Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Tarptautiniai konkursai

KvD - 2016

 

 

 

 

«Šaškių problematikos ratelio»

[Kring voor Damproblematiek – «KvD»]

šaškių kompozicijos konkurso nuostatai

 

     2016 metais pažymint asociacijos «Šaškių problematikos ratelis» [«Kring voor Damproblematiek» – «KvD»] 75 metų įkūrimo datą mūsų nariams yra organizuojamas kompozicijų sudarymo konkursas. Taipogi dalyvauti šiame konkurse yra maloniai kviečiami Nyderlandų ir kitų šalių ne «KvD» nariai. Konkursas vykdomas dviejuose skyriuose, vienas iš kurių yra skirtas pradedantiesiems šaškių kompozitoriams.

 

«A» skyrius =

 

*  tik pradedantiesiems, tai yra dalyviams, kurių publikuotų kompozicijų skaičius

    neviršija dešimties

*  minimalus juodųjų ir baltųjų šaškių skaičius kompozicijose privalo būti ne mažesnis

    kaip po septynias kiekvienos spalvos šaškes, o maksimalus – ne daugiau kaip po

    dvidešimt kiekvienos spalvos šaškių

*  neleidžiamas damų buvimas pradinėje padėtyje

*  nėra specialios temos reikalavimų, kuriai kompozicija turėtų atitikti

*  kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau trijų kompozicijų, kurios ankščiau nebuvo

    publikuotos spausdintuose leidiniuose arba internete

 

 

*  teisėjavimas bus vykdomas atsižvelgiant į du pageidautinus, bet neprivalomus

    aspektus : pirmas – dalyvių kompozicijos turi atitikti tarptautinių «Problemų» žanro

    kompozicijos taisyklių reikalavimus; antras – kompozicijos šaškių išsidėstymas

    pradinėje padėtyje yra natūralus, atitinkantis šaškių žaidimo praktiką

«B» skyrius =

*  gali dalyvauti visi norintys

*  minimalus juodųjų ir baltųjų šaškių skaičius kompozicijose privalo būti ne mažesnis

    kaip po devynias kiekvienos spalvos šaškes, o maksimalus – ne daugiau kaip po

    dvidešimt kiekvienos spalvos šaškių

*  neleidžiamas damų buvimas pradinėje padėtyje

*  privaloma skyriaus tema : kompozicijos finalas – baigiamoji  pozicija su viena

    paprasta baltųjų šaške arba su viena baltųjų dama turi būtinai susidaryti iškart po

    sprendimo sudedamosios dalies «Kombinacija»

*  kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip dvi kompozicijas, kurios ankščiau

    nebuvo publikuotos spausdintuose leidiniuose arba internete

dalyvių kūriniai turi atitikti tarptautinių «Problemų» žanro kompozicijos taisyklių

    reikalavimus

 

#  Tarptautines «Problemų» žanro kompozicijos taisykles galite rasti ir «KvD» grupės facebook internetiniame tinklapyje adresu

(www.facebook.com/groups/436155039876054/files/).

Čia (žemiau) mes pateikiame 7 punktų minimalius reikalavimus, kuriuos turėtų atitikti kompozicija

#  Papildomi apribojimai «A» ir «B» skyriams – kompozicijos sudarytos kelių bendraautorių nebus priimamos

 

Konkurso terminai =

 

*  konkurso paskelbimas – 2015 metų spalio mėnesio viduryje

*  data iki kurios galima atsiųsti kompozicijas – 2016 metų balandžio mėnesio 30 diena  

    (imtinai)

*  gautų kompozicijų ir jų sprendimų publikacija – 2016 metų gegužės mėnesio vidurys

*  pastabų pateikimo terminas – 2016 metų liepos mėnesio 31 diena (imtinai)

*  gautų pastabų publikacija – 2016 metų rugpjūčio mėnesio vidurys

*  preliminarių rezultatų skelbimas – 2016 metų spalio mėnesio vidurys

 

Kita informacija =

 

Oficialių naujienų skelbimai, pranešimai, informacija bei publikacijos bus skelbiamos «KvD» internetiniame tinklapyje http://dekvd.net/ ir žurnale «De Problemist». Be to, naujienos bei publikacijos bus skelbiamos «KvD» facebook grupės adresu  https://www.facebook.com/groups/436155039876054/ bei «Alldraughts» internetiniame  tinklapyje adresu http://www.alldraughts.com/.

 

Registracija =

 

Kompozicijos turi būti siunčiamos nurodytam kontaktiniam asmeniui iki 2016 metų balandžio mėnesio 30 dienos (imtinai) nuolatiniu (įprastu) paštu arba elektroniniu paštu.

 

Kontaktinis asmuo =

 

Arjen Timmer

Maalderij 1

6741 ZX Lunteren

The Netherlands

e-mail address: arjen.timmer@gmail.com

 

Kompozicijos gautos po 2016 metų balandžio 30 dienos dalyvauti konkurse negalės.

 

Siunčiant kompozicijas reikia nurodyti :

*  dalyvio vardą, pavardę bei adresą

*  kategoriją, kurioje norima dalyvauti

*  pradinę kompozicijų padėtį notacijoje

*  pilną (-us) kompozicijos (-ų) sprendimą (-us)

Jei įmanoma, prašome atsiųsti pasinę nuotrauką.

 

Teisėjavimas =

 

Kiekvienos kategorijos teisėjavimą dviem etapais (preliminarinis ir finalinis etapai) vykdys 3 teisėjų žiuri. Preliminariniame etape teisėjai atrinks 8 kompozicijas, kurios dalyvaus finale. Kompozicijos bus atrenkamos pagal žiuri balsų skaičių (1 žiuri narys = 1 balsas).

Finalinio etapo metu aštuonios atrinktos kompozicijos vėl bus vertinamos kiekvieno žiuri nario ir kiekvienai iš jų bus skiriama vieta, geriausia kompozicija su pirmu reitingu ir t.t. Po to, susumuojant visų aštuonių kompozicijų vietų (reitingų) skaičių, kurį joms skyrė kiekvienas iš teisėjų, gausime galutinius rezultatus. 

Kiekvienos kategorijos laimėtojas nustatomas pagal bendrą mažiausią vietų skaičių susumuojant užimtas vietas, kurias jo problema gavo pas kiekvieną iš teisėjų [neatsižvelgiant į balsavimo rezultatus preliminariame etape].  Tuo atveju, jei kelių problemų vietų suma yra lygi bus atsižvelgiama į preliminarinio etapo teisėjų balsavimą. Jei kompozicijos ir toliau išlieka su lygiu taškų skaičiumi, galutinę vietą skirs «KvD» pirmininkas André Schokker (kuriam, savaime aišku, nebus žinomi kūrinių autoriai).

 

Teisėjų žiuri nariai [abėcėlės tvarka] :

Henk van der Heijden [NL]

Tom Kieboom [NL]

Pieter Kuijper GMIP [NL]

 

Nugalėtojai =

 

Kiekvieno skyriaus nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti piniginiais prizais :

pirma vieta – 35 €, antra vieta – 25 €, trečia vieta – 15 € kartu garbingai paminint žurnale «De Problemist», «KvD» facebook grupėje bei «KvD» internetiniame tinklapyje. Be to, abiejų skyrių nugalėtojams ir prizininkams bus įteikti oficialūs «KvD» sertifikatai.

 

Organizacinio komiteto vardu,

Arjen Timmer

Henk van der Heijden

 

Tarptautinės «Problemų» žanro kompozicijos taisyklės yra patalpintos CPI FMJD interniatiniame tinklapyje adresu  http://cpi.fmjd.org/  toliau eilės tvarka atverčiant  «CPI», «RI» [«see page»]. Jose yra įvardinti minimalūs reikalavimai, kuriuos privalo atitikti kiekviena kompozicija. Yra draudžiama :

 

1. Šalutinis sprendimas. Tai yra kitas sprendimas iš užduotį vykdančių šaškių pusės, kuriuo įvykdoma užduotis.

2. Ėjimų sukeitimas. Pavyzdžiui, kai kurie kiti baltų ėjimų tikslumo pažeidimai yra galimi.

3. Prieštaraujanti taisyklėms endšpilio pozicija. Bent viename iš variantų (priklausomai nuo juodųjų ėjimų) kompozicijos užduotis prívalo būti įvykdyta tik vieninteliu būdu.

4. Neįmanomas paskutinis ėjimas. Kompozicijos pradinė padėtis prívalo atitikti šaškių žaidimo taisykles arba būti legali, t.y. esant paruoštam juodų šaškių kirtimui pradinėje padėtyje turi būti įmanomas tokios padėties susidarymas iš padėties be paruošto kirtimo.

5. Statistai. Tai yra šaškės, kurios kompozicijos sprendimo eigoje neatlieka jokio vaidmens, nėra reikalingos pradinės padėties konstrukcijoje, nedalyvauja «Kombinacijos» ir «Endšpilio» fazių sprendime.

6. Neekonomiški atidavimai. Tai yra iliuzinio pasirinkimo kertamų šaškių skirtumas nuo privalomo kirtimo turi būti ne didesnis kaip viena šaškė : 1x2, 2x3. Šaškių atidavimas (auka) yra draudžiamas (а), jei šis skirtumas yra didesnis nei viena šaškė, pavyzdžiui 1x3.

7. Šaškių skirtumas baigiamojoje pozicijoje, pavyzdžiui endšpilio pozicija su opozicija 2x2 nėra pageidautina : jei tokia pozicija yra žaidžiama iki pabaigos, tai ji baigiasi su dviem baltųjų šaškėmis prieš juodųjų nulį. Motyvo ar endšpilio variantas yra teisingas tik tuo atveju, jei jis baigiasi uždarymu arba kaip yra numatyta «B» kategorijoje viena paprasta baltųjų šaške ar viena baltųjų dama.

 

Kompozicijos finalo – baigiamosios pozicijos su viena paprasta baltųjų šaške pavyzdys:

 

                  Leen de Rooij        

 s10 

 

Sprendimas: 1. 48-43 36x47 2. 46-41 47x36 3. 27-21 16x27 4. 22x31 36x49 5. 40-34 49x29 6. 23x01 13x22 7. 01-40 35x44 8. 50x17+

 

 [Iš anglų kalbos vertė Kipras ir Valdas Bieliauskai]

 

 

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator