilevičių, Antaną Gimbutą, Genių Strazdą, Viktorą Sabonį.

Per ataskaitinį laikotarpį žurnale „De Problemist“ buvo išspausdintas gana didelis mano straipsnis apie jau minėtus 3 Lietuvos šaškių kompozicijos jubiliejus ir straipsnis apie konkurso „Lietuva-2021“ rezultatus, artimiausiame jo numeryje bus mano straipsnis apie 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato rezultatus. Per ataskaitinį laikotarpį šis autoritetingas (bet ne be trūkumų) šaškių kompozicijos žurnalas toliau spausdino Rimo Mackevičiaus, mano, Valdo Bieliausko naujus kūrinius.

Atskirai reikia paminėti Rimo Mackevičiaus atliktą/atliekamą darbą suvedant Lietuvos šaškių kompozitorių kūrinius į Nyderlandų šaškių duomenų bazę Toernooibase Dammen.

Kita.

Laiku atnaujinamos kompozitorių ir sprendėjų klasifikacinės lentelės (Kvalifikacinės komisijos pirmininkas Valdas Bieliauskas, LŠKMS viceprezidentas kompozicijų sprendimui Steponas Petrauskas). Tik labai geru žodžiu galiu minėti (ir jam dėkoti) LŠKMS kol kas dabar nepriklausantį LŠKMS svetainės web-master ir redaktorių Gintarą Magelinską (jo jau 14 metų tvarkoma LŠKMS svetainė – didelė ir vertinga virtuali duomenų bazė). LŠKMS toliau turi savo atstovą LŠF Vykdomajame komitete (LŠF ataskaitos-rinkimų konferencijoje, vykusioje 2021-10-23, aš buvau išrinktas į LŠF Vykdomąjį komitetą). 

                                                Copyright © 2008-2022 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator