Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
   

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sprendimas

2021 metų šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas

 

2021 m. Lietuvos šaškių kompozicijų  sprendimo čempionato reglamentas

I Turo užduotys

II Turo užduotys

I ir II turų užduočių autoriai, šaltiniai ir sprendimai

Rezultatai

Keletas akimirkų iš sprendimo čempionato apdovanojimų. Nuotraukos darytos Romualdo Račinsko.

Aleksej Domčev ir Steponas Petrauskas

 

Rimas Mackevičius ir Steponas Petrauskas

 

Marius Šidla ir Steponas Petrauskas

 

Kolektyvinė nuotrauka (iš kairės į dešinę): Vytautas Gudelionis, Rimas Mackevičius, Petras Rimša,

Steponas Petrauskas, Algimantas Kačiuška, Aleksej Domčev, Romualdas Račinskas ir per vidurį sėdi: Jonas Šiožinys

 

 

                                                Copyright © 2008-2021 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator