Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sprendimas

Atviras Lietuvos šaškių kompozicijų – 100 sprendimo čempionatas

Informacija

2008 metų atviras Lietuvos šaškių kompozicijų – 100 sprendimo čempionatas įvyks Šiauliuose, 2008 metų rugsėjo 20 – 21 dienomis. Kviečiame dalyvauti! Čempionatas įvyks šachmatų ir šaškių turnyrinėje salėje (Aušros al.15, Šiauliai). Čempionato dalyviai gyvens trijų žvaigždučių viešbutyje „Šiauliai“ (Draugystės pr.25, Šiauliai). Kaina vienam asmeniui vienai parai (su pusryčiais) – 95 LTL (27,5 EUR), platesnė informacija apie viešbutį http://www.hotelsiauliai.lt/

Čempionato vyriausiasis teisėjas: Antanas Gimbutas.

Čempionato direktorius: Algimantas Kačiuška, el.paštas kaciuska@splius.lt, adresas A.Kačiuška, Architektų 38 – 21, 78263 Šiauliai, Lietuva, telefonai +37068799537, +37041462306.

Čempionato direktoriaus pavaduotojas: Arūnas Bučinskas.

Išsamesnė informacija prieduose:

  1. Programa.
  2. Čempionato reglamentas.

 

                                                                                                                                                                      A.Kačiuška

                                                                                                                                                         Šiauliai. 2008-04-16

 

Programa

 2008 m. rugsėjo 20 diena, šeštadienis.

13.00. – 14.30. LŠKMS ataskaitos ir rinkimų suvažiavimas.

15.00. – 16.00. Atviro Lietuvos šaškių kompozicijų – 100 sprendimo čempionato atidarymas.

16.00. – 19.00. Čempionato I turas.

19.30. – 21.30. Furšetas.

 

2008 m. rugsėjo 21 diena, sekmadienis.

9.00. – 11.00. Čempionato II turas.

11.00. – 13.00. Šaškių kompozitorių seminaras.

13.00. – 13.30. Čempionato uždarymas.

                                                                                                                                                                                       A.Kačiuška

                                                                                                                                                                     Šiauliai. 2008 – 04 – 16

 

Patvirtinta LŠKMS VK 2008 – 04 – 02 posėdžio

                                                    nutarimu (posėdžio protokolo Nr.40)

 

 2008 m. atviro Lietuvos šaškių kompozicijų - 100 sprendimo čempionato

 REGLAMENTAS

1. Bendri nurodymai:

1.1. 2008 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatą organizuoja Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (LŠKMS) rugsėjo 20-21 d.

1.2. Čempionatas vyks "Dubysos " sporto mokyklos šachmatų ir šaškių turnyrinėje salėje, Aušros al.15, Šiauliuose. Čempionato pradžia rugsėjo 20 d. 15 val.

1.3. Čempionate gali dalyvauti LŠKMS nariai, Lietuvos šaškių federacijos (LŠF) klubų, organizacijų nariai, jeigu jų klubai, organizacijos iki 2008 m. sausio 15 d. sumokėjo kasmetinį nario mokestį LŠF, taip pat užsienio šalių šaškininkai. Čempionato dalyvių skaičius – 20, jų tarpe 14 – iš Lietuvos, 6 – iš užsienio. Dalyvių registracija priimama iki 2008 – 06 – 30 (paraiškų dalyvauti gavimo data) el. paštu kaciuska@splius.lt arba paštu adresu: A.Kačiuška, Architektų 38 – 21, 78263 Šiauliai. Telefonu registracija nepriimama. Jeigu iš Lietuvos (ar iš užsienio) dalyvių užsiregistruos mažiau, negu yra kvotoje (atitinkamai 14 ir 6), tai kvota gali būti padidinta dalyvių iš užsienio (ar atitinkamai iš Lietuvos) sąskaita. Jeigu norinčių dalyvauti bus daugiau, negu numato kvotos, įtraukiant į dalyvių sąrašus pirmenybė, kaip taisyklė, bus teikiama: iš Lietuvos – LŠKMS nariams, iš užsienio – užsiregistravusiems pirmiausiai. Galutinį sprendimą tuo klausimu priima LŠKMS VK. Dalyvių sąrašas iki 2008 – 07 – 20 bus paskelbtas LŠKMS svetainėje http://www.lskms.puslapiai.lt . Visas čempionato dalyvių kelionės, maitinimo, nakvynės išlaidas apmoka patys dalyviai arba komandiruojančios organizacijos.

1.4. Starto (dalyvio) mokesčio nėra. Čempionato piniginis prizinis fondas 1000 LTL (290 EUR): 1 vieta – 300 LTL (87 EUR), 2 – 250 LTL (72,5 EUR), 3 – 200 LTL (58 EUR), 4 – 100 LTL (29 EUR), 5 – 80 LTL (23 EUR), 6 – 70 LTL (20,5 EUR).

1.5. Vyriausiąjį teisėją, jo pavaduotoją; čempionato direktorių, jo pavaduotoją skiria LŠKMS vykdomasis komitetas. Vyriausiasis teisėjas parenka kūrinius čempionatui ir pateikia kiekviename ture čempionato dalyviams. Po kiekvieno turo vyriausiasis teisėjas, jo pavaduotojas įvertina taškais čempionato dalyvių pateiktus sprendimus.

1.6 Ginčų komisiją sudaro trys nariai. Ginčų komisijai vadovauja vyriausiasis teisėjas. Kitus du narius iš sprendėjų tarpo renka sprendėjai prieš čempionato pradžią.

1.7. Šis reglamentas negali būti keičiamas nei iki čempionato pradžios, nei jo eigoje.

1.8. Dalyvavimas čempionate reiškia šio reglamento pripažinimą ar bent jo toleravimą.

 2.  Čempionato vykdymas:

2.1. Čempionatas vyksta 2 dienas 2 turais:

2.1.1. I varžybų dieną I turas (3 valandos) - 18 šimtalangių šaškių kompozicijų ( 13 problemų, 5 etiudai) sprendimas.

2.1.2. II varžybų dieną II turas (2 valandos) - 12 šimtalangių šaškių kompozicijų ( 4 miniatiūros, 4 daminės problemos, 4 uždarymo uždaviniai) sprendimas.

2.2. Sprendimo tikslas: autorinio kompozicinio sprendimo nurodymas (suradimas). Ir / arba išsamaus papildomo sprendimo, dalinio šalutinio sprendimo, neišsprendžiamumo nurodymas (suradimas), jei toks įmanomas.

2.3. Sprendimo vertinimas:

2.3.1. Išsamus kompozicijos sprendimas (autorinio kompozicinio sprendimo nurodymas) I ir II turuose gali būti vertinamas nuo 1 iki 5 taškų:

2.3.1.1. Užduoties vertinimas nurodomas šalia diagramos.

2.3.1.2. Teisėjas atsakymuose iš anksto nurodo kiek taškų skiriama:

2.3.1.2.1. Už kombinacijos suradimą ir etiudinių variantų nurodymą problemose.

2.3.1.2.2 Už kiekvieną variantą daugiavariantėse problemose.

2.3.1.2.3. Už etiudų variantų nurodymą.

2.3.1.2.4. Už uždarymo užduoties variantų nurodymą.

2.3.2. Papildomai vertinama: išsamus papildomas sprendimas, dalinis šalutinis sprendimas, neišsprendžiamumas:

2.3.2.1. Už kiekvieną nurodytą teisingą išsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą skiriama tiek pat taškų, kiek yra  paskirta už tos kompozicijos autorinį kompozicinį sprendimą.

2.3.2.2. Už kiekvieną nurodytą klaidingą išsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą yra skiriami baudos taškai; jų dydis lygus taškams, skiriamiems už tos kompozicijos autorinio kompozicinio sprendimo nurodymą.

2.3.2.3. Už kiekvieną nurodytą teisingą dalinį šalutinį sprendimą skiriamas vienas taškas.

2.3.2.4. Už kiekvieną nurodytą teisingą šalutinį sprendimą tik viename iš kelių toje užduotyje esančių kompozicinių variantų, skiriama tiek taškų, kiek įvertintas tas autorinis variantas.

2.3.2.5. Už kiekvieną nurodytą bet kokį neteisingą šalutinį sprendimą tik viename iš kelių toje užduotyje esančių kompozicinių variantų, skiriama tiek baudos taškų, kiek įvertintas tas autorinis variantas.

2.3.2.6. Už nurodytą neišsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą taškai neskiriami.

2.3.3. Bendras taškų skaičius surenkamas už kompozicijos sprendimą negali būti mažesnis už nulį. Tai yra surinkus -2, sprendėjas gauna 0 taškų už kompozicijos sprendimą.

2.4. Sprendžiant kompozicijas, leidžiama perstatinėti šaškes lentoje.

2.5. Kompozicijos sprendimą būtina užrašyti sutrumpinta arba pilna anotacija, nurodant šaškių ėjimų numerius.

2.6. Po II turo rezultatų paskelbimo per 30 min. sprendėjas gali pateikti apeliaciją ginčų komisijai dėl neteisingo vertinimo turuose.

2.7. Ginčų komisija per 30 min. išnagrinėja apeliaciją ir pateikia galutinį ir neginčijamą sprendimą.

2.8. Vietos čempionate nustatomos pagal taškų sumą, surinktų dviejuose turuose (kuo daugiau taškų, tuo aukštesnė vieta). Esant vienodai taškų sumai, aukštesnę vietą čempionate užima:

2.8.1. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 5 tšk. kompozicijas I čempionato ture.

2.8.2. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 5 tšk. kompozicijas II čempionato ture.

2.8.3. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 4 tšk. kompozicijas I čempionato ture.

2.8.4. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 4 tšk. kompozicijas II čempionato ture.

2.9. Be piniginių prizų 3 čempionato prizininkai dar apdovanojami medaliais ir diplomais.

 3. Papildoma informacija:

3.1. LŠF narių atranka į artimiausias oficialias tarptautines akivaizdines šimtalangių šaškių kompozicijų sprendimo varžybas (jeigu jos įvyks) bus vykdoma pagal šio čempionato rezultatus.

3.2. Atsižvelgiant į čempionato rezultatus pagal  kompozicijų sprendėjų kvalifikacinių reikalavimų nuostatus LŠF nariams suteikiami kvalifikaciniai balai.

 

LŠKMS Kompozicijų sprendimo komisijos pirmininkas                                                     J.Leišys

 

                                                Copyright © 2008-2010 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator