Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Tarptautiniai konkursai

Tarptautinis konkursas Alvydo Jovaišo atminimui - 2016

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО ШАШЕЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ,ПОСВЯЩЕННЫЙ

 ПАМЯТИ ALVYDAS JOVAIŠAS

THE INTERNATIONAL DRAUGHTS COMPOSITION CONTEST IN MEMORY

 OF ALVYDAS JOVAIŠAS

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ/PRELIMINARY RESULTS

 

КАТЕГОРИЯ/CATEGORY C

  1.C29                                              12.C11,C17

  2.C30                                              14.C32

  3.C21                                              15.C24

  4.C36                                              16.C34

  5.C27                                              17.C7

  6.C23                                              18.C13

  7.C12                                              19.C8

  8.C28                                              20.C16

  9.C33                                              21.C2

10.C22

11.C31

 

Получили нулевые оценки следующие проблемы:

Got a score 0 points following problems:

Категория/Category C- 1,3,4,5,6,9,10,14,15,18,19,20,25,26,35,37.

 

Координатор                   Rimas Mackevičius

20-10-2016

 

                                                Copyright © 2008-2016 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator