Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sprendimas

Atviras Lietuvos šaškių kompozicijų – 100 sprendimo čempionatas

2008 metų atviras Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas - 100/

Open Championship of Draughts Compositions – 100 solutions of Lithuania, 2008/

Открытый чемпионат Литвы по решению шашечных композиций – 100

  

                            Dalyviai/ Participants/Участники

 Baltarusija/ Belarus/Беларусь:

Viktor Shulga (Виктор Шульга)

 Latvija/ Latvia/Латвия:

Genadij Andrejev

Uldis Rikmanis

 Lietuva/ Lithuania/Литва:

Arūnas Bučinskas

Alfonsas Butkevičius

Vytautas Gudelionis

Alfonsas Kondrotas

Rimas Mackevičius

Gintaras Magelinskas

Virmantas Masiulis

Benjaminas Morkus

Steponas Petrauskas

Petras Rimša

Viktor Studencov

Stasys Žilevičius

 Rusija/ Russia /Россия:

Sergej Kuropatov (Сергей Куропатов)

Rustam Shayakhmetov (Рустам Шаяхметов)

 

Iš viso/ Au total/ In total: 17

 

Algimantas Kačiuška, 2008 – 07 – 12

 

P.s.

Ryšium su Antano Gimbuto pareiškimu ir jo liga, LŠKMS Vykdomojo komiteto 2008 – 06 – 25 sprendimu čempionato vyriausiuoju teisėju paskirtas Algimantas Kačiuška, vyriausiojo teisėjo pavaduotoju – Juozas Leišys.

Communications with application Antanas Gimbutas and its illness, the decision of Executive committee LŠKMS from 25 – 06 – 2008, the main judge of the championship it is appointed Algimantas Kačiuška, the assistant to the main thing of the judge - Juozas Leišys.

Связи с заявлением Antanas Gimbutas и его болезнью, решением Исполнительного комитета LŠKMS от 25 – 06 – 2008, главным судьей чемпионата назначен Algimantas Kačiuška, заместителем главного судьи - Juozas Leišys. 

                                                Copyright © 2008-2010 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator