Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sprendimas

2021 metų šaškių kompozicijų sprendimo jaunių čempionatas

                                                                            

2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių (2005 m. gimimo ir jaunesnių) čempionato

REGLAMENTAS

 

1. Bendri nurodymai

1.1. 2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo jaunių (2005 m. gimimo ir jaunesnių čempionatą (toliau – čempionatas) organizuoja Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (toliau - LŠKMS).

1.2. Čempionatas vyks Vilniaus šachmatų ir šaškių sporto mokyklos patalpose Vasario 16-osios g.14, Vilniuje. Čempionato vyks rugsėjo mėn., tikslesnė data bus paskelbta rugpjūčio mėn.

1.3. Čempionate be starto (dalyvio) mokesčio turi teisę dalyvauti visi šiame Reglamente nurodyto amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiai ir/arba Lietuvos nuolatiniai gyventojai.

1.5. Vyriausiąjį teisėją skiria LŠKMS Vykdomasis komitetas (toliau – VK). Vyriausiasis teisėjas parenka kūrinius čempionatui ir pateikia kiekviename ture čempionato dalyviams. Po kiekvieno turo vyriausiasis teisėjas įvertina taškais čempionato dalyvių pateiktus sprendimus.

1.6. Šis reglamentas negali būti keičiamas nei iki čempionato pradžios, nei jo eigoje.

1.7. Dalyvavimas čempionate reiškia šio reglamento pripažinimą ar bent jo toleravimą.

 

2.  Čempionato vykdymas

2.1. Čempionatas vyksta 1 dieną 2 turais (su 1 valandos pertrauka tarp turų):

2.1.1. I turas (2 valandos) - 12 šimtalangių šaškių kompozicijų (10 problemų ir 2 etiudų) sprendimas.

2.1.2. II turas (1,5 valandos) - 9 paprastųjų šaškių kompozicijų (8 problemų ir 1 etiudo) sprendimas.

2.1.3. Tiek vaikinams, tiek merginoms pateikiamos vienodos užduotys.

2.2. Sprendimo tikslas: kompozicinio (autorinio) sprendimo nurodymas (suradimas). Ir / arba išsamaus  papildomo sprendimo, dalinio šalutinio sprendimo, neišsprendžiamumo nurodymas (suradimas), jei toks įmanomas:

2.2.1. Kompozicinis (autorinis) sprendimas - tai užduoties sprendimas, atitinkantis tarptautinėms šaškių kompozicijos taisyklėms.

2.2.2. Išsamus papildomas sprendimas - tai kitas kompozicijos sprendimas iš užduotį vykdančių šaškių pusės, kuriuo įvykdoma užduotis (laimėjimas, lygiosios), prasidedantis kitu pirmu ėjimu, nei sumanė autorius.

2.2.3. Dalinis šalutinis sprendimas - tai kitas kompozicijos sprendimas iš užduotį vykdančių šaškių pusės kuriuo įvykdoma užduotis (laimėjimas, lygiosios), prasidedantis antru ėjimu ar sekančiais ėjimais, nei sumanė autorius.

2.2.4. Neišsprendžiamumas - tai sprendimo variantas, kuriame besiginančioji pusė turi stipresnę gynybą, nei sumanė autorius, ko pasėkoje autoriaus sumanymo neįmanoma įvykdyti.

2.3. Sprendimo vertinimas:

2.3.1. Autorinio kompozicinio sprendimo nurodymas I ir II turuose vertinamas nuo 1 iki 3 taškų:

2.3.1.1. Užduoties vertinimas nurodomas šalia diagramos.

2.3.1.2. Teisėjas atsakymuose iš anksto nurodo kiek taškų skiriama:

2.3.1.2.1. Už kombinacijos suradimą ir etiudinių variantų nurodymą problemose.

2.3.1.2.2. Už etiudų variantų nurodymą.

2.3.2. Papildomai vertinama: išsamus papildomas sprendimas, dalinis šalutinis sprendimas, neišsprendžiamumas:

2.3.2.1. Už kiekvieną nurodytą teisingą išsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą skiriama tiek pat taškų, kiek yra  paskirta už tos kompozicijos autorinį kompozicinį sprendimą, o jų  suradus daugiau, už kiekvieną sekantį, po 1 tašką.

2.3.2.2. Už kiekvieną nurodytą neteisingą išsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą yra skiriami baudos taškai; jų dydis lygus taškams, skiriamiems už tos kompozicijos autorinio kompozicinio sprendimo nurodymą.

2.3.2.3. Už kiekvieną nurodytą teisingą dalinį šalutinį sprendimą skiriamas vienas taškas, už kiekvieną nurodytą teisingą dalinį šalutinį sprendimą tik viename iš kelių toje užduotyje esančių kompozicinių variantų taip pat skiriama vienas taškas.

2.3.2.4. Už kiekvieną nurodytą bet kokį neteisingą dalinį šalutinį sprendimą skiriamas vienas baudos taškas.

2.3.2.5. Už nurodytą neišsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą taškai neskiriami.

2.4. Kompozicijos sprendimą būtina užrašyti sutrumpinta arba pilna notacija, nurodant šaškių ėjimų numerius.

2.5. Bendras taškų skaičius surenkamas už kompozicijos sprendimą negali būti mažesnis už nulį. Tai yra surinkus -2, sprendėjas gauna 0 taškų už kompozicijos sprendimą.

2.6. Sprendžiant kompozicijas, leidžiama perstatinėti šaškes lentoje.

2.7. Čempionato turų metu dalyviai negali naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitomis el. ryšio priemonėmis. Čempionato turų metu dalyviai turnyrinę salę gali palikti tik esant būtinam reikalui ir trumpam, informavę vyriaus. teisėją ar kitą teisėją.

2.8. Po I ir II turo rezultatų paskelbimo per 15 min. čempionato dalyvis gali pateikti apeliaciją vyriausiajam teisėjui dėl neteisingo vertinimo turuose.

2.9. Po apeliacijos galutinė sprendimą priima vyriaus. teisėjas.

2.10. Vietos čempionate nustatomos atskirai vaikinams ir atskirai merginoms.

2.11. Vietos čempionate nustatomos pagal taškų sumą, surinktų dviejuose turuose (kuo daugiau taškų, tuo aukštesnė vieta). Esant vienodai taškų sumai, aukštesnę vietą čempionate užima:

2.11.1. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 3 tšk. kompozicijas (abiejuose turuose).

2.11.2. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 3 tšk. kompozicijas I čempionato ture.

2.11.3. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 2 tšk. kompozicijas (abiejuose turuose).

2.11.4. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 2 tšk. kompozicijas I čempionato ture.

2.12. 3 čempionato prizininkai atskiri vaikinų ir merginų grupėse apdovanojami medaliais, diplomais ir LŠKMS VK sprendimu nustatytais piniginiais prizais.

 

3. Papildoma informacija

3.1. Atsižvelgiant į čempionato rezultatus pagal  kompozicijų sprendėjų kvalifikacinių reikalavimų nuostatus suteikiami kvalifikaciniai balai.

 

LŠKMS prezidentas                                                                                 Algimantas Kačiuška

                                                                                      

                                                Copyright © 2008-2021 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator