Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Tarptautiniai konkursai

Lietuva - 2010

A kategorija

Autoriniai sprendimai (solutions d‘auters)

 

N1. 9,3,37,6(11),50+. Autorius nepateikė legalumo įrodymo. Автор не предоставил доказательства легальности.  L`auteur ne parvient pas d`arguments de la legalite.

N2. 14,3(48a),38,23,26(49),417,10,44,44+.  a.(47),36(24),17+. Legalumo įrodymas (legalite): 4,8,18,25,28,32,42/14,20,24,29,40,41,43,50. 35(30),10(19).

N3. 20,11,2,2:48;15(37),47+.

N4. 20,10,12,1(39),6+.

N5. 43,32,4,12,50+.

N6. 44(47),20,38,17,7+.

N7. 11,33(49A),43,34,34+. A.(29),39,33,34,34+.

N8. 7,22,44,28,4,30,1(39),6+. Legalumo įrodymas (legalite): 10,28,33,38,39,43,45/9,12,13,25,27,44,48,50. 20(14),40(25).

N9. 43,23,3,Z.21,38(21),32(16),27+. Z.38?(17),21,33=.

N10. 30(29a),11,22,2(31),30(9),3(36),21,38,39,39+. a.(23),19,17,38+.

N11. 42,2,20,25,16+.

N12. 204,5(50A),44,40,35,44(43),39+. A.(35),483,43,33,50+.

N13. 438,31,11(16),21,8(32),2,16(31),38(37),47+.

N14. 149(3),9,30,8+.

N15. 19,8,4,16,32+.

N16. 31(28),22(26),18,9,4(21),44,40,48+.

N17. 7,249,2,5+.

N18. 22,3,13,23,44+.

N19. Z.42,24(10/9),Z1.30(14A),25(149),23,23+. A.(15),25+. Z.23?(18),12(18,43=). Z1.20?(14,4=).

N20. 7,41,37(28A),1,17,39,39+. A.(32),1,16(41),39(46/47),32/38,39+.

N21. 16(28),12(22),27(32),28,32(13),41,41(19),23,22,37+.

N22. 25(46),5(6A),44(1),6,1+. A.(11),6(38),45(42),34(48B),39(42/37/31/26),33/28/22/17+. B.(47),33,34+.

N23. 22,33(22),28,43+.

N24. 17,9,24(30),35+.

N25. 9,31,43,4,35(40),11+.

N26. 29,18,10,26(21),17+.

N27. 20,47,42(33a),38,27,48+. a.(32),27,28+.

N28. 2(47A),34(7),1,29+.  A.(7),34,1,29+.

N29. 24,11,21,5+.

N30. Z.12,37,4,24,24+. Z.37?(32),28(41),3(46),26(2),12(14),9,10(33),4(7),50(45=).

N31. Z.Z1.34,24,3(31),32,2(27A),26(36),42(41),37,16(31),38(37),47+. A.(26),16(36),14(42),37,47+. Z.2?(45),11(31),33(37),32,26(50),34(45=).

Z1.3?(44),16(42=).

N32. 349(9),20,371,42,34,15(30),10(35),4(40A),27(21),16(44),49,27,27+. A.(21),18(27),31(40),27(44),49,27,27+.

N33. 11(43),372,32,38(18),6(7),204,13,1(11),6(32A),27+. A.(33),24,47+.

N34. Z.22(37),217,17,41,204(20),4,4-10(19),23(30),14(35/34AB),3(40),18,45+.

A.(13),25(35),34(17),39(21),18,26(40),17(45),50+. B.(17),3(12),25(35),34(21),18,26 (40),17(45),50+. Z.204?(37,42),5-14(48),25(138),41(23),13,1(39),283(43),16(32) =.

N35. 19,10,5(34A),30+. A.(33),35,49+.

N36. 12,3,17,7,21(16),17(21),26(11),21(16),17+.

N37. 29,10,44,4,38,47(40AB),33,11(45),50+. A.(11),33,16(39),49+. B.(39),33+.

N38. 18,15,2(34AB),39,43(33),16(28C),43+. A.(32),24,24(37),39+. B.(27),24,24(31),39,26(33),21(39),49+. C.(39),11+.

N39. 9,42,22,17,29(25),24+.

N40. 11,1(48),42,33(50),6,50+.

N41. 41(46),31,2,7,40,30+.

N42. 11(17),22,2(294),35(40),41,32,504,5+.

N43. 7,1,27,30,28(43),39,44+.

N44. 494,2,2-7,1,34+.

N45. 22(28),30,31,24+.

N46. 42,13,3(14A),25,47+. A.(39),21,47+.

N47. 41,15,4(27),36(31,42),38,39,47+.

N48. 8-3,42,15,48(47A),361,24,24+. A.(46),10,361,5+. Legalumo įrodymas (legalite): 4,5,18,21,26,41,43/9,12,20,23,24,33,36,47. 8(38).

N49. 24,4(30A),31,37,27+. A.(27),31,38+.

N50. 13(19/9),27,21,34,38+.

N51. 13,4,35(38),30(42),48(47),30(36),41,24,24+.

N52.42,34(40),34,34,4(29A),23(30),22(34B),44(20),18(8),6(25),44(30),6(35),12,25(40),39(45),50+. A.(250),25(29),13(33),24,39,250+. B.(35),44(20),18(8),6(25),44(30),6(34),12+.

N53. 13,9(13A),4(24B),20,25(40C),45(32),29(37),47+.A.(27),3,25,18+. B.(27),25,34(30),25,39,50+. C.(31),26,17,50+.

N54. 24(41a),46(228),19(37),28(20),30(23b,24),25,20,(18),14(22),10(28),41,5+. a.( 29,23),30(20),24,24(41,228),19+. b.(24,23),22,18(19),12(23),32,7(33),1(28),6(32),39+.

N55. Z.Z1.3,28,1,40,28+. Z.44?,2,1(40Y),35(28=). Z1.45?,Z3.2,1(40Y1),34(28=).

Z3.3?,28(29),2(24,24+). Y.(317?),12,42+. Y1.(317?),12,42+. Legalumo įrodymas (legalite): 7,17,21,31,35,36,40/8,13,14,23,28,29,38,39,47,50. 32(44),41(22),27(32).

N56. 12,1,34,35(33A),30(38),48+. A.(32),24(37),47+.

N57. 35,43,1(2A),6,24,24+. A.(7),48,350,47+.

N58. 7,2(48),39,9(34),30,17,17+.

N59. 38,43,3(38A),3-21(42),38,7(38),2(18),7(22),16(42),27+. A.(39),25(44),39, etc.+.

N60. 13,31,5(41),46+.

N61. 7,38,44,2(21A),12(21B),26(50),17,17+. A.(27),22(21C),50(27),1(32),29(37),47+. B.(50),17,17+. C.(50),17,17+.

N62.22(239),23,10,30,30(22),36(28),38(25),24(20),15(30),10(34),5(39),32(44),27(50),33,27+.

N63. 42,18,11,24(19),13+.

N64. 38(47a),7,293,4(6A),1,39+. A.(44),1(6),44,6+. a.(7),47,283(22),18+.

N65. 17,40,39,38,9+.

N66.17,16(24),11(33),Z.28,7(27),15(23,A,B,a),32,2(18),13(43C),49(29),Z1.43(33),34(38),48(13),25(19),3(10,43),13,49+. A.(22),32,2(18),7(42D),47(27),42(32),26(13),48(38),25(19),3(10,43),13,49+. B.(19),2(32),28(183),24(32),42(13),Z2.48(38),25(19),3(10,43),13,49+. C.(29),43(33),34(38),48 etc.+. D.(27),Z3.42(32),26(13),48 etc.+. a.(14),32,1(22),18+. Z.7?(23) ou 1(29,18,39=), ou 2(29),30(13,39=). Z1.40?(14,14+).

Z2.26?(18),48(22),25(28=). Z3.47?(31=).

N67. Z.33,4,22:13,45(28),29(32),42(20),15(37),47+. Z.5?(48),46(34),30(35=).

 

Autoriniai sprendimai beveik neunifikuoti. Vis dėlto visi sprendimai pervesti į sutrumpintą ėjimų užrašymo sistemą, etc. Авторские решения почти не унифицированы. Все таки все решения переведены на короткую систему записи ходов, etc. Les décisions d'auteur ne sont presque pas unifiées. Mais toutes les décisions sont transférées en système court de l'écriture des marches, etc.

 

1. Teisėjai (juges): M.Tsvetov (Израиль), А.Ляховский (Беларусь), S.Žilevičius (Литва).

 

2. Dalyviai (participants):

1. Н.Грушевский (Беларусь) – 2 miniatiūros (миниатюры)

2. B.Fermin (Нидерланды) - 1

3. V.Bieliauskas (Литва) - 2

4. В.Факанов (Украина) - 2

5. Е.Факанова (Украина) - 2

6. И.Ивацко (Украина) - 2

7. A.Geurts (Нидерланды) - 2

8. U.Rikmanis (Латвия) - 2

9. G.Acciaro (Италия) – 2

10. W.Riemens (Нидерланы) - 2

11. A.Timmer (Нидерланды) – 2

12. N.Doubovy (Франция) - 2

13. С.Устьянов (Украина) – 2

14. Б.Иванов (Беларусь) – 2

15. И.Навроцкий (Беларусь) – 2

16. M.Sabater (Франция) – 2

17. Л.Витошкин (Беларусь) – 2

18. A.Moiseyev (США) – 2

19. A.Kačiuška (Литва) – 2

20. G.Antanaitis (Литва) – 2

21. М.Федоров (Украина) – 2

22. А.Уваров (Украина) – 2

23. J.Šiožinys (Литва) – 2

24. V.Studencov (Литва) – 2

25. А.Ныров (Россия) – 2

26. O.Dijkstra (Нидерланды) – 2

27. И.Булатов (Украина) – 2

28. В.Ворушило (Беларусь) – 2

29. A.Kuyken (Швейцария) – 2

30. Г.Бобров (Россия) – 2

31. Г.Шестириков (Россия) - 2

32. В.Матус (Россия) - 2

33. А.Катюха (Украина) – 2

34. Е.Копылов (Россия) – 2

 

1. Ukraina (Ukraine, Украина) – 8 dalyvių (participants)

2. Baltarusija (Biélorussie, Беларусь) – 5

3. Lietuva (Lituanie, Литва) – 5

4. Nyderlandai/Olandija (Pays – Bas, Нидерланды) – 5

5. Rusija (Russie, Россия) - 5

6. Prancūzija (France, Франция) – 2

7. Italija (Italie, Италия) – 1

8. Jungtinės Amerikos Valstijos (États-Unis d'Amérique, США) – 1

9. Latvija (Lettonie, Латвия) – 1

10. Šveicarija (Suisse, Швейцария) – 1

 

3. Ačiū, kad dalyvaujate konkurse. Спасибо за участие в конкурсе. Je vous remarcie pour la participation dans le concours.

 

4. Pastabos priimamos iki 2011 – 0110. Замечания принимаются до 10 – 01 – 2011. Les remarques sont acceptées jusqu'à 10 – 01 – 2011. Pastabos priimamos adresais: (замечания принимаются по адресам, les remarques sont acceptées aux adresses):

kaciuska@splius.lt

A.Kačiuška, Architektų 38 – 21, 78263 Šiauliai, Lietuva – Lithuania.

 

                                                                                                                                     Konkurso organizatorius/koordinatorius A.Kačiuška

                                                                                                                                                                                           2010 – 11 – 07

                                                                                                                                                                                                   Šiauliai  

 

 

                                                Copyright © 2008-2010 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator