Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

    Suvažiavimai

     XIII suvažiavimo medžiaga

             LŠKMS  PREZIDENTO  METINĖ  ATASKAITA  (2014. 09 – 2015.09.)

Tarptautinėje arenoje tik pradedama atsigauti po FMJD  EB paskelbto dar 2013 m. CPI varžybų stabdymo. Tokiu būdu nėra jokių mūsų problemistų pasiekimų. 

Pirmasis po minėto savotiško lokauto, kaip ir pridera, startavo PWCP – VI -100, kuriame dalyvauja nemažas mūsiškių būrelis: V. Gudelionis, A.Kačiuška, R.Mackevičius, B.Morkus, S.Petrauskas, J. Šiožinys. Paminėtina, kad vienu iš šio renginio teisėju yra V.Studencov.

Į kitų metų CPI varžybų tvarkaraštį įtraukti du LŠKMS vykdomi tarptautiniai konkursai – A. Gimbuto memorialas( koordinatorius - V.Bieliauskas) jo 75-mečiui atžymėti,  ir A.Jovaišo memorialas taipogi pastarojo 75-mečiui atžymėti, kurio koordinatorius  - R. Mackevičius. Tiesa, A.Gimbuto memoriale nebus klasifikuojamos A ir B kategorijos – problemų skyriai.  Abiejuose šituose renginiuose tarp teisėjų trejetų vienu iš teisėjų bus S. Žilevičius.

Nacionaliniame čempionate viskas vykdoma pagal įsigaliojusias tradicijas, bet tenka konstatuoti, kad su kiekvienais metais dalyvių vis mažėja, ypač paprastosiomis šaškėmis. Tas lyg ir suprantama, nes per keletą metų netekome  šešetos problemistų, kurie iškeliavo anapilin. Taigi šiemetiniame čempionate dalyvauja vos šešetas dalyvių, tai V.Bieliauskas, J.Leišys, R.Mackevičius, S.Petrauskas, V.Studencov, J.Šiožinys.

VK tarsi nujausdamas, kad dalyvių bus mažoka nusprendė LŠKMS gretas papildyti keliais užsieniečiais, kas leidžiama pagal paskutinę Asociacijų Įstatymo redakciją. Tokiu būdu paraleliai čempionatui vykdomame LŠKMS konkurse greta mūsiškių kartu dalyvauja G.Andrejev iš Latvijos, V.Šulga iš Baltarusijos ir du rusai  - A.Terechov bei R.Valejev. Šito užsieniečių desanto dėka LŠKMS konkurso dalyvių skaičius padidėjo iki 10, kas jau atrodo solidžiau ir mūsiškiai pajuto konkurenciją, bet tenka konstatuoti faktą, kad užsieniečiai stipriai nukraujavo, mat didelė dalis jų kūrinių yra su broku arba turi stiprius IP.

Šiemet po ilgesnės pertraukos vėl buvo pravestas debiutantų konkursas „ Viltys -2015“. Daugelis LŠKMS narių abejojo jo tikslingumu, bet, kaip pasirodo, jo dėka turime naują problemistą – V. Gudelionį, kuris pirmu šūviu pataikė į dešimtuką - sudarė aukšto lygio problemas ir  sugebėjo įvykdyti II kompozicijų sudarymo atskyrį.

Finansinė padėtis. Šiuo metu LŠKMS lėšas sudaro 399,57 eurai. Suma nedidelė, norėtųsi, kad aktyviau pervedinėtume taip vadinamuosius 2 procentus. Pastebėsiu, kad VK papildomai susimetė dar iki euro įvedimo po 100 litų, kad padidinti šiemetinio sudarymo čempionato prizinį fondą.

Kita LŠKMS veikla. Visiems Sąjungos nariams metų pabaigoje išsiųstas informacinis laiškas. Pravesti 4 VK posėdžiai.

LŠKMS tinklalapį pastoviai atnaujina G.Magelinskas.

LŠKMS komisijų veikla. Etikos ir ginčų komisija ( pirmininkas A.Bučinskas) darbo neturėjo, kas tik į naudą visai Sąjungai.

Revizijos komisija(pirmininkas V.Gudelionis) apie savo darbą pateiks ataskaitą iškart po mano pasisakymo.

Kvalifikacinė komisija (pirmininkas V.Bieliauskas) pastoviai ir operatyviai fiksuodama pokyčius atnaujina klasifikacines lenteles.

Tad trumpai būtų tokia komisijų ir visos Sąjungos veikla.

 

 

                    

 

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator