Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Tarptautiniai konkursai

Tarptautinis Tadiko Morkaus atminimui

ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS TARPTAUTINIO KONKURSO, SKIRTO TADIKO MORKAUS

(1933-04-21 – 2013-10-31)

ATMINIMUI

 

 REGLAMENTAS

 

1. Konkursą, skirtą Tadiko Morkaus 75 – mečio atminimui, organizuoja Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga (LŠKMS) ir Stasys Žilevičius. Konkurso reglamentas suderintas su  FMJD CPI.

2. Konkursas pravedamas nuo 2017-06-01 iki 2018-04-01 dvejose kategorijose :   problemos -64 ir problemos -100 , pagal atskiras šioms šaškių rūšims Tarptautines Taisykles (RI).

3. Abiejose konkurso kategorijose leidžiama dalyvauti  tik problemoms be damų pradinėje padėtyje, kurios atitinka  Super Taisyklių lygį (RS). Problemos atitinkančios tik Bazinį Taisyklių (RB) bei Meistrišką Taisyklių (MS) lygius bus išaiškintos varžybų eigoje ir išbrokuotos  galutinėje teisėjų brigados ataskaitoje.

4. Teisę dalyvauti konkurse turi naujos , o taip pat ir publikuotos po 2015 m. sausio 1 dienos problemos. Problemos, dalyvavusios varžybose arba dalyvaujančios jose konkurso vykdymo metu, į konkursą nepriimamos , o aptikus tai vėliau, bus šalinamos iš varžybų skelbiant  galutinius rezultatus.

5. Kolektyvinis, bendras ar bendraautorinis dalyvavimas neleidžiamas. Konkurse gali dalyvauti ir teisėjų kolegijos nariai, kas leidžiama RI , esant  didelėms teisėjų brigadų sudėtims.

6. Konkursas vykdomas dviejose kategorijose. Abiejose kategorijose tema laisvai pasirenkama.

7. Abiejoms kategorijoms taikomas specialus reikalavimas /sąlyga:  neleidžiama daugiau nei po vieną svetimą šaškę  priešdaminėse horizontalėse  iš bet kurios pusės. Pavyzdžiai: A. Nikolayev, „Molodiož Azerbaidžana“, 1985-02-28. – 20,27,28, 30,32,36/7, 8, 29, 41, 42 – 427, 7-2, 3, 47+. Problema neatitinka specialiam reikalavimui. Baltosios turi baltųjų jėgų perteklių devintoje/priešpaskutinėje horizontalėje – dvi  šaškes 7 ir 8.   V. Matus, „Mir miniatiur“, 1984 m. - 20, 22, 30, 31, 38, 40, 41/8, 11, 12, 21, 33, 42, 49 – 29, 2, 44, 12-7, 1, 47+. Problema atitinka specialiam reikalavimui. Priešdaminiuose langeliuose tėra tik po vieną svetimą šaškę.

8.1. Kategorija A.  

Paprastųjų /rusiškų šaškių (64) problemos su jėgų santykiu nuo 6x7 arba 7x6 iki 12x12 imtinai.

8.2. Kategorija B.

Tarptautinių /šimtalangių šaškių (100)problemos su jėgų santykiu nuo 9x10 arba 10x9 iki 16x16 imtinai.

9. Dalyvis kiekvienoje kategorijoje gali pristatyti ne daugiau dviejų kompozicijų su konkurso kategorijos nurodymu ir pilnu sprendimo pateikimu iki to momento kol baltųjų laimėjimas  nebekelia abejonių. Sprendimas pateikiamas trumpa notacija, nurodant tik kompozicinius variantus ir kompozicinius klystkelius  bei legalumo įrodymą, esant  pradinėje padėtyje iš pirmo žvilgsnio nesuprantamam  užpuolimui. Tik šiuos duomenis bei sprendimus konkurso koordinatorius pateikia  reglamente išvardytose svetainėse. Jei pozicija spausdinta, tai autorius privalo nurodyti pirmos publikacijos datą ir vietą.

10. Kiekviena pozicija įvertinama kiekvieno teisėjo. Galutiniu problemos įvertinimu abiejose kategorijose bus centrinių įvertinimų vidurkis, atmetant du kraštutinius vertinimus – aukščiausią ir žemiausią. Dalyvis, dalyvaujantis teisėjų kolegijos darbe, savo problemų nevertina. Dalyvaujančių pozicijų eliminavimas (0 taškų) leidžiamas tik dėl objektyvių kriterijų, kurie išdėstyti varžybų pravedimo Tarptautinėse Taisyklėse (RI).

11. Varžybų dalyvių vietų nustatymas, esant vienodam taškų kiekiui.

11.1. Pagal vietą, užimtą su antrąja kategorijos problema.

11.2. Pagal geresnį antros kompozicijos  įvertinimą.

12. Abiejų konkurso kategorijų prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais, o taip pat piniginiais prizais:

Už 1-ą vietą – 50 eurų;

Už 2-ą vietą – 40 eurų;

Už 3-ą vietą – 30 eurų.

13. Dėl betarpiško konkurso pravedimo sudaromos teisėjų kolegijos:

13.1. A kategorija: Mihailo Levandovsky (Ukraina), Anatoly Panchenko Ukraina), Rustam Shayakhmetov (Baškirija, Rusija), Vital Varushila (Baltarusija). 

13.2. B kategorija: Mihailo Levandovsky (Ukraina), Alexander Moiseyev (JAV), Tjipke Smedinga (Nyderlandai), Alain Tavernier (Prancūzija), Vital Varushila (Baltarusija).

14. Konkurso konsultantas – Alexander Polevoy (Izraelis).

15. Konkurso koordinatorius –  Stasys Žilevičius (Lietuva).

16. Konkurso dalyviai koordinatoriaus adresais privalo savo problemas atsiųsti iki 2017 metų rugpjūčio 1 dienos imtinai. Problemos, išsiųstos po 2017 metų rugpjūčio 1 dienos, nustatant datą pagal pašto žymeklį, nebus registruojamos.

16.1. Tradiciniu paštu:

Stasys Žilevičius

Šaulių 19-1

LT 98124

Skuodas

Lietuva /Lithuania

16.2. Elektroniniu adresu:  provincialas@gmail.com

Siunčiant kompozicijas elektroniniu adresu, būtinas dubliavimas ir tradiciniu paštu!  

17. Konkurso dalyviams meistriški  balai suteikiami pagal galiojantį FMJD CPI Statutą.

18. Konkurso reglamentas, pastabos konkurso pozicijoms, preliminarūs ir galutiniai rezultatai bus paskelbti Internetinėse svetainėse:

LŠKMS svetainėje: http://www.lskms.puslapiai.lt

MiF svetainės forume:  http://www.minietiud.forum2x2.ru

FMJD CPI svetainėje:  http://cpi.fmjd.org

 

                                                   

                                                Copyright © 2008-2017 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator