Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Tarptautiniai konkursai

Lietuva - 2010

                                                                                            TVIRTINU:                     

                                                                            Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų

                                                                               sąjungos prezidentas, biuletenio        

                                                                            „Šaškių kaleidoskopas“ redaktorius    

A.    Kačiuška

                                                                                                   2010 – 04 – 28

 

Tarptautinio šimtalangių šaškių kompozicijų sudarymo konkurso „Lietuva – 2010“,

organizuojamo Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos ir biuletenio „Šaškių kaleidoskopas“ redakcijos,

NUOSTATAI

 

  1.  Konkurso „Lietuva – 2010“ tikslai ir uždaviniai:

1.1  Populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje.

1.2  Kelti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų meistriškumą.

      1.3. Stiprinti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų ryšius su užsienio šalių šaškių

             kompozitoriais.    

  1.  Konkurso vykdymo taisyklės:

2.1.  Konkursas vykdomas dvejose kategorijose.

   2.1.1.      A kategorija: miniatiūros be damų pradinėje padėtyje. Tema – laisva. Pradinėje padėtyje minimalus baltųjų šaškių skaičius – 5, minimalus juodųjų šaškių skaičius – 4; maksimalus tiek  baltųjų, tiek juodųjų šaškių skaičius – po 7. Pradinėje padėtyje skirtumas tarp baltųjų ir juodųjų šaškių (juodųjų ir baltųjų šaškių) negali būti didesnis kaip 1 šaškė. Miniatiūros turi atitikti FMJD CPI Tarptautinėms taisyklėms (Meistriškumo taisyklėms arba Supertaisyklėms), galiojančioms 2010 - 04 - 28. A kategorijos teisėjai: M.Tsvetov (Izraelis), A.Liahovskij (Baltarusija), S.Žilevičius (Lietuva).

   2.1.2.      B kategorija: etiudai. Tema – laisva. Pradinėje padėtyje neturi būti daugiau kaip 4 baltųjų šaškių (paprastų ir/arba damų), maksimalus juodųjų šaškių skaičius – 7 (paprastų ir/arba damų). Etiudai turi atitikti FMJD CPI Tarptautinėms taisyklėms, galiojančioms 2010 - 04 - 28. B kategorijos teisėjai: J.Bastiaannet (Nyderlandai), A.Liahovskij (Baltarusija), R.Mackevičius (Lietuva).

   2.1.3.      Abiejose kategorijose būtina sąlyga: baltosios pradeda ir laimi.

2.2.  Konkursas vykdomas neakivaizdžiai nuo 2010 - 04 - 28 iki 2011 - 06 - 01.

2.3.  Dalyviai konkursui kiekvienoje kategorijoje gali pristatyti ne daugiau kaip po  2 kūrinius 1 egzemplioriuje, nurodant kompozicijos sprendmą.

2.4.  Kūriniai turi būti išsiųsti ne vėliau 2010 - 10 - 01 adresu: A.Kačiuška, Architektų 38 – 21, 78263 Šiauliai. El.paštu kūriniai nepriimami.

2.5. Konkursą finansuoja biuletenio „Šaškių kaleidoskopas“ redakcija.

2.6. Konkurso A ir B kategorijose neleidžiama:

2.6.1.   Kolektyvinės kompozicijos.

2.6.2.   Kompozicijos, dalyvavusios ar dalyvaujančios kitose varžybose.

2.6.3.   Publikuotos (taip pat ir Internete) kompozicijos.

  1.  Nugalėtojų nustatymas:

3.1.  Vietos kiekvienoje kategorijoje nustatomos atskirai.

3.2.  Kiekviena kompozicija įvertinama ir gauna vietą.

3.3.  Kompozicijos galutinis įvertinimas yra vidutinis įvertinimas, gaunamas sudėjus centrinį įvertinimą ir dviejų kraštutinių įvertinimų sumos vidurkį

  1. Apdovanojimas:

4.1. Konkurso prizinis fondas – 200 EUR.

4.2. Autoriai kompozicijų, kiekvienoje kategorijoje užėmusių 1 – 3 vietas, apdovanojami diplomais ir piniginiais prizais: už I vietą – 50 EUR, II – 30 EUR, III – 20 EUR.

4.3. Konkurso nuostatai suderinti su FMJD CPI. Balai tarptautiniams vardams gauti suteikiami pagal galiojantį FMJD CPI Statutą.

  1. Pranešimai:

5.1.  Pranešimai apie konkursą bus paskelbti svetainėse TAVLEI (http://plus.gambler.ru/tavlei/), Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (http://www.lskms.puslapiai.lt/).

5.2.  Preliminarūs ir galutiniai konkurso rezultatai bus paskelbti svetainėse TAVLEI (http://plus.gambler.ru/tavlei/), Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (http://www.lskms.puslapiai.lt/). 

     

 

 

 

 

 

 

                                                Copyright © 2008-2010 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator