Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

    Suvažiavimai

     XIV suvažiavimo medžiaga

LŠKMS  PREZIDENTO  METINĖ  ATASKAITA  ( 2015.09 – 2016.09 )

 

TARPTAUTINIAI RENGINIAI.

1.Po ilgo lokauto pagaliau startavusiame PWCP – VI sudalyvavo 36 dalyviai, tarp kurių ir šešetos lietuvių desantas : . V. Gudelionis, A. Kačiuška, R. Mackevičius, B. Morkus, S. Petrauskas ir J. Šiožinys.

Geriausieji šešetuke  išsidėstė taip: 1. A. Moiseyev (JAV), 2. B. Morkus ( Lietuva ), 3. S. Perepiolkin ( Rusija ), 4. C. Matu ( Rusija )s, 5. M. Fiodorov Ukraina ), 6.V. Šulga ( Baltarusija ). Kitų mūsiškių vietos itin ir itin  neprastos: 9. R. Mackevičius, 11. J. Šiožinys, 13. V. Gudelionis,18. A, Kačiuška ir 20. S. Petrauskas. V. Gudelioniui  tai buvo debiutas tarptautinėje arenoje ir  tiesiog puikus. Vienu iš teisėjų buvo Viktor Studencov.

2. „ Dnepr – 2016“ ( A. Pančenko): Šis konkursas kiek rezonansinis  dėl nugalėtojo ir ypač dėl egzotiškų šalių dalyvių : Prancūzija, Jamaika ir Zambija.

 A kategorijoje R. Mackevičius 20 vietoje, A. Domčev 33 vietoje. Geras LŠKMS nario Latvijos atstovo G. Andrejev rezultatas: 3-4 vietų pasidalijimas. Dalyvavo 41 dalyvis.

B kategorija : 7. R. Mackevičius tarp 25 dalyvių.

3. „Žemčužina Polesja – 2015“ ( A. Kogotko): 8. R.Mackevičius, 10. J.Šiožinys.

4.“Sodružestvo – 2015“( A. Kogotko): Bendroje įskaitoje 3. R. Mackevičius.

Keletas konkursų dar tebevyksta, tarp jų ir du lietuviški : A. Jovaišo  atminimo memorialas, organizatorius R. Mackevičius ir A. Gimbuto atminimo memorialas, organizatorius V. Bieliauskas.

 

 APIE LŠKMS  PLANUOJAMUS SURENGTI TARPTAUTINIUS RENGINIUS.

Į kitų metų  CPI varžybų tvarkaraštį planuojami pateikti du LŠKMS planuojam ir remiami tarptautiniai konkursai paprastosiomis šaškėmis – R. Mackevičiaus  lėšomis planuojamas surengti etiudų – 64 sudarymo konkursas. Kategorijų skaičius , pravedimo terminai ir temos dar derinimo/planavimo stadijoje.

 Ir S.Žilevičiaus lėšomis  organizuojamas mūsų patriarcho Tadiko Morkaus atminimo memorialas, skirtas jo 85 gimimo metinių jubiliejui pažymėti (1933.04.21 – 2011.10.31.).Kategorijos:  problemos – 64 (laisva tema ) ir miniatiūros  - 100 ( su tema, kuri iki nuostatų paskelbimo išliks paslapty ).  Orientaciniai konkurso pravedimo terminai – 2017 m. III ketvirtis – 2018 m. I ketvirtis, taikant rezultatų paskelbimą į Tadiko gimtadienio  jubiliejinę sukaktį – apie balandžio vidurį.

 

APIE  LŠKMS VYKDOMUS VIDAUS RENGINIUS.

Iškart po 2015 m. suvažiavimo finišavusiame Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionate su debiutuojančiu paraleliu LŠKMS  konkursu naujiems LŠKMS nariams ne Lietuvos piliečiams paprastosiomis šaškėmis  būta itin nedaug dalyvių – viso labo 6 lietuviai ir į konkursą visa sudėtimi įsijungę „legionieriai“ – 4 atstovai. Dalyvių sąrašas: V. Bieliauskas, J. Leišys, R. Mackevičius, S. Petrauskas, V. Studencov  J. Šiožinys, + užsieniečiai: G. Andrejev ( Latvija), V. Šulga ( Baltarusija), A. Terechov ( Rusija ), R. Valejev ( Rusija ). 

 Problemų skyrius (teisėjas  V. Bieliauskas): 1.J. Šiožinys, 2. V. Studencov, 3. R. Mackevičius.  LŠKMS konkurso bendroje įskaitoje  prizininkai tie patys, o „legionieriai“ išsidėstė iškart už prizininkų:  4. V. Šulga, 5. R. Valejev, 6. G. Andrejev, 7, A. Terechov, palikdami paskutiniu 8. S. Petrauską.

Daminių problemų skyrius (teisėjas  A. Kogotko ): 1.V. Bieliauskas, 2. R, Mackevičius, 3. V. Studencov. Konkurso įskaitoje prizininkų  gretose -  be pakitimų, o „legionieriai“ ir vėl finišavo vorele : 6. V. Šulga,7. A. Terechov. 8. G. Andrejev.

Etiudų skyrius (teisėjas  A. Kogotko ): 1. R. Mackevičius, 2. J. Šiožinys, 3. V. Studencov. Konkurso įskaitoje „Legionierius“ V. Šulga šįkart pagriebė riebiausią kąsnį – jisai pirmas, antras R. Mackevičius, trečias J. Šiožinys. Antrasis „legionierius  A. Terechov liko be vietos – nepelnė taškų. 

Praėjusiame suvažiavime nutarėme pakoreguoti sudarymų čempionatų  ir paraleliai antrus metus vykdomų LŠKMS konkursų pravedimo terminus, kad rezultatai būtų žinomi iki sekančio suvažiavimo pradžios. Tokiu būdu galime pagerbti ir 2016 m. čempionato bei  LŠKMS konkurso prizininkus juos  iškilmingai apdovanojant  suvažiavimo metu.

Taigi 2016 m. kompozicijų sudarymo  čempionate (tarptautinės šaškės) dalyvavo:  V.Bieliauskas,  V. Gudelionis ( tai jo debiutas nacionaliniame čempionate ir puikus -  dvi prizinės vietos! ), A. Kačiuška, R.Mackevičius, V.Masiulis, B.Morkus, S.Petrauskas, V.Studencov, J.Šiožinys. Iš viso tik 8 dalyviai. Mažoka, ypač etiudų skyriuje – tik 5 dalyviai, nors būta ir dar prastesnių metų.  Miniatiūrų ir daminių problemų skyriuose  dalyvavo po 6 dalyvius, o skaitlingiausias dalyvių skaičius buvo problemų skyriuje– 8 dalyviai.

Bendroje LŠKMS konkurso įskaitoje dalyvių gretas papildė G.Andrejev (Latvija), kuris tesudalyvavo tik miniatiūrų skyriuje ir V.Šulga (Baltarusija). Viktor,  kaip pavyzdingas Sąjungos narys ,sudalyvavo visuose skyriuose. Deja, trečias potencialus dalyvis R.Valejev (Rusija ) susimėtė savo sprendimuose – pradžioj atsiuntė pozicijas, vėliau jas atšaukė net kartu su prašymu išstoti iš Sąjungos, galiausiai atšaukė  dar kartą viską : atsisakymą dalyvauti konkurse ir tą prašymą išstoti iš Sąjungos. Visa tai vyko man pradėjus gydymąsi ir, deja, man nematant t. Tokiu būdu jis taip ir liko neįtrauktas į varžybas, nes kitiems ta informacija nebuvo prieinama. Tokiai situacijai susiklosčius  už mane pravedant šį čempionatą ir paralelinį LŠKMS konkursą  teko atidirbti iš peties generaliniam sekretoriui  R. Mackevičiui. Už sėkmingą tų darbų ir vargų pravedimą bei užbaigimą savo vardu tariu  jam nuoširdų ačiū.

Dalyviai Lietuvos čempionate prizines vietas  išsidalino sekančiai:

Miniatiūrų skyrius (teisėjas  A. Tavernier ) :1.V. Masiulis, 2. V.Gudelionis, 3.A.Kačiuška. LŠKMS konkurse prizininkai tie patys, o „legionieriai“ atitinkamai: 5. G.Andrejev ir 7.V.Šulga.

Problemų skyrius (teisėjas  A. Tavernier ): 1.B.Morkus, 2.R.Mackevičius, 3. V.Gudelionis. LŠKMS konkurso įskaitoje iš trečios vietos V.Gudelionį „iškraustė“   V. Šulga.

Daminių problemų  skyrius: 1.V.Bieliauskas, 2.V.Studencov, 3.R. Mackevičius.  LŠKMS konkurse ir vėl V. Šulga „išstūmė“ trečią prizininką – šįkart R. Mackevičių.

Etiudų skyrius ( teisėjas A. Kogotko ): 1.V.Masiulis, 1.R. Mackevičius, 3.A. Kačiuška.  Čia be pokyčių ir LŠKMS konkurso prizininkų išsidėstyme. „Legionierius“ V. Šulga  - tik penktas.

 

NACIONALINĖS KLASIFIFIKACIJOS REIKALAI.

Pagaliau nacionalinio šaškių kompozicijos didmeistrio normatyvą įvykdė LŠKMS Garbės prezidentas ir ilgametis mūsų organizacijos prezidentas , organizuoto šaškių kompozicijos judėjimo pradininkas ir Sąjungos įsteigėjas Algimantas Kačiuška.  Tai turėtų būti didelis džiaugsmas jam asmeniškai ir visiems Sąjungos nariams už tuos nebesuskaičiuojamus darbus, kurie jo nuveikti ir tik jų dėka greičiausia tebegyvuojame iki šiol.

Nacionalinio šaškių kompozicijų sprendimo kandidato normatyvą įvykdė irgi nekasdieniai atstovai,:  Gal Mariaus Šidlos pasiekimas – pirmas jaunimo atstovas ir dar nesusisijęs absoliučiai su kompozicija – pažadins ir kitus jaunimo atstovus aktyviau sudalyvauti mūsų sprendimo čempionatuose. Džiugu, kad , kaip prisipažįsta pats Marius, jam labai ir labai patinka kompozicijų sprendimas .

Ir Steponas Petrauskas iš kuklaus naujo Sąjungos debiutanto per gana trumpą laikotarpį tapęs pretendentu į kandidato į meistrus normatyvo įvykdymą kompozicijų sudaryme staiga netikėtai tapo realiu šio vardo savininku ir kompozicijų sprendime.

 

FINANSINĖ SĄJUNGOS BŪKLĖ.

Šiuo metu LŠKMS lėšas sudaro: 188 eurų kasoje ir sąskaitoje 8,41 euras. Beveik viskas nueis išmokėti priziniam fondui . Deja, mums taip ir nepavyksta apart renkamo nario mokesčio prisivilioti papildomų lėšų, net taip vadinamųjų 2 procentų mokėtojų praktiškai nebeturime – visgi Iš vieno šaltinio gauti tie vadinamieji 2 procentai. Tenka pripažinti, kad dabartinė Sąjungos narių sudėtis neperspektyvi  pagyvinti lėšų įplaukoms – beveik visi pensijinio ar priešpensijinio amžiaus, ar tiesiog neįgalūs. Šiaip metinis nario mokestis jau keletą metų sumokamas laiku ir beveik nepriekaištingai.  Visiems už sąmoningumą  tvarkingai ir savalaikiai atliekant šią nario pareigą belieka tik padėkoti. Kas dar nesumokėjo, tą padarys dabar.

 

LŠKMS VK VEIKLA.

Per ataskaitinį laikotarpį pravesti 5 VK posėdžiai. Deja, dėl savo sveikatos būklės nebespėjau užbaigti pradėto ir planuoto išplatinti Informacinio laiško. Vėliau,  grįžus man į normalesnes vėžes,  reikėjo pirmiausia forsuoti  susikaupusius darbus, spręsti  kilusias ir vis bekylančias  problemas . Vėliau kaip ir nebeteko prasmės tą darbą forsuoti, kai priartėjo suvažiavimas. Šiaip tuo metu aktyviai bendravau su Sąjungos nariais, kurie tik to geidavo – internetu ar telefonu. Informacijos stoka jie lyg ir negalėjo skųstis. Naujųjų išvakarėse planuoju parengti išsamų Įnformacinį laišką, apimantį laikotarpį nuo  2014 m.rugsėjo iki  2016 m. gruodžio.

LŠKMS tinklalapį vis tebetvarko G. Magelinskas, tapęs labai užimtu dėl pradėtų mokslų . Malonu, kad jis neatsisako nuo šios naštos, bet pastebimas atsiradęs medžiagos talpinimo chaotiškumas, kuris lankytojus klaidina. Pats ant to buvau “užsirovęs“, manydamas, kad nėra informacijos apie 2015 m. „Kėdainių taurės“ renginį, bet ji pasirodo randama pagrindiniame puslapyje nuslenkant chronologiškai į tų metų pabaigą. Kitas nerado informacijos apie A, Gimbuto memorialą – situacija analogiška. Taipogi pastebėtina, kad labai jau suveltai/nenuosekliai pateikinėjama  Lietuvos sudarymo čempionatų ir LŠKMS sudarymo konkursų medžiaga -  sunkoka būna susigaudant kas kur. Su Gintaru pažadėjom tą reikalą aptarti ir manau situacija pagerės.

 

LŠKMS KOMISIJŲ NUVEIKTI DARBAI.

Revizijos komisija, kurios pirmininkas S. Petrauskas -  VK ir prezidentui nepavaldi ir atsiskaitys suvažiavimui  tuo užbaigdama savo įgaliojimus. Kvalifikacinė komisija, kurios pirmininkas V. Bieliauskas, pateikė duomenis VK apie pasikeitimus klasifikacinėse lentelėse. Sprendėjų klasifikaciją  teks kažkam perimti iš ilgamečio viceprezidento sprendimui J. Leišio, kuris pareiškė norą palikti Sąjungą. Šįkart, mūsų gailesčiui bei liūdesiui, įdarbinta ir kaip reikalas Etikos ir ginčų komisija , kurios pirmininkas A. Bučinskas – turimas omeny LŠKMS narių V. Studencov ir A. Kačiuškos konfliktas/apsižodžiavimas internetinėje M. Lepšič svetainėje MiF. Labai gaila kad iškart pradedama aukščiausiu lygiu ir su trenksmais...  Baigdamas šia minorine gaida konstatuosiu, kad buvo gautas LŠKMS Garbės prezidento A. Kačiuškos prašymas, adresuotas iškart trims  Sąjungos valdymo struktūroms : Etikos ir ginčų komisijai, VK bei  prezidentui. Jų išvadas išgirsite ir, matyt, pageidaus abi konfliktuojančios pusės  pasisakyti, kad galutinį sprendimą padarytų suvažiavimas.

 

                                                Copyright © 2008-2016 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator