Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sprendimas

2009 metų šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                        Tvirtinu:  . . . . . . . . . . . . . .                

                                                                                                                                                                                                        LŠKMS prezidentas A.Kačiuška

                                                                                                                                                                       2009 m. rugpjūčio 23 diena

 

      2009 m. Lietuvos šaškių kompozicijų  sprendimo čempionato

REGLAMENTAS

 

1. Bendri nurodymai

1.1. 2009 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatą organizuoja Lietuvos šaškių  

 kompozicijos mėgėjų sąjunga (LŠKMS) rugsėjo 19-20 d.

1.2. Čempionatas vyks šachmatų ir šaškių sporto mokykloje, Vasario 16-osios g. 14, Vilniuje. Čempionato pradžia rugsėjo 19 d. 15 val.

1.3. Čempionate gali dalyvauti LŠKMS nariai, Lietuvos šaškių federacijos (LŠF) klubų, organizacijų nariai, jeigu jų klubai, organizacijos iki 2009 m. sausio 15 d. sumokėjo kasmetinį nario mokestį LŠF. Visas čempionato dalyvių kelionės, maitinimo, nakvynės išlaidas apmoka patys dalyviai arba komandiruojančios organizacijos.

1.4. Starto (dalyvio) mokesčio nėra.

1.5. Vyriausiąjį teisėją skiria LŠKMS vykdomasis komitetas. Vyriausiasis teisėjas parenka kūrinius čempionatui ir pateikia kiekviename ture čempionato dalyviams. Po kiekvieno turo vyriausiasis teisėjas įvertina taškais čempionato dalyvių pateiktus sprendimus.

1.6. Ginčų komisiją sudaro trys nariai. Ginčų komisijai vadovauja vyriausiasis teisėjas. Kitus du narius iš sprendėjų tarpo renka sprendėjai prieš čempionato pradžią.

1.7. Šis reglamentas negali būti keičiamas nei iki čempionato pradžios, nei jo eigoje.

1.8. Dalyvavimas čempionate reiškia šio reglamento pripažinimą ar bent jo toleravimą.

 

2.  Čempionato vykdymas

2.1. Čempionatas vyksta 2 dienas 2 turais:

2.1.1. I varžybų dieną I turas (3 valandos) - 18 šimtalangių šaškių kompozicijų (12 problemų ir miniatiūrų, 2 daminės problemos, 2 etiudai, 2 uždarymo uždaviniai) sprendimas.

2.1.2. II varžybų dieną II turas (2 valandos) - 12 paprastųjų šaškių kompozicijų (6 problemos,2 daminės problemos, 2  etiudai, 2 uždarymo uždaviniai) sprendimas.

2.2. Sprendimo tikslas: kompozicinio (autorinio) sprendimo nurodymas (suradimas). Ir / arba išsamaus  papildomo sprendimo, dalinio šalutinio sprendimo, neišsprendžiamumo nurodymas (suradimas), jei toks įmanomas:

2.2.1. Kompozicinis (autorinis) sprendimas - tai užduoties sprendimas, atitinkantis nacionalinėms šaškių kompozicijos taisyklėms.

2.2.2. Išsamus papildomas sprendimas - tai kitas kompozicijos sprendimas iš užduotį vykdančių šaškių pusės, kuriuo įvykdoma užduotis (laimėjimas, lygiosios, uždaryti griežtai apibrėžtą baltųjų ar juodųjų šaškių – paprastų ar (ir) damų – kiekį), prasidedantis kitu pirmu ėjimu, nei sumanė autorius.

2.2.3. Dalinis šalutinis sprendimas - tai kitas kompozicijos sprendimas iš užduotį vykdančių šaškių pusės kuriuo įvykdoma užduotis (laimėjimas, lygiosios, uždaryti griežtai apibrėžtą baltųjų ar juodųjų šaškių – paprastų ar (ir) damų – kiekį), prasidedantis antru ėjimu ar sekančiais ėjimais, nei sumanė autorius.

2.2.4. Neišsprendžiamumas - tai sprendimo variantas, kuriame besiginančioji pusė turi stipresnę gynybą, nei sumanė autorius. Ko pasekoje autoriaus sumanymo neįmanoma įvykdyti.

2.3. Sprendimo vertinimas:

2.3.1. Autorinio kompozicinio sprendimo nurodymas I ir II turuose vertinamas nuo 1 iki 5 taškų:

2.3.1.1. Užduoties vertinimas nurodomas šalia diagramos.

2.3.1.2. Teisėjas atsakymuose iš anksto nurodo kiek taškų skiriama:

2.3.1.2.1. Už kombinacijos suradimą ir etiudinių variantų nurodymą problemose.

2.3.1.2.2. Už kiekvieną variantą daugiavariantėse problemose.

2.3.1.2.3. Už etiudų variantų nurodymą.

2.3.1.2.4. Už uždarymo užduoties variantų nurodymą.

2.3.2. Papildomai vertinama: išsamus papildomas sprendimas, dalinis šalutinis sprendimas, neišsprendžiamumas:

2.3.2.1. Už kiekvieną nurodytą teisingą išsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą skiriama tiek pat taškų, kiek yra  paskirta už tos kompozicijos autorinį kompozicinį sprendimą.

2.3.2.2. Už kiekvieną nurodytą neteisingą išsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą yra skiriami baudos taškai; jų dydis lygus taškams, skiriamiems už tos kompozicijos autorinio kompozicinio sprendimo nurodymą.

2.3.2.3. Už kiekvieną nurodytą teisingą dalinį šalutinį sprendimą skiriamas vienas taškas, kiekvieną nurodytą teisingądalinį šalutinį sprendimą tik viename iš kelių toje užduotyje esančių kompozicinių variantų taip pat skiriama vienas taškas.

2.3.2.4. Už kiekvieną nurodytą bet kokį neteisingą dalinį šalutinį sprendimą skiriamas vienas baudos taškas.

2.3.2.5. Už nurodytą neišsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą taškai neskiriami.

2.4. Kompozicijos sprendimą būtina užrašyti sutrumpinta arba pilna notacija, nurodant šaškių ėjimų numerius.

2.4.1. Užduoties sprendimas užskaitomas, jei sprendėjas užrašydamas sprendimą nepadaro klaidų arba padaro vieną klaidą:

2.4.1.1. Kompozicijos numeris neužrašytas arba užrašytas neteisingai.

2.4.1.2. Ėjimo numeris neužrašytas arba užrašytas neteisingai.

2.4.1.3. Neteisingai užrašytas baltųjų ėjimas (išskyrus pirmąjį ėjimą).

2.4.1.4. Neteisingai užrašytas juodųjų ėjimas (tik tuo atveju, kai juodųjų ėjimą būtina užrašyti).

2.4.1.5. Baltųjų ar juodųjų ėjimas užrašytas teisingai, bet ne pilna notacija. Tuo atveju, kai ėjimą būtina užrašyti pilna notacija, nes kitaip ėjimą galima traktuoti dviprasmiškai.

2.4.2. Jei sprendėjas užrašydamas sprendimą padarė dvi klaidas išvardintas punkte 2.4.1 arba tą pačią klaidą padarė du kartus, jis baudžiamas 0,5 taško bauda.

2.4.3.  Sprendimą užrašius neįskaitomai, padarius daugiau užrašymo pažeidimų negu numatyta punktuose 2.4.1, 2.4.2,  užduoties sprendimas neužskaitomas.

2.5. Bendras taškų skaičius surenkamas už kompozicijos sprendimą negali būti mažesnis už nulį. Tai yra surinkus -2, sprendėjas gauna 0 taškų už kompozicijos sprendimą.

2.6. Sprendžiant kompozicijas, leidžiama perstatinėti šaškes lentoje.

2.7. Po II turo rezultatų paskelbimo per 30 min. sprendėjas gali pateikti apeliaciją vyriausiajam teisėjui dėl neteisingo vertinimo turuose.

2.8. Jei teisėjas su pateikta apeliacija nesutinka, ginčų komisija per 30 min. išnagrinėja apeliaciją ir pateikia galutinį ir neginčijamą sprendimą.

2.9. Vietos čempionate nustatomos pagal taškų sumą, surinktų dviejuose turuose (kuo daugiau taškų, tuo aukštesnė vieta). Esant vienodai taškų sumai, aukštesnę vietą čempionate užima:

2.9.1. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 5 tšk. kompozicijas (abiejuose turuose).

2.9.2. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 5 tšk. kompozicijas I čempionato ture.

2.9.3. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 4 tšk. kompozicijas (abiejuose turuose).

2.9.4. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 4 tšk. kompozicijas I čempionato ture.

2.9.5. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 3 tšk. kompozicijas (abiejuose turuose).

2.10. I - VI vietas užėmę sprendėjai apdovanojami piniginiais prizais. Čempionato piniginis prizinis fondas 800 LT: 1 vieta - 200 LT, 2 vieta - 160 LT, 3 vieta - 130 LT, 4 vieta - 100 LT, 5 vieta - 70 LT, 6 vieta - 50 LT.  Papildomai apdovanojami 3 aukščiausias vietas užėmę 1990 m. gimimo ir jaunesni čempionato dalyviai, atitinkamai 40 LT, 30 LT, 20 LT.

2.11. Be piniginių prizų 3 čempionato prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais. Papildomai vertinga šaškių kompozicijos literatūra apdovanojami 3 aukščiausias vietas užėmę 1990 m. gimimo ir jaunesni čempionato dalyviai.

 

3. Papildoma informacija

3.1. LŠF narių atranka į artimiausias oficialias tarptautines akivaizdines šaškių kompozicijų sprendimo varžybas bus vykdoma pagal šio čempionato rezultatus. Esant galimybei siųsti keletą sprendėjų, galutinį sprendimą priima LŠKMS vykdomasis komitetas.

3.2. Atsižvelgiant į čempionato rezultatus pagal  kompozicijų sprendėjų kvalifikacinių reikalavimų nuostatus LŠF nariams suteikiami kvalifikaciniai balai.

 

LŠKMS Kompozicijų sprendimo komisijos pirmininkas:                                                     J.Leišys

                                                Copyright © 2008-2010 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator